Sort by 
Categories : Monety / Coins / Münzen
Categories  Higher level
Items for sale from g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(908)
Monety keszowe
Asian cast coins (353)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (35)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (12)
Nowożytne monety świata
Coins: World (189)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1968 NR 3-4

Ivo Panek (Praha), Srebro mennicze najstarszych groszy praskich. Jaroslav Posvar (Brno), grosze praskie. Ryszard Kiersnowski, Data i kształt reform monetarnych Kazimierza Wielkiego (cz. I). K. Jasiński, Ubelin - mincerz pyzdrski z końca XIII wieku. M. Męclewska, Materiały do inwentaryzacji znalezisk monet krzyżackich. J. Kisielewski, Materiały do inwentaryzacji znalezisk groszy praskich odkrytych na ziemiach polskich. J. Smacka, Kwartniki śląskie w zbiorach Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Z. Wdowiszewski, S. Skowronek, K. Szuda, Nowe nabytki gabinetów numizmatycznych Muzeów Narodowych. K. Szuda, Nieznana odmiana talara koronnego z 1626r. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan dobry.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  2
gda000011953
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1970 NR 3

Jerzy Wielowiejski, Uwagi o rozmieszczeniu znalezisk i funkcji rzymskich medalionów oraz monet adaptowanych do zawieszenia. M. Salamon, Przyczyny zaniku mennic miejskich w Azji Mniejszej w drugij połowie III w. n.e. A. Kmietowicz, Skarb dirhemów arabskich i bursztynu z Tucholi, woj. bydgoskie. J. Piniński, Skarb monet z początku XVIII w. z miejscowości Góra, pow. Nowy Dwór Mazowiecki. A. Niewęgłowski, W sprawie napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski. Znaleziska.Dwa ciekawe artykuły o skarbach. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  2
gda000004105
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1970 NR 4

Stefan Krzysztof Kuczyński, Wartości artystyczne i stylowe pieczęci książąt mazowieckich XIII wieku. M. Czapkiewicz, Dalsza część skarbu dirhemów arabskich z Lublina - Czechowa. J. Piniński, jeszcze o reformie monetarnej Karola IV. K. Szuda, Skarby brakteatów krzyżackich z Żegotek i z Ostrowa nad Gopłem. M. Wyszomirski, Skarb monet z XVII w. z miejscowości Kidry, pow. Sarny. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 3.30
Sold: 0 Available:  1
gda000011957
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 1

Teofila Opozda, Dwa okresy działalności mennicy łobżenickiej. E. Krasndębska, Znalezisko denarów rzymskich w Wilkowie-Kolonii w pow. hrubieszowskim. W. Kropotkin, Skarb denarów rzymskich (I-II w n.e.) z Jarnic (woj. warszawskie). R. Kiersnowski, Parwusy praskie i denary anonimowe odkryte pod Pińczowem. Znaleziska. Recenzje i notatki bibliograficzne. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan dobry.

$ 3.81
Sold: 0 Available:  1
gda000018110
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 2

Janusz Kisielewski, Ślady działania prawa Kopernika-Greshama w metrologii groszy praskich, ze znalezisk odkrytych w Polsce. M. Męclewska, Skarb szelągów krzyżackich z Płońska. S. Kubiak, Skarb z XV w. z Wodzisławia, pow. Jędrzejów. M. Męclewska, Skarb monet z XVII w. z miejscowości Jadów, pow. Wołomin. E. Tarka, Skarb monet z XVII-XVIII w. z Wólki Mlądzkiej, pow. Otwock. A. Kunisz, Uwagi o monecie Antiochii Pizydyjskiej. J. Leskiewiczowa, W sprawie emisji zastępczych zastępczych pieniędzy w Królestwie Polskim. Znaleziska. Recenzje. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 2.79
Sold: 10 Available:  0
gda000010274
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 3

Andrzej Matuszewski i Jerzy Wielowiejski, Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część I. T. Opozda, Skarb brakteatów z XII wieku z Lipnik, pow. Grodków, woj. opolskie. R. Kiersnowski, Skarb groszy krakowskich i praskich z okolic Pszczyny. K. Szuda, Najstarsza moneta wschowska?. S. Kubiak, Skarb z XV w. z Kościelnej Wsi, pow. Kalisz. K. Szuda, Skarb monet z XV-XVII wieku z Poznania. M. Męclewska, Skarb monet z XVII w. z Bełżca. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 68 strony. Stan bardzo dobry.

