Sort by 
Categories : Monety / Coins / Münzen
Categories  Higher level
Items for sale from g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(908)
Monety keszowe
Asian cast coins (353)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (35)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (12)
Nowożytne monety świata
Coins: World (189)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 2

Ludzie i monety. Szkice biograficzne z dziejów mennictwa polskiego I połowy XVI wieku. I.Kasper Ber - Andrzej Białkowski. Medale, ordery i żetony w zbiorach rodziny Kronenbergów - Małgorzata Dubrowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski St. Gibasiewicz, Mennica wschowska - Marta Męclewska. Medal na 85-lecie urodzin prof. Jana Hoplińskiego - Witold Korski. Znaleziska monet współczesnych - Andrzej Mikołajczyk, Tadeusz Szczurek. Nieznana XIX-wieczna moneta prywatna - Janusz Lewkowicz. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Adnotacja na stronie tytułowej, poza tym stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  0
gda000004045
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 3

Działanie prawa Kopernika-Greshama - Stanisław Kubiak. Stanisław Grzebski (1524 - 1570) - Czesław Horski. Żetony angielskie w wiekach XVII - XIX - Andrzej Mikołajczyk. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A. Fudalej, Pieczęcie księstwa głogowskiego i żagańskiego, Nowa Sól 1973 - Stefan K. Kuczyński. A.S. Mel'nikova, Tvardye den'gi, Moskva 1973 - Mieczysław Czerski. Papierowe znaki pieniężne spółdzielni wojskowych okresu międzywojennego (2) - Stanisław Bulkiewicz. Skarb monet z Lubomierza powiat Lwówek Śląski i sądowy epilog jego znalezienia - Michał Osuch. Kronika krajowa i zagraniczna. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  0
gda000016047
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 4

Bilety Banku Polskiego. W pięćdziesięciolecie złotego - Zygmunt Karpiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski Z. Chodyła, Pożyczka Narodowa w Powstaniu Styczniowym, Poznań 1972 - Stanisław Bulkiewicz. B. Sey Katalin, Gedai Istvan, Eremkincsek, Budapest 1972 - Andrzej Mikołajczyk. Coinage of the Americas, New York 1973 - Maria Kozakiewicz. Nowe odmiany boratynek Jana Kazimierza - Wojciech Niemirycz. Notatki kolekcjonerskie . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 2 Available:  0
gda000004046
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 5

Zygmunt Stary kawalerem Złotego Runa - Jerzy Gutkowski. Najważniejsze fakty z historii orderu Złotego Runa - Julia Mękicka. Zbiory numizmatyczne Muzeum Historycznego m. st. Warszawy - Małgorzata Dubrowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski "Głos Olesna" R. 1968 i 1969 - Antoni Wawoczyn. "Numismatik Yayinlari", 1973 - Andrzej Mikołajczyk. Potoczne i gwarowe nazwy pieniądza - Juliusz Mękicki. O "szóstakach" - Zbigniew Żabiński. Współczesne nazwy pieniądza - Edmund Smulski. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego. Cz. IV. - Wojciech Niemirycz . Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 2 Available:  0
gda000004047
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 8

Henryk Mańkowski (1872 - 1924) - Julian Olejniczak. Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Prace A. Krzyżanowskiej o pieniądzu starożytnej Palestyny - Tadeusz. Szczurek. Józef Gosławski (1908 - 1963). Wystawa prac - J.O. Józef Stasiński. Medale i rzeźby - J.O. "Journal Europeen du Collectioneur d'Ordres et Decora tions" - T.R. Jeziorowski. XVII-wieczny kubek zdobiony monetami i medalem - Kazimierz Szuda. Srebrna puszka z XIX w. i zdobiące je numizmaty - Zbigniew Chodyła. Nieznany bony królestwa Polskiego w zbiorze poznańskim - Zbigniew Chodyła. Monety prywatne Henryka Mańkowskiego - Julin Olejniczak. Kaliskie monety, plakiety i odznaki - Wiktoria Kunicka. 14 x 20 cm - 24 strony. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 1 Available:  0
gda000016048
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 9

Nieznany denar Władysława Łokietka? - Witold Korski. Hieronim Pinocci - mincerz i autor pism ekonomiczno-monetarnych - Wojciech Niemirycz. Pieniądz zastępczy Piły w latach 1916 - 1923 - Bogumił Sikorski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. J.J. Krasnodębski, International Numismatic Directory - Jacek Strzałkowski. "Kolekcjoner Polski" w 1973 i 1974 r. - Ludwik Hass. Co pisała prasa warszawska o numizmatyce w 1973 r. - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie Banknotów zastępczych Śląska 1914 - 1924 - ciąg dalszy (II) - Seweryn Knape. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 1 Available:  0
gda000016049
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1974 NR 10

Grawerzy świty księdza Michała Sołtyka - Jacek Strzałkowski. Nieznane bony kredytowe spółdzielni wojskowych - Mirosław Bartoszewicki. Recenzje: O. Flaemig, Monogramme auf Munze, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden - Tadeusz Szczurek. Cegiełki AL i GL na walkę zbrojną z okupantem - Mieczysław Czerski. Kronika, Wystawa Kolekcja monet i medali gen. J. Węsierskiego w MN w Warszawie - Małgorzata Pyrek. Sprawozdania z działalności Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN za rok 1973. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 0 Available:  1
gda000016050
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 1

Prof. dr Marian Gumowski - wspomnienie pośmiertne. Henryk Walezy założycielem orderu Świętego Ducha - Julia Mękicka. Recenzje, sprawozdania, zapiski R. Petzold, Die Munzen und Geldscheine in den Gettos von Litzmannstadt und Theresienstadt - Stanisław Bulkiewicz. Polonika w niemieckojęzycznych czasopismach numizmatycznych. "Tajemniczy" skarb boratynek z Buska (?) - Wojciech Niemirycz. N. Dargent wykonawcą polskiego medalu z 1861 r. - Józef Dzikowski. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  3
gda000008517
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 2-3

Nasz jubileusz. Toast jubileuszowy - Ryszard Kiersnowski. Biuletyn - jaki był - Jerzy Piniński. Listy do redakcji. Moja przygoda z "setkami" - Anatol Gupieniec. Portret królewski na monecie polskiej (część I) - Liliana Gintowt-Dziewałtowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Mistrz Wincenty kontra tłumacze - Janusz Sztetyłło. Pokłosie roku kopernikowskiego - Marta Męclewska. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowej w Polsce okresu międzywojennego (V) - Wojciech Niemirycz. Monety PRL wybite w 1974 r. Wielki konkurs z nagrodami. Opowiadanie fantastyczno - numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.28
Sold: 1 Available:  4
gda000008519
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 4

Portret królewski na monecie polskiej (część II) - Liliana Gintowt - Dziewałtowska. Spis papierowych i metalowych znaków pieniężnych getta łódzkiego 1940-1944 - Stanisław Bulkiewicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom 1, cz. 1 - Jadwiga Zakrzewska - Kleczkowska. G. Sukiennik, Monety cesarskiej mennicy w Aleksandrii w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Leon Krzemieniecki. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Ubiegłoroczne wystawy numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  2
gda000008521
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 5

Antyczne monety w znaleziskach nowożytnych - Andrzej Mikołajczyk. Nieznana pieczęć Stanisława Augusta? - Stefan K. Kuczyński. "Piękne Krążki" z Janowej Doliny - Mirosław Bartoszewicki . Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Trudy" Gosudarstviennogo Ermitaża, t.XII, Numizmatyka, z. 4 - Tadeusz Szczurek. E. Nohejlova-Pratova, Das Munzwesen Albrechts von Wallenstein - Julia Mękicka. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Ubiegłoroczne wystawy. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  3
gda000008524
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 6

Śląskie monety królów pruskich - Tomasz Bylicki. Sprawozdania, zapiski. Amerykańskie nowości wydawnicze. "Mobilizacyjne" asygnaty skarbowe - Jan Moczydłowski. Asygnaty "mobilizacyjne" - wykaz - Józef Ambrożkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Nieznana "monetka" Iwowska - Stanisław Bulkiewicz. Medal 50-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Zdzisław Żabiński. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  9
gda000004048
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 7

Monety z piasków Palmyry - Aleksandra Krzyżanowska. "Syberyjskie monety" Katarzyny II - Włodzimierz Bagieński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Numizmatyka i sfragistka" tom V, Kiev 1974 - Konstanty Prożogo. Józef Markiewicz i jego monety - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie. Zastępcza moneta prywatna Cieszowskiego z Odessy - Konstanty Prożogo. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  4
gda000008526
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 8

Inwentarze polskich znalezisk monetarnych - Stanisława Kubiak, Marta Męclewska, Andrzej Mikołajczyk. Monety branderbursko - pomorskie - Jerzy Piniński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. R.V. Sejn, J.P. Golovenko, Katalog ordenov i medalej Mongolskoj Narodnoj Respubliki 1924 - 1969 - Konstanty Prożogo Notatki kolekcjonerskie. Pieniądz zastępczy Piły w latach 1916 - 1923 (II) - Bogumił Sikorski. Uwaga - fałszerstwa! Nowe medale. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 3 Available:  21
gda000004049
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 9

Denary contra dirhemy - Stanisław Suchodolski. Polska moneta na Morawach w wiekach nowożytnych - Jaroslav Posvar. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W odpowiedzi na recenzję Katalogu podstawowych typów monet i banknotów Polski... tom I, cz. 1 - Edmund Kopicki. "Pogański" monety odkryte w XVII w. na Śląsku - Andrzej Mikołajczyk. Notatki kolekcjonerskie. Nieznana asygnata skarbu polskiego z 1918 roku - Henryk Niemczyk. Kronika XXIII Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Toruniu. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 2 Available:  5
gda000008528
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1975 NR 10

Twórczość medalierska Antoniego Madeyskiego - Jacek Strzałkowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Mitteilungen der Osterreichischen Numismatischen Gesellschaft", t. XVII (1973 - 1974) - J.M. Adam Benedykt Jocher był numizmatykiem - Leon Różdżyński. Co pisała prasa warszawska o numizmatyce w 1974 roku - Mieczysław Czerski. Potoczne nazwy pieniędzy PRL - Edmund Smulski. Andrzej Schmidt, Stefan Lewandowski . Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Fraszki numizmatyczne. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  1
gda000008530
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 1

Sirena rediviva. Z dziejów herbu Warszawy w latach I wojny światowej - Stefan K. Kuczyński. Bony miasta Gniezna z 1939 roku - Andrzej Schmidt. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Jorgen Steen Jensen, Numismatisk opslogsbog - Andrzej Mikołajczyk. Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e. - Leon Krzemieniecki. Heinz Dietzel. Die Munzen Europas 19. u. 20 Jahrhundert - Bogumił Sikorski. Komu opłaca się zbieranie jednocentówek - J. Maciaszek. Afera w mennicy Karlsruhe - M.M. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Uroczystości w Mennicy warszawskiej. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  4
gda000004050
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 2

Jak archeologia pomogła w odkryciu średniowiecznego skarbu monet - Tadeusz Szczurek. Czy skarb z Jedlinki odjechał czarną Wołgą? - Wojciech Niemirycz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Journal Europeen du Collectionneur d'Orders et Decorations", R. III, 1973 - T.R. Jeziorowski. Bilety skarbowe z lat 1945 - 1948 - Seweryn Knape. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Forum czytelników. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000004051
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 3

Kobieta na monetach starożytnych - Maria Kozakiewicz i Aleksandra Krzyżanowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A.Pohl, Tiroli tallerok 1482 - 1777 - A.M.. M. Misul, Le monete d'Italia - A.M.. Hans Meyer, Das Papiernotgeld von Schlesien 1914 - 1924 - Bogumił Sikorski. Rozmowa z wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego mgr. Gwidonem Ogryczakiem. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000004052
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 4

Magia i monety - Emanuela Nohejlova-Pratova. Emisje pieniężne Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z lat 1929 - 1939 - Mirosław Bartoszewicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Jean De May, European crown size and multiples, vol. I, Germany 1486 - 1599 - Bolesław Onak. B.R. Ronning, Norges mynter og penggesedller etter 1974 - Andrzej Mikołajczyk. Wystawa medali polskich w 1933 r. w Brukseli - Jacek Strzałkowski. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowej w Polsce okresu międzywojennego (VI) - Wojciech Niemirycz. Monety PRL wybite w 1975 r. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000004053
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 5

Od pięniędzy z muszli do książeczki czekowej - Juliusz E. Lips. Dwie pieczęcie opactwa cystersów w Krzeszowie - Karol Szerląg. Recenzje, sprawozdania, zapiski. G.A. Kolesnikov, A. M. Rozkov, Ordena i medali SSSR - Włodzimierz Bagieński . Jeszcze o francuskim orderze św. Ducha - Stanisław Gibasiewicz. Uwagi o monetach syberyjskich - Andrzej Białkowski. Notatki kolekcjonerskie. Znowu fałszywe monety gdańskie - Bolesław Onak. Seria Królewska medali PTAiN - Lech Kokociński. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004054
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 6

Rozwiązanie zagadki cystoforów małoazjatyckich - Aleksandra Krzyżanowska. Amulet żeglarski ze św. Jerzym - Hieronim Kaczmarek. Pieczęc Sejmu polskiego z 1831 roku - Stefan Krzysztof Kuczyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Józef Stasiński, Piastowie śląscy - Stanisław Gibasiewicz. Kadzielnica z Małogoszczy - Kazimierz Kozioł. Notatki kolekcjonerskie. Uwaga - kopie! Nowe monety i medale. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  8
gda000004055
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 7

Wielka Ankieta pt. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej. Zastosowanie układów krzyżowych w ogólnej klasyfikacji pieniądza polskiego - Edmund Kopicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Mikołaj Kotlar, Znaleziska monet z XIV-XVII w. na obszarze Ukraińskiej SSR. Materiały - Marta Męclewska. Stare monety wciąż młode. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze i lwowskich żetonach - Stanisław Bulkiewicz. O żetonie Cieszkowskiego i innych - Aleksander P. Szyszkin. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  5
gda000004056
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 8

Młot, kowadło i prasa śrubowa. Technika mennicza na monetach i medalach - Helmut Casper. Recenzje, sprawozdania, zapiski. I.G. Spasskij, E.S. Scukina, Medali i monety petrovskogo vremeni - Bolesław Onak. "Geldgeschichtliche Nachrichten", R. X, 1975 - Janusz Maciaszek. Skarb monet z Góry Przemysła w Poznaniu - Hieronim Kaczmarek. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze o pieniądzu zastępczym Piły - Wolfgang Weidel. Znaki pieniężne Fabryki Sprawdzianów P.W.U. w Warszawie - Mirosław Bartoszewicki. Nowe medale poznańskie - Maria Stahr. Kronika. Spotkanie w Narodowym Banku Polskim - Mieczysław Czerski. Działalność Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN w 1974 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  6
gda000004057
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 9

Personifikacje Polski na medalach XVIII w. - Ewa Szemplińska-Ignaczak. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Edward Gorol - medale lekarskie i farmaceutyczne - Włodzimierz Bagieński. "Coins", t. 22, 1975 - Janusz Maciaszek. Informator dla siedemnastowiecznego podróżnika - Stanisław Gibasiewicz. Rozmowa z wicedyrektorem Skarbca Emisyjnego NBP mgr. Jerzym Bartkiewiczem. Notatki kolekcjonerskie. Bony obozu oficerskiego Oflag VII B w Eichstatt z 1939 roku - Stanisław Pokorski. Kronika. O wydawnictwach Komisji Numizmatycznej PTAiN - Marta Męclewska. Działalność Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN w 1975 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  5
gda000004058
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1976 NR 10

Siemiejnyj rubel - czyli familijna dziesięciozłotówka - Anatol Gupieniec. Odkrywam skarb - Tadeusz Grudziński Recenzje, sprawozdania, zapiski. [Kazimierz Kentel], Katalog wystawy Ordery, odznaczenia, medale i odznaki Wojska Polskiego 1918 - 1974 - Włodzimierz Bagieński. Nieznany medal Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego - Jacek Strzałkowski. Notatki kolekcjonerskie. Nieoficjalne bony Getta Łódzkiego - Włodzimierz Głuchowski. Kronika. Wielki Konkurs BN rozstrzygnięty ! XXIV Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Sieradzu. Terminarz zebrań Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  5
gda000004059
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 1

Amerykańska Legia Zasług (cz. I) - Tadeusz R. Jeziorowski. Krusenstjerna i Tobago - Aleksander P. Szyszkin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Manfred Mehl, Das Papiernotgeld von Ostpreussen, Westpreussen und Posen 1914 - 1923 - Bogumił Sikorski. Albert Pick, Deutsche Lander-und Piivatbanknote - Bogumił Sikorski. Nowości w bibliotece PTAiN w Warszawie. Warszawskie żetony kolekcjonerskie - Jan Moczydłowski. Kłopoty z terminologią medalograficzną - Stanisław Gibasiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Nowe medale polskie. Kronika. Karanie fałszerzy obiektów numizmatycznych w RFN. Wystawy numizmatyczne. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004060
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 2

Amerykańska Legia Zasług (cz. II) - Tadeusz R. Jeziorowski. Konserwacja oraz przechowywanie monet i banknotów - Czesław Hołub. Recenzje, sprawozdania, zapiski. V.V. Zvaric, Numiznaticeskij slovar - Eugeniusz Mrowiński. [Jadwiga Bartków-Domagała, Dorota Woźniak], Medale filatelistyczne. Katalog - Włodzimierz Bagieński. Żetony gazowni i tramwajów miejskich - Bogumił Sikorski. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w 1974 roku. Kronika. Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004061
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 3

Jak ratować skarby - Andrzej Grzymkowski. Macedońska tetradrachma - Mieczysław Korski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Numismatisches Nachrichtenblatt", rocznik 1975 - Janusz Maciaszek. "Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne" - M. M. O ilustrowaniu prac numizmatycznych - Eugeniusz Mrowiński. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w 1975 roku. Monety PRL wybite w 1976 r. Medale Melchiora Wańkowicza - Tadeusz Łaszkiewicz. Kronika. Przewodnik numizmatyczny po Norwegii - Andrzej Mikołajczyk. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004062
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 4

Rosyjskie zastępcze monety wojskowe z przełomu XIX i XX wieku - Mirosław Bartoszewicki, Aleksander P. Szyszkin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Walter Baum, Die Medaillen und Plakatten von Cirillo dell Antonio - Jaromir Kulas. Cz. Kamiński, Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975 - Andrzej Schmidt. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze. Varia. Dawne maszyny mennicze z muzeum w Stolbergu - Helmut Caspar. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego (VII) - Wojciech Niemirycz. Kronika. Forum czytelników. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 0 Available:  1
gda000012166
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 5

Cenny medal Stefana Batorego w Muzeum Poznańskim - Maria Stahr. Niezrealizowany projekt krzyża za powstanie wielkopolskie 1918/19 r. - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Coin World Almanac. A Handbook for Coin. Collectors - Marta Męclewska. Wydawnictwo Ernesta Battenberga w Monachium. Kilka uwag o studiach nad minetami koronnymi dynastii Jagiellonów - Stanisław Kubiak. Notatki kolekcjonerskie. Medale Muzeum Narodowego w Poznaniu - Maria Stahr. Kronika. Cenny dar Andrzeja Piękosia dla Muzeum Narodowego w warszawie. Propozycje Edwarda Gorola. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 0 Available:  1
gda000004063
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 7

Wielka ankieta pt. NAJPIĘKNIEJSZE MONETY POLSKI LUDOWEJ zamknięta!. Barbarzyńcy z Luftwaffe - Czesław Horski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Fengler, G. Gierow, W. Unger, Transpress Lexikon - Numismatik - Stanisław Gibasiewicz. Monety w czasach Cervantesa - Jerzy Piniński. Notatki kolekcjonerskie. Polonika amerykańskie - Krzysztof M. Munnich. Bony wojenne w Inowrocławiu - Bogdan Patryn. Znaczek oszczędnościowy K.K.O. w Gdyni z 1939 r. - Jerzy Pieniążek. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w I półroczu 1976 roku. Wykaz monet PRL wybitych w I półroczu 1977 roku. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004064
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 8

Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Adam Łukaszewicz. Nowe Uchwały Rady Państwa o orderach i odznaczeniach - Tadeusz R. Jeziorowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Mitteilungen der Osterreichischen Numismatischen Gesellschaft" t. XIX, 1975 - 1976 - Janusz Maciaszek. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze - Konstanty Prożogo. O "złotych górskich" i o "czeskich" - Zbigniew Żabiński. Monety radzieckie - Władysław Piekarz. Notatki kolekcjonerskie. "Kazimierz Wielki" - Piąty medal w Serii Królewskiej PTAiN - Lech Kokociński. Złote monety Królestwa Polskiego na aukcji w Bazylei - Tomasz Bylicki. Wykaz monet PRL wybitych w I półroczu 1977 roku. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004065
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 9

Monety z dna morza. Numizmatyka podwodna w Danii i Norwegii - Andrzej Mikołajczyk. Order Konfederatów Barskich Kazimierza Pułaskiego - Marek Budziarek. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Marian Okulicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Józef Hlinka, Medailerstwo na Slovensku od 16. po zaciatok 20. starocia - Krzysztof Filipow. Dyskusja o cenach monet - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w Warszawie w II połowie 1976 r. - Aleksandra Kopydłowska. Kronika. W dziesięciolecie śmierci Władysława Terleckiego - Stanisław Suchodolski. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  9
gda000008546
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1977 NR 10

Norymberskie i francuskie liczmany w Polsce - Andrzej Mikołajczyk. Narodowy Bank Polski i Wielka Ankieta - na pytania BN odpowiada mgr. Adam Czopko. Jeszcze o bonach ze Spółdzielni 44 pp w Równym - Mirosław Bartoszewicki. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. XXV Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Poznaniu - Gabriela Jeziorska. Włodzimierz Głuchowski (1904 - 1977). Wystawy numizmatyczne w 1977 r. Aktualności. Nowe fraszki numizmatyczne Edmunda Smulskiego. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000004066
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 1

Obieg pieniężny na Spiszu w XV-XVIII w. - Andrzej Mikołajczyk. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Konstanty Prożogo. Recenzje. Hans Meyer, Das deutsche Notgeld - Private Notmunzen 1915-1923 - Bogumił Sikorski. Varia. Nieznany "pieniądz" prywatny z Białut i Prusek na Mazowszu - Andrzej Chyl i Andrzej Grzymkowski. W sprawie jakości polskich medali współczesnych - Jarosław Kuryłowicz. Notatki kolekcjonerskie. Fałszywe fridrichs d'ory Fryderyka Wilhelma III z 1799 roku - Stefan Koralkiewicz. Skrzynki - gabloty do monet - Eugeniusz Mrowiński. Kronika. Andrzej J. Piękoś - Zasłużony dla numizmatyki polskiej. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  1
gda000012168
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 2

Skróty w napisach monet wczesnośredniowiecznych (cz. I) - Eugeniusz Mrowiński. Nazwiska wywodzące się z nazw monet - Edmund Smulski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. F. Reinfeld i B. Hobson, Catalogue of the world's most popular coins - Janusz Maciaszek. "Numismaatokko" (Finlandia), R. 1976 - Andrzej Mikołajczyk. Pieczęcie polskie w zbiorach Ermitażu - Stefan K. Kuczyński. Notatki kolekcjonerskie. Ofensywa fałszerstw - Bolesław Onak. Dwa medale Chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. XII Krajowy Zjazd Przedstawicieli Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN - Wojciech Niemirycz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004067
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 3

Skróty w napisach monet wczesnośredniowiecznych (dokończenie) - Eugeniusz Mrowiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. S. K. Kuczyński, Herb Warszawy - Andrzej Sołtan. Varia. Twórca pięknych banknotów (rozmowa z Andrzejem Heidrichem). Notatki kolekcjonerskie. Asygnaty Skarbu Polskiego z 1918 r. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych (cz. VIII) - Wojciech Niemirycz. Monet PRL w 1977 r. Nowy medal "Serii Królewskiej". Władysław Jagiełło - Lech Kokociński. Kronika. III Ogólnopolska Sesja Medalierska w Gorzowie Wielkopolskim - Małgorzata Dubrowska i Andrzej Sołtan. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  1
gda000012169
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 4-5

Seria rzymskich emisji o typach "regionalnych" z czasów Hadriana - Wiesław Kaczanowicz. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Zygmunt Starowicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W.N. Riabcevic, O cem easskazyvajut monety - Mikołaj Kotler. Brakteaten der Staufenzeit - Alicja Szynkiewicz. R.P. Harris, A Guidebook of Russian Coins 1725 - 1972 - Bogumił Sikorski. Miedziane szelągi litewskie Jana Kazimierza - Wojciech Niemirycz. Tadeusz Kościuszko a Order Virtuti Militari - Bolesław M. Onak Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Tadeusz Przypkowski (1905 - 1977). Wspaniałe zabytki na aukcjach numizmatycznych - Tomasz Bylicki. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004068
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 6

Medal, a obyczaj dworski w siedemnastowiecznej Polsce - Maria Stahr. Recenzje, sprawozdania, zapiski. O.P. Eklund, Copper Coins of Russia and Poland - Alicja Szynkiewicz. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze - Konstanty Prożogo. Znamy już losy zbioru numizmatycznego ks. dr Edmunda Majkowskiego - Andrzej Paluchowski. Jeszcze o jakości polskich medali - Mennica Państwowa. Notatki kolekcjonerskie. Dwa fałszywe szóstaki Zygmunta III - Eugeniusz Mrowiński. Słów kilka o jednej kontrasygnaturze - Aleksander Szyszkin. Medale Zbigniewa Łukowiaka - Stefan Skrzypek. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  2
gda000004069
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 7

Radziecki Order Zwycięstwa - Tadeusz R. Jeziorowski. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Eugeniusz Siemierenko. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Stefan Oberleitner, Katalog polskich orderów, odznaczeń i niektórych wyróżnień zaszczytnych 1705 - 1977 - Wojciech Kicman. Dwa znaleziska liczmanów norymberskich. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennice Państwowej w I półroczu 1977 roku - Aleksandra Kopydłowska. Kolejne medale chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. Inż. Antoni Domaradzki (1896 - 1978). 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  5
gda000004070
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 8

Jeszcze o groszach Albrechta, Fryderyka II i Jana z Kostrzyna bitych na wzór i stopę polską - Eugeniusz Mrowiński. Ordery i odznaczenia wojskowe PRL - Władysław Piekarz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Wilhelm Rentzmann, Numismatisches Wappen-Lexicon, [Reprint] - Stefan K. Kuczyński Marian Kowalski, Mirosław Bartoszewicki, Spółdzielnie wojskowe na Lubelszczyźnie i Podlasiu, ich zastępcze znaki pieniężne z lat 1926 - 1939, [w:] "Rocznik Międzyrzecki" - Włodzimierz Bagieński Głos o kopii donatywy gdańskiej z 1614 roku - Roman Nosowski. Notatki kolekcjonerskie. Najnowsze medale chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. VI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli - Stanisław Bulkiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 4 Available:  4
gda000004071
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 9

W 60-lecie odzyskania niepodległości. Numizmatyczne pamiątki walk narodu polskiego o niepodległość - Mieczysław Czerski. Pierwsze odznaczenie powstającej Polski - Tadeusz R. Jeziorowski. 6% pożyczka miasta stołecznego warszawy z 1915 roku - Mieczysław Czerski. Pieniądze bez rewersu - Andrzej Schmidt. Notatki kolekcjonerskie. Medaliony wybitych numizmatyków - Maria Stahr. Kronika. Wystawa w Muzeum Mennicy w Paryżu - Liliana Gintowt-Dziewałtowska. Walny Zjazd Delegatów PTAiN - Wacława Szczygielska. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  7
gda000004072
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 10

O pieniądzu zastępczym - Stanisław Gibasiewicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W.N. Riabcevic, O cem rasskazyvajut monety - Aleksander Szyszkin. "Poczta Butelkowa" - Janusz Maciaszek. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w II półroczu 1977 roku - Aleksandra Kopydłowska. Monety na znaczkach pocztowych. Kronika. Łódzkie wystawy numizmatyczne - Stanisław Bulkiewicz. XV-lecie Sekcji Numizmatycznej w Gnieźnie - Andrzej Schmidt. Rozmaitości. Fraszki numizmatyczne Edmunda Smulskiego. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  8
gda000004073
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 1

Gdy groziła katastrofa (geneza reformy Władysława Grabskiego) - F.Z. Weremiej. Recenzje, sprawozdania, zapiski. P.O. Hieronymussen, Handbuch europaischen Orden in Farben - Marek Budziarek. G. Graichen, Die Geldzeichen der DDR - Krzysztof Filipow. Notatki kolekcjonerskie. Okupacyjne młynarki fałszowano w kraju ? - Czesław Hołub. Żetony gastronomiczne - Roman Gaertig. Medale Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego - Jan Brzeski Kronika. Leon Różdżyński (1906 - 1978). Pięćdziesięciolecie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej w Warszawie -Aleksandra Kopydłowska. Jubileusz prof. dra Konrada Jażdżewskiego - Andrzej Mikołajczyk. Wystawa medali i monet Stanisławy Wątróbskiej - Małgorzata Dubrawska. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  26
gda000004074
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 2

Pieniądz zastępczy szpitala w Choroszczy - Antoni Choroszucho. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Jansen, P. Ramjoie, Das deutsche Notgeld, H.9 - Strassenbahngeld - Bogumił Sikorski. Nowe wydawnictwo z zakresu falerystyki - Wojciech Kicman. Świat zwierząt na monetach XX wieku - Edmund Smulski. Notatki kolekcjonerskie. Medal serii królewskiej - Mieszko I - Witold Korski. Monety republiki San Marino (cz. I) - Mieczysław Lipiński. Kronika. Doc. dr Zygmunt Wdowiczewski (1894 - 1978). 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  8
gda000004075
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 3

Mennictwo Rzeszy Niemieckiej w XVI-XVII w. (cz. I) - Andrzej Mikołajczyk. Nowości w NBP (wywiad z doradcą prezesa, mgr A. Czopko). O monetach spółdzielni wojskowych w książce W.N. Riabcewicza. O czym rasskazywajut monety - Mirosław Bartoszewicki, Stanisław Bulkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Monety Republiki San Marino (cz. II) - Mieczysław Lipiński. Jeszcze o bonach Gniezna z 1939 roku - Andrzej Schmidt. Kronika. Prof. dr Konstanty Stecki (1885 - 1978). Wspomnienie pośmiertne - Stanisław Gibasiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  6
gda000004076
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 4

Mennictwo Rzeszy Niemieckiej w XVI-XVII w. (cz. II) - Andrzej Mikołajczyk. Warszawska firma brązownicza "Bracia Łopieńscy" i jej wkład w rozwój medalierstwa polskiego - Andrzej Sołtan. Sprawozdania, zapiski. H. Dietzel, Munzenkatalog Europa 19. u. 20 Jahrhundert - Bogumił Sikorski. Notatki kolekcjonerskie. Zestawienie znanych zastępczych emisji pieniężnych w armii rosyjskiej sprzed 1914 r. (cz. I) - Mirosław Bartoszewicki i Aleksander Szyszkin. Kronika. XIII Zjazd Przedstawicieli Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN w Warszawie - Wojciech Niemirycz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  0
gda000004077
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 5

"Starych pieniędzy skarb okrutny..." - Z historii numizmatyki - Teofila Opozda. Słynne Gabinety Numizmatyczne na świeci - Wiedeński Gabinet Numizmatyczny - Bernhard Koch. Sprawozdania, sprawozdania, zapiski. G. Schon, J.F. Cartier, Weltmunzkatalog 19. Jahrhundert - Maciej Trąmpczyński. Austria, Munzkatalog 1790 - 1979 - Maciej Trąmpczyński. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego. Cz. IX - Wojciech Niemirycz. Żetony elektrowni miejskiej. Kronika. Wycieczka numizmatyczna do Leningradu i Wilna - Wojciech Niemirycz, Stanisław Gibasiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000004078
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 6

Nowy konkurs z nagrodami. Numizmatyka i papiery wartościowe - Heinz Fengler. Gabinety numizmatyczne na świecie. Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Helsinkach - Tuukka Talvio. Recenzje. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów minet i banknotów Polski, t. I-III - Tadeusz Grudziński. Notatki kolekcjonerskie. Gdzie były bite polskie monety w latach 1975 - 1976 ? - R.H. Thompson. Kronika. Franciszek Sielawa 1914 - 1978. Dewaluacja pieniądza w starożytnym Rzymie - kolokwium w Gdańsku 19-21 X 1978 - Barbara Lichocka. Wykaz monet PRL wybitych w 1978 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000004079
g_d_a
Items: 908   Pages: 19 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19