1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Królewska Poczta Prus 1825-1867
 
Auction
Views: 1162 

KACK (KATZ) - 1831.11.01 - PIERWSZY STEMPEL NADAWCZY KACKA (number gda000003069)

List sądowy zwolniony z opłaty. Pierwszy stempel nadawczy Kacka "KATZ / 01 11". Adnotacja zwolnienia z opłaty "H. Geriβte S(ache)".

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.1. KRÓLEWSKA POCZTA PRUS 1825 - 1867

Placówka pocztowa w Kacku została uruchomiona 30 czerwca 1786, początkowo jako wartownia pocztowa - punkt wymiany poczty. Od 1 czerwca 1825 jako Ekspedycja Pocztowa działała do 1.9.1870, kiedy to uruchomiono linię kolejową Słupsk - Gdańsk i zlikwidowano pocztę dyliżansową. W związku z tym zlikwidowano Ekspedycję Pocztową Kack, a jej obwód doręczeń podzielono między ekspedycję SOPOT i CHYLONIA.

WIELKI KACK

1831 - Pierwszy stempel nadawczy Kacka z oznaczeniem nazwy placówki pocztowej, oraz dnia i miesiąca nadania listu, wprowadzony 1825 roku. List sądowy zwolniony z opłaty pocztowej "H. Geriβte S(ache)" wysłany z Kacka do Gdańska 1 listopada.