$ 3.05
Sold: 6 Available:  10
gda000010275
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1971 NR 4

Znaleziska monet na obszarze Polski według wydanych archiwów Leningradzkich. 17 x 24 cm - 57 strony. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 4 Available:  0
gda000010276
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 1

Kazimierz Jasiński, Profesora Doktora Mariana Gumowskiego działalność naukowa (z okazji 90-tej rocznicy urodzin i 70-tej rocznicy pracy). Ivo Panek, Wartość nominalna najstarszych groszy praskich. J. Wielowiejski, Analogie i różnice w rozmieszczeniu i chronologii skarbów monet rzymskich po obu stronach środkowego Dunaju. J. Jurukova, Krótki przegląd numizmatyki bułgarskiej. T. Opozda, Dalsza część monet z XVII-wiecznego skarbu z Księżomierza, pow. Kraśnik. S.Kubiak, Odpowiedź na recenzję J. Pinińskiego z pracy "Monety pierwszych Jagiellonów, (1386-1444)". Znaleziska. Recenzje. Interesujący artykuł o średniowiecznych monetach bułgarskich. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 2 Available:  21
gda000004106
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 2

Franciszek Kmietowicz, Niektóre problemy napływu kruszcu srebrnego na ziemie polskie we wczesnym średniowieczu. A. Kunisz, Trzy skarby denarów rzymskich z województwa lubelskiego. S. Kubiak, Skarb z początku XVI w. z Częstochowy. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Większa część numeru poświecona skarbom i znaleziskom. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 2 Available:  6
gda000004107
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 3

Ryszard Kiersnowski, Złoto na rynku polskim w XIII-XIV w. J. Kisielewski, Znalezisko półgroszy Władysława Jagiełły i groszy praskich z miejscowości Biela, pow. Konin. S. Kubiak, Skarb z XV wieku z Mstowa, pow. Częstochowa. K. Szuda, Skarb monet z XVII wieku z Wielenia nad Notecią. B. Trapp, Nowe obiekty w zbiorze numizmatycznym Muzeum Zamkowego w Malborku. Znaleziska. Kronika. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  11
gda000004108
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1972 NR 4

Lajos Huszar, Obieg polskich monet na Węgrzech w XVI-XVII wieku. J. Reyman, Skarb brakteatów guziczkowych z Przyłęku, pow. Jędrzejów. S.K> Kuczyński, Zbiory sfragistyczne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Z.Żabiński, Możliwości zastosowania maszyn liczących w badaniach numizmatycznych. Znaleziska. Kronika.Bardzo interesujący artykuł o skarbie brakteatów guziczkowych z Przyłęku - interesujące fotografie. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 4 Available:  3
gda000004109
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1973 NR 3

Zbigniew Żabiński, Siła nabywcza pieniądza w Krakowie w XVII i XVIII w. M. Salamon, Na marginesie nowej monografii Regaliana i Dryantilli. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Bardzo obszerny dział rejestrujący znaleziska numizmatyczne. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 4.82
Sold: 1 Available:  1
gda000004110
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1975 NR 2

D.F.Allen, Two Danubian coins in Kraków. W.Hahn, Stempelkritische Bemerkungen zur bayerischen Münzgeschichte an Hand polnischer Schatzfunde des 10.Jarhunderts. H.U.Geiger, Moneta szwajcarska w średniowiecu. S.Suchodolski, Brakteaty znalezione w czasie prac wykopaliskowych w Czersku, Zamku Kiszewskim i Grucznie. S.Janušonis, Nieznane rachunki z lat 1663-1667 dotyczące bicia miedzianych szelągów w mennicach W.Ks.Litewskiego. Recenzje. 4 piękne czarnobiałe tablice ze zdjęciami denarów niemieckich oraz brakteatów guziczkowych. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 6.35
Sold: 0 Available:  1
gda000004111
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1975 NR 4

Zbigniew Żabiński, Systemy monetarne w okresie saskim. Z.Stós-Fertner, Zastosowanie radioizotopowej analizy fluorescencyjnej do oznaczania zanieczyszczeń ciężkimi metalami srebra dirhemów arabskich. A.Mikołajczyk, Charakterystyka obiegu monetarnego na terenie Małopolski w świetle skarbów z epoki Wazów (1587-1668). Znaleziska. Kronika. Interesujący dział znalezisk. 17 x 24 cm - 64 strony. Stan bardzo dobry.

$ 6.35
Sold: 1 Available:  1
gda000004112
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1977 NR 4

Mikołaj Kotlar, Znaleziska monet z XVIII w. na obszarze Ukraińskiej SRR. Z języka rosyjskiego przełożył i opracował andrzej Mikołajczyk. Cały zeszyt wypełniony rejestrem znalezisk z terenu Ukrainy. Duża mapka pokazująca zagęszczenia znalezisk. Bardzo interesujący materiał dla poszukiwaczy. 17 x 24 cm - 62 strony. Stan bardzo dobry.

$ 6.35
Sold: 0 Available:  1
gda000004113
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1979 NR 2

Jerzy Gaul, Upieniężnienie wymiany w zachodniej części strefy bałtyckiej w 2 połowie V-VI w. n.e. Bernd Kluge, Znaleziska monet z XVI-XVIII w. na obszarze Polski na podstawie zbiorów i archiwum gabinetu Numizmatycznego Muzeów Państwowych w Berlinie (część II: lata 1850-1868). Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000011985
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1980 NR 3

Teofila Opozda, Mennica koronna we Lwowie w latach 1656 - 1657. 17 x 24 cm - 68 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 5 Available:  0
gda000010280
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1980 NR 4

Andrzej Mikołajczyk, Fałszerska mennica w Suczawie. L. Morawiecki, Monety celtyckie ze skarbu Gorzowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. M. Stahr, Taca pod ampułki z medalami Jana Hoehna Starszego. L. Morawiecki, Propagandowe aspekty mennictwa rzymskiego 43/42 r. p.n.e. Znaleziska. Kronika. Wspaniały artykuł o fałszerskiej mennicy w Suczawie. Kilkadziesiąt ilustracji przedstawiających falsyfikaty suczawskie w tym również półfabrykaty - paski z nie wyciętymi monetami. Ciekawy jest również tekst o skarbie monet celtyckich z Gorzowa. 17 x 24 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.05
Sold: 1 Available:  0
gda000018112
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1981 NR 2

Andrzej Mikołajczyk, Rozmiary produkcji menniczej w Polsce za Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Pytania bez odpowiedzi? 17 x 24 cm - 56 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.28
Sold: 0 Available:  2
gda000004115
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1981 NR 3-4

Iwona Bełkowska, Napływ dużych rzymskich monet brązowych na ziemie polskie w I-III w. ne. Stanisława Kubiak, Monety Prus królewskich w drugiej połowie XV wieku. Podstawy prawne oraz czas emitowania. Stanisław Suchodolski, Obieg monet krzyżackich w okresie brakteatowym. Jerzy Piniński, Najstarsze monety miedziane Pomorza Zachodniego. Andrzej Schmidt, O chronologii 10-groszówek z datą 1840. Andrzej Kunisz, Uwagi o mennictwie cystoforycznym Hadriana. Znaleziska. Recenzje. Kronika. Bardzo interesujący artykuł o brązach rzymskich znajdowanych na ziemiach polskich. Kilka mapek pokazujących największe skupiska znalezisk. Intersujący materiał dla poszukiwaczy. 17 x 24 cm - 96 stron. Stan bardzo dobry.

$ 4.82
Sold: 3 Available:  4
gda000004116
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1982 NR 3-4

Spis treści roczników I (1957) - XXVI (1982). 17 x 24 cm - 104 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  3
gda000004118
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1983 NR 1-2

Andrzej Mikołajczyk, Nowożytne skarby monet jako źródło historyczne. Wybrane zagadnienia. T.Szczurek, Denary i brekteaty odkryte podczas badań wykopaliskowych na średniowiecznym zamku w Międzyrzeczu, woj. gorzowskie. T.M. Trajdos, Zagadka półgroszków podolskich. A. Grzymkowski, A. Chyl, Skarb monet krzyżackich z Giedni pod Mławą. J.S. Jansen, Polskie talary w duńskich skarbach z XVII wieku. J. Natkaniec-Frasiowa, Krążki mennicze i monety Stanisława Augusta znalezione na Wawelu. Recenzje. Kronika. Wspaniałe opracowanie pokazujące krążki do trojaków koronnych Stanisława Augusta. Wiele ilustracji umożliwiających identyfikację trojaków z mennicy krakowskiej na podstawie ornamentów na obrzeżach. Interesujący artykuł Andrzeja Mikołajczyka zawierający wiele mapek pokazujących rozmieszczenie znalezisk na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza. 17 x 24 cm - 120 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.05
Sold: 6 Available:  0
gda000004119
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1983 NR 3-4

Andrzej Kunisz, Udzał złotego pieniądza w cyrkulacji na terytorium Egiptu w I - III w. n.e. Ryszard Pankiewicz, Fluktuacje wartości metali w późnorzymskim systemie monetarnym. L. Villaronga, Najstarsze monety Hiszpanii bite do czasów Augusta. K. Szubert, Dwa skarby dwnarów rzymskich z Nietuliska. A. Bursche, Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań (II) Sląsk. J. Gaul, Denary rzymskie z I i II w. w znaleziskach z okresu wędrówek ludów w zachodniej strefie Morza Bałtyckiego. Recenzje. Kronika. Ciekawy artykuł na temat skarbów z Nietuliska oraz opracowanie zawierające zdjęcia rzadkich aureusów znalezionych na terenie Polski. 17 x 24 cm - 136 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 7 Available:  0
gda000004120
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1984 NR 1-2

Maciej Salamon, Wczesnobizantyjskie emisje konsularne - problem datacji. L. Morawiecki, O niektórych znaleziskach monet antycznych na terenie Polski. A. Kokowski, Monety antyczne na Lubelszczyźnie. W. Fedorowicz, Druga część skarbu denarów rzymskich z Romanowa. J. Jundziłł, Jednostki wagowe kruszców w zachodniej literaturze patrystycznej okresu późnego Cesarstwa Rzymskiego. S. Suchodolski, Skarb monet i ozdób z X wieku oraz inne monety znalezione na cmentarzysku w Niemczy. A. Abramowicz, Zainteresowania numizmatyczne Michała Jana Borcha w czasie podróży na Sycylię i Maltę 1 2776/7 roku. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  2
gda000010282
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1984 NR 3-4

Ryszard Kiersonowski, Najdawniejsze monety litewskie. Marian Dygo, Z badań nad polityką monetarną Zakonu Niemieckiego w I połowie XV wieku. M. Mielczarek, W sprawie znaleziska kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. kaliskie. T. Szczurek, Monety średniowieczne odkryte na stanowiskach archeologicznych nad środkową Odrą i dolną Wartą. J. Natkaniec-Frasiowa, Małe i duże grosze praskie znalezione w Krakowie na Wawelu. E. Korczyńska, Nieznany dukat koronny z 1590 r. z mennicy poznańskiej. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 128 stron. Stan bardzo dobry.

$ 7.62
Sold: 1 Available:  2
gda000010283
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1985 NR 1-2

Mariusz Mielczarek, O skarbie z Szubina ponownie. Andrzej Kunisz, Obieg antoninianów na terenach Półwyspu Bałkańskiego w schyłkowym okresie III wieku ( 270 - 294 n.e. ). Aleksander Bursche, Kierunki kontaktów Cesarstwa Rzymskiego ze środkowoeuropejskim Barbarickum w drugiej połowie III i w IV wieku w świetle znalezisk monet. Aleksandra Krzyżanowska, Przyczynek do problemu obiegu monetarnego w Egipcie w okresie Późnego Cesarstwa. Maciej Salamon, Grupa nietypowych legend awersu na monetach brązowych Maurycjusza i Fokasa z mennic wschodnich ( 589 - 610 ). Stanisław Suchodolski, Najdawniejsze monety biskupie Pomorza Zachodniego z końca XII w. Ryszard Kiersnowski, Władca sprawiedliwy na monetach średniowiecznych. Andrzej Mikołajczyk, Polsko-osmańskie stosunki monetarne w świetle źródeł numizmatycznych ( XVI do XVIII w. ). Cały numer w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Między innymi ilustrowany artykuł o skarbie greckich monet z Szubina. 17 x 24 cm - 100 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.28
Sold: 0 Available:  7
gda000004121
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1985 NR 3-4

Ryszard Kiersnowski - w 60-lecie urodzin. Marian Dygo, Szlachta a pieniądz w krajach nadbałtyckich w XV i na początku XVI w. Michael North, Monety gdańskie w obiegu pieniężnym Prus Królewskich i Książęcych w XVI i XVII wieku. Aleksandra Popioł-Szymańska, Metody wyjaśniania zjawisk pieniężnych w rozprawach monetarnych w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku. B. Malmer, O niektórych skandynawskich naśladownictwach monet typu Long Cross z początku panowania Knuta. A. Mikołajczyk, Brakteaty piastowskie ze skarbu z Głębokiego w zbiorach Królewskiego Gabinetu Monet w Sztokholmie. K. Białoskórska, Wąchocki skarb brakteatów. J. Kurpiewski, Nowa odmiana grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego. J. Natkaniec-Frasiowa, Próbny denar koronny i monety obiegowe Władysława Jagiełły w Krakowie na Wawelu. T. Szczurek, Monety odkryte podczas badań wykopaliskowych na terenie stanicy rycerskiej w Witkowie, woj. zielonogórskie. A. Musiałowski, Monet z Zamku Krzyżackiego w Toruniu. B. Koch, Polskie monety w obiegu pieniężnym Austrii. M. Plezia, W sprawie częstotliwości wymiany monet w Polsce na początku XIII w. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 144 stron. Stan dobry.

$ 7.11
Sold: 1 Available:  2
gda000012014
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1986 NR 1-2

Borys Paszkiewicz, Mennictwo Władysława Łokietka. Cały numer poświęcony monetom Władysława Łokietka. Wyraźne zdjęcia wielu bardzo rzadkich denarów tego władcy! 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 3 Available:  1
gda000004122
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1990 NR 1-2

Andrzej Mikołajczyk, Miejska moneta polska w obrocie pieniężnym Rzeczypospolitej (na przykładach skarbów monet). A. Bartczak, H. Pokora, S. Suchodolski, Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. B. Pietroń, Skarb denarów z XV w. ze Ślesina pod Nakłem. J. Natkaniec-Frasiowa, Denary Kazimierza Jagiellończyka oraz fałszywe i nieokreślone monety jagiellońskie znalezione w Krakowie na Wawelu. R. Cunz, Skarb groszy z XVII w. z miejscowości Bełcz Wielki (Oderbeltsch) na Dolnym Śląsku. A. Fudalej, K. Szuda, Skarb monet z Bytomia Odrzańskiego. B. Paszkiewicz, Przypis do XVII-wiecznego skarbu z Bytomia nad Odrą. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 96 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 3 Available:  1
gda000010284
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1990 NR 3-4

Ryszard Kiersnowski, Andrzej Mikołajczyk 1948-1991. Maciej Widawski, Wymiana monety w państwie bosforańskim w III w. p.n.e.. Mariusz Mielczarek, Numizmatyczny przyczynek do dziejów relacji ptolemejskiego Egiptu z miastami greckimi północnego wybrzeża Morza Czarnego w II w. p.n.e. Lesław Morawiecki, Marek Antoniusz - Neos Dionysos. Andrzej Kunisz, Brązy senatorskie a brązy autonomiczne w obiegu monetarnym na obszarach Tracji i Dolnej Mezji w II w. Wiesław Kaczanowicz, Ideologia w mennictwie Cesarstwa Rzymskiego w III w. Metodologiczne założenia badań. Aleksander Bursche, Znaleziska złotych medalionów rzymskich w Barbaricum. Maciej Salamon, Aklamacja czy barbaryzm w legendzie solida Leoncjusza (484-488). Peter Llisch, Polskie naśladownictwa denarów Ottona i Adelajdy. Stanisław Suchodolski, Jeszcze o początkach mennictwa węgierskiego. Borys Paszkiewicz, Monety zachodnioeropejskie w XIII-wiecznej Polsce. Jerzy Piniński, Skarb srebrnych i złotych monet oraz ozdób ze Środy Śląskiej. Andrzej Mikołajczyk, Przedłużony obieg późnośredniowiecznych półgroszy polskich i litewskich w Europie. Mariusz Mielczarek, Polskie badania nad monetą antyczną w dziesięcioleciu 1980-1990. 15,5 x 23,5 cm - 118 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.28
Sold: 7 Available:  5
gda000010285
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1997 NR 1-2

Agnieszka Felczak, Dorota Malarczyk, Sylwia Małachowska, Skarb monet i ozdób z X wieku z Odry Nowej. Andrzej Bartczak, Barbara Butent-Stefaniak, Skarb monet z X wieku z miejscowości Lasowice, woj. opolskie. Kuna Mitkowa-Szubert, Skarb XI-wiecznych monet ze Zbierska, woj. kieleckie. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowane opracowanie skarbu X-wiecznych denarów niemieckich.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012072
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1997 NR 3-4

Władimir Szłapinskij, Fałszywe szelągi wołowskie na rynku pieniężnym województwa ruskiego w sześćdziesiątych latach XVII w. Borys Paszkiewicz, Nowy Sącz, Trzebiatów, "Ulodizlaus". O O interpretacji brakteatów guziczkowych. Wiesław Kopicki, W sprawie recenzji Borysa Paszkiewicza. Andrzej Bronicki, Urszula Ruszkowska, Monety późnośredniowieczne i nowożytne z badań wykopaliskowych przy cerkwi u Uhrusku, woj. chełmskie. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012073
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 1999 NR 1-2

Złoty jubileusz Aleksandry Krzyżanowskiej (R. Kiersnowski, M. Mielczarek). Bibliografia prac dr Aleksandry Krzyżanowskiej od 1988 r.(M. Męclewska). Mariusz Mielczarek, Monety obce i miejscowe w greckim Nikonion. Jarosław Bodzek, Zwycięski kawalerzysta z Samarii. Barbara Lichocka, Między uprawnieniami senatu i princepsa. Początki i rozwój portretu kobiecego na rzymskich monetach brązowych. Tadeusz Szczurek, Drachma partyjska znaleziona w Gorzowie Wielkopolskim. Jerzy Kolendo, O czterech lokalizacjach znaleziska monety rzymskiej odkrytej na cmentarzysku w Czermnie. Janina Wiercińska, "Monety kopalń" - znalezisko z północnego Mazowsza. Jacek Feduszka, Zamojska część skarbu monet rzymskich z Żulic. Borys Paszkiewicz, Jeszcze dwa fragmenty skarbu monet rzymskich z Żulic. Aleksandra Bursche, Znane i nieznane znaleziska denarów rzymskich z ziem polskich. Kunka Mitkowa-Szubert, Zawartość, losy i próba interpretacji skarbu rzymskiego z Boroczyc na Wołyniu. Lech Kokociński, Mariusz Mielczarek, Skarb późnorzymskich monet brązowych z Jezierzan koło Tarnopola, Ukraina. Renata Ciołek, Znaleziska monet rzymskich z terenów Pomorza przechowywane w zbiorach Muzeum Kulturalno - Historycznego w Stralsundzie. Stanisław Suchodolski, Pierwsza moneta z czasów regencji cesarzowej Teofano. Skład i data ukrycia skarbu z Maurzyc pod Łowiczem. Maria Stahr, Honoris vestibulum virtus. Medale Łukasza Górki (ok. 1533-1573), wojewody poznańskiego. 17 x 24 cm - 212 stron. Stan bardzo dobry.

$ 8.88
Sold: 0 Available:  1
gda000012078
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 2000 NR 2

Sergei Kovalenko, O początkowym okresie mennictwa Chersonezu Taurydzkiego. Witold Garbaczewski, Orzeł i zając na monecie Władysława Wygnańca. Geneza, rozwój i symbolika motywu. Stanisław Suchodolski, reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI - polowa XII w.). Krzysztof Jaszczyński, Propozycja systematyki denarów typu "biskup z Krzyżem / walka z lwem". Grzegorz Skąpski, Z dziejów pieniądza kościuszkowskiego. Tadeusz Szczurek, Lutol Suchy 13, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki - luźne znaleziska monet w obrębie jednej posesji. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 112 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 2 Available:  0
gda000012076
g_d_a

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE 2003 NR 2

Andrij Kryżaniwskij, Stopa mennicza groszyków ruskich Kazimierza Wielkiego a stopa groszy praskich. Renata Ciołek, Znaleziska solidów na Pomorzu. Jerzy Kolendo, Borys Paszkiewicz, O kilku znaleziskach monetarnych ze zbiorów numizmatycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Andrzej Bronicki, Marek Kokosiński, Znaleziska monet pojedynczych ze wsi Czułszyce pod Chełmem. Znaleziska. Recenzje. Kronika. 17 x 24 cm - 104 strony. Stan bardzo dobry.

$ 6.35
Sold: 0 Available:  1
gda000012095
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1965-1969 (NR 1-48)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1965-1969 (nr 1-48). Zeszyt dodatkowy grudzień 1970. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 1 Available:  56
gda000008584
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1970-1974 (NR 49-98)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1970-1974 (nr 49-98). Zeszyt dodatkowy kwiecień 1975. 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  0
gda000012214
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS RZECZY I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1980-1984 (NR 149-200)

W numerze między innymi: Spis rzeczy i autorów roczników 1980-1984 (nr 149-200). Zeszyt dodatkowy 1984. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  0
gda000012215
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1965 NR 1 - HISTORYCZNY PIERWSZY NUMER

Pierwsza moneta Polska - Andrzej Piwowarczyk. Dwuchsetlecie Mennicy Stanisławowskiej - Władysław Terlecki. O kolekcjonerstwie odznaczeń - Andrzej Lipka. Londyński medal Kościuszki - Krzysztof Klinger. Polski pieniądz papierowy 1794 - 1948 - (k.j.k). Nieznany banknot z Dąbrowskim - Zygmunt Jakimowicz. Ceny naszych monet zagranicą - Anatol Gupieniec. Wystawa monet i banknotów PRL. Warto wiedzieć - Bolesław Minko. Kronika zagraniczna - Kronika warszawska. Adresy i terminy zebrań sekcji i kół numizmatycznych P.T.A. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.55
Sold: 2 Available:  0
gda000004028
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 10-11

Zygmunt Zakrzewski (28.III.1867 - 11.III.1951) - Jadwiga Zakrzewska - Kleczkowska. Słownik monet polskich (II) - Jerzy Piniński. Kowsz monetowy ze skarbca wawelskiego - Stanisław Gibasiewicz. Jeszcze o fotografiach Beyera - Eugenia Triller. Propagandowa rola monet republiki rzymskiej - Stefan Skowronek. Denary bite w Budzie po bitwie pod Warną - Artur Pohl. Odznaczenia - próba definicji oraz usystematyzowanie pojęć - Andrzej Lipka. Medale za nienaganną służbę 1765 - 1965 - Marian Kowalski. Notatki inwentaryzacyjne - Andrzej Piwowarczyk, Janusz Ptaszyński, Małgorzata Piwowarczyk. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.30
Sold: 2 Available:  0
gda000004032
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 13-14

ANKIETA - KONKURS. Denary Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana i Sieciecha - Jerzy Sosnowski. Słownik monet polskich (IV) - Jerzy Piniński. Uniwersał Zygmunta Augusta z r. 1567 - Ryszard Kiersnowski. Pieniądz zastępczy na wsi polskiej - Jacek Strzałkowski. Pierwsze banknoty Czechosłowacji - Julius V. Sem. Terminologia banknotów i bonów - Leszek Jakubowski. Norwid a medalierstwo - Leon Krzemieniecki. Kauri-Cypraea moneta - Emil Terlecki. Wspomnienia Profesora Gumowskiego - Andrzej Piwowarczyk. Notatki inwentaryzacyjne - Ludwik Siewierski, Jacek Strzałkowski. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 28 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  0
gda000012142
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1966 NR 18

Order Sztandaru Pracy dla Mennicy Warszawskiej. Józef Litwin - Anatol Gupieniec. Z dziejów medalierstwa warszawskiego - Marian Kowalski. Wystawa monety greckiej w Krakowie - Maria Lemańska-Trepińska. Słownik monet polskich (V) - Jerzy Piniński. Czesko-polskie pamiątki numizmatyczne - Jaromir Kulas. Monety na ekslibrisach - Juliusz Mękicki. Ankieta - Konkurs.. Kronika zagraniczna, Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  0
gda000004033
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1968 NR 29

Nowe opracowanie monet polskich X/XI w. - Jerzy Piniński. Grosz praski - dolar średniowiecza - Janusz Kisielewski. Słownik monet polskich (X) - Aleksander Bolszyc. Plac Kercelego, PWB-7, "X" - Mieczysław Czerski. Dwa medale na cześć numizmatyków - Julia Mękicka. Ankieta - Konkurs (Znaleziska z woj. białostockiego). Notatki inwentaryzacyjne (Leon Rożdżyński, Henryk Niemczyk, Marian Kowalski). Kronika Zagraniczna - Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  0
gda000012102
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1968 NR 30

Kazimierz Stronczyński (1809-1896) - Stefan K. Kuczyński. Monety anachroniczne (I) - Marian Gumowski. Podskarbiówki - Janusz Ptaszyński. Zainteresowania medalierskie Stanisława Puscha - Adam Więcek. Okruchy numizmatyczne w dziełach literackich - Leon Krzemieniecki. Pojęcie jednostki pieniężnej - Zbigniew Żabiński. Korespondencja w sprawie obrotu numizmatami - Stanisław Gibasiewicz. Notatki inwentaryzacyjne (Medal Tytusa Działyńskiego, Odznaki sołeckie). Kronika Zagraniczna - Kronika Warszawska i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  0
gda000012103
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1969 NR 46

Zmarł Profesor Józef Kostrzewski. Wyobrażenia bóstw na monetach rzymskich - Anna Szemiothowa. Słownik monet polskich (XV) - Talar - Jerzy Piniński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. D. I. Mosznjagin, A. B. Żukow, Monety stran zarubieżnoj Azji i Afryki XIX - XX w. 1967 - A. Szyszkin. E. I. Kuczerenko, D. I. Mosznjagin, Numismatika w szkole, 1968 - J. Sztetyłło. Kronika zagraniczna i krajowa. 14 x 20 cm - 24 strony. Stan dobry.

