Sort by 
Categories : Monety / Coins / Münzen
Categories  Higher level
Items for sale from g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(873)
Monety keszowe
Asian cast coins (345)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (28)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (11)
Nowożytne monety świata
Coins: World (170)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 1

Obieg pieniężny na Spiszu w XV-XVIII w. - Andrzej Mikołajczyk. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Konstanty Prożogo. Recenzje. Hans Meyer, Das deutsche Notgeld - Private Notmunzen 1915-1923 - Bogumił Sikorski. Varia. Nieznany "pieniądz" prywatny z Białut i Prusek na Mazowszu - Andrzej Chyl i Andrzej Grzymkowski. W sprawie jakości polskich medali współczesnych - Jarosław Kuryłowicz. Notatki kolekcjonerskie. Fałszywe fridrichs d'ory Fryderyka Wilhelma III z 1799 roku - Stefan Koralkiewicz. Skrzynki - gabloty do monet - Eugeniusz Mrowiński. Kronika. Andrzej J. Piękoś - Zasłużony dla numizmatyki polskiej. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  1
gda000012168
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 2

Skróty w napisach monet wczesnośredniowiecznych (cz. I) - Eugeniusz Mrowiński. Nazwiska wywodzące się z nazw monet - Edmund Smulski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. F. Reinfeld i B. Hobson, Catalogue of the world's most popular coins - Janusz Maciaszek. "Numismaatokko" (Finlandia), R. 1976 - Andrzej Mikołajczyk. Pieczęcie polskie w zbiorach Ermitażu - Stefan K. Kuczyński. Notatki kolekcjonerskie. Ofensywa fałszerstw - Bolesław Onak. Dwa medale Chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. XII Krajowy Zjazd Przedstawicieli Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN - Wojciech Niemirycz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000004067
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 3

Skróty w napisach monet wczesnośredniowiecznych (dokończenie) - Eugeniusz Mrowiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. S. K. Kuczyński, Herb Warszawy - Andrzej Sołtan. Varia. Twórca pięknych banknotów (rozmowa z Andrzejem Heidrichem). Notatki kolekcjonerskie. Asygnaty Skarbu Polskiego z 1918 r. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych (cz. VIII) - Wojciech Niemirycz. Monet PRL w 1977 r. Nowy medal "Serii Królewskiej". Władysław Jagiełło - Lech Kokociński. Kronika. III Ogólnopolska Sesja Medalierska w Gorzowie Wielkopolskim - Małgorzata Dubrowska i Andrzej Sołtan. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  1
gda000012169
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 4-5

Seria rzymskich emisji o typach "regionalnych" z czasów Hadriana - Wiesław Kaczanowicz. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Zygmunt Starowicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W.N. Riabcevic, O cem easskazyvajut monety - Mikołaj Kotler. Brakteaten der Staufenzeit - Alicja Szynkiewicz. R.P. Harris, A Guidebook of Russian Coins 1725 - 1972 - Bogumił Sikorski. Miedziane szelągi litewskie Jana Kazimierza - Wojciech Niemirycz. Tadeusz Kościuszko a Order Virtuti Militari - Bolesław M. Onak Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Tadeusz Przypkowski (1905 - 1977). Wspaniałe zabytki na aukcjach numizmatycznych - Tomasz Bylicki. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004068
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 6

Medal, a obyczaj dworski w siedemnastowiecznej Polsce - Maria Stahr. Recenzje, sprawozdania, zapiski. O.P. Eklund, Copper Coins of Russia and Poland - Alicja Szynkiewicz. Radzieckie zapowiedzi wydawnicze - Konstanty Prożogo. Znamy już losy zbioru numizmatycznego ks. dr Edmunda Majkowskiego - Andrzej Paluchowski. Jeszcze o jakości polskich medali - Mennica Państwowa. Notatki kolekcjonerskie. Dwa fałszywe szóstaki Zygmunta III - Eugeniusz Mrowiński. Słów kilka o jednej kontrasygnaturze - Aleksander Szyszkin. Medale Zbigniewa Łukowiaka - Stefan Skrzypek. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  2
gda000004069
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 7

Radziecki Order Zwycięstwa - Tadeusz R. Jeziorowski. Najpiękniejsze monety Polski Ludowej - Eugeniusz Siemierenko. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Stefan Oberleitner, Katalog polskich orderów, odznaczeń i niektórych wyróżnień zaszczytnych 1705 - 1977 - Wojciech Kicman. Dwa znaleziska liczmanów norymberskