1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920
 
Auction
Views: 1513 

GDYNIA - 1883.03.12 - PIERWSZY DATOWNIK jako KASOWNIK i STEMPEL NADAWCZY (number gda000003100)

Karta pocztowa wysłana z Gdyni do Gdańska. Znak opłaty skasowany pierwszym datownikiem Gdyni z gwiazdk±: "GDINGEN / 12 3 / 83 / *".

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.3. POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ 1872 - 1920

Agencja Pocztowa GDINGEN została uruchomiona przez władze pruskie 21 sierpnia 1882 roku. Pierwszym stemplem używanym zarówno jako nadawczy i jako odbiorczy, był datownik jednoobr±czkowy o ¶rednicy 24 mm, z nazwa placówki pocztowej, dat± oraz gwiazdk± jako wyróżnikiem.

GDYNIA

1883 - Kartka pocztowa wysłana z GDYNI do GDAŃSKA 12 marca. Opłata prawidłowa wg. taryfy pocztowej z dn. 1.01.1875 - karta pocztowa 5 fenigów.