$ 1.78
Sold: 0 Available:  1
gda000012113
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1969 NR 47-48

Moje drogi do skarbów - Teofila Opozda. Jak nie znalazłem skarbu - Marek Konopka. Mennictwo wielkopolskie w XIII w. - Jerzy Piniński. Heraldyczne błędy w pieczęci krolowej Izabeli - Karol Szerląg. Kłopoty medalierskie Juliusza Słowackiego - Jacek Strzałkowski. Nowy medal elsnerowski - Korneliusz Pszczyński. W. Lesiuk - Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914-1924 - J. Sztetyłło. "Italia numismatica" 1969 - A. Krzyżanowska. Kronika zagraniczna i krajowa. 14 x 20 cm - 32 strony. Stan dobry.

$ 2.28
Sold: 0 Available:  1
gda000012114
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1972 NR 5-6

Moneta angielska w średniowieczu (część II). Od Edwarda III do Tudorów - Andrzej Mikołajczyk. Numizmaty w kolekcji Ludwika Gocla - Andrzej Sołtan. Ramowy cennik monet i banknotów polskich - Edmund Kopicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. R. Rulau, Allenstein - Marienwerder Note Catalog - Wiesław Lesiuk. Wojciech Jastrzębowski 1884 - 1963 - Stefan K. Kuczyński. "Italia Numismatica" 1970 i 1971 - Aleksandra Krzyżanowska. "Sovetskij Kolekcjoner" 1970 i 1971 - Janusz Kisielewski. "Italia Numismatica" 1970 i 1971 - Aleksandra Krzyżanowska . Varia . Notatki kolekcjonerskie. Kronika zagraniczna i Krajowa. Wykaz medali polskich wydanych w latach 1900 - 1939 (odc.XIII, 1930 - 1933) - Jacek Strzałkowski. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  1
gda000004035
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1972 NR 9

Moneta Anglii Stuartów (1603 - 1714) - Andrzej Mikołajczyk. Historia monet rosyjsko-pruskich - Anatol Gupieniec. Recenzje, sprawozdania, zapiski. III Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli - Stanisław Bulkiewicz. Nowe radzieckie wydawnictwa numizmatyczne - Tomasz Bylicki. Publikacje nadesłane. Pieczęć cechu piekarzy malborskich - Bogumił Trapp. Niezrealizowany projekt odznaki inwalidzkiej z 1939 r. - Marian Kowalski. Kronika zagraniczna i Krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 2 Available:  0
gda000004037
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1973 NR 1

Typy przedstawień ikonograficznych orła w numizmatyce polskiej - Henryk Andrulewicz. Lokalne emisje monet oraz zastępcze środki płatnicze w brytyjskich koloniach zachodnich i Ameryce Pn. w XVII - XVIII w. - Andrzej Mikołajczyk. Polskie zbiory na aukcjach zagranicznych - Jacek Strzałkowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski V.V. Zvaryc Numizmatycnij slovnik - B. Patryn. Istvan Szigeti, A Dunaj Allamok Penzrendszere Maria. Terezia fol Napjainkig - Mihaly Kupa. Daty na monetach rosyjskich - Tomasz Bylicki. Monety z XVI i XVII w. jako podkładki do obijania dachu - Wojciech Niemirycz. Kronika krajowa. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  1
gda000004043
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 1

Personifikacje pomyślności na monetach rzymskich - Barbara Lichocka. Jeszcze o herbie złożonym na pieczęci Adama St. Grabowskiego, biskupa warmińskiego - Stefan K. Kuczyński. Pieniądz zastępczy powiatu gostyńskiego emitowany w latach 1914 - 1920 - Piotr Bauer. Recenzje, sprawozdania, zapiski, "Polish Numismatic News" II/1973 - Małgorzata Pyrek. Nazwy dawnych monet zachowanych w przysłowiach polskich - Edmund Smulski. Czy trojak ryski Batorego ze zbiorów wileńskich jest falsyfikatem raguzańskim ? - Tadeusz Kałkowski. Porcelanowe monety miast polskich - Władysław Skrzęta. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  0
gda000016046
g_d_a
Items: 908   Pages: 19 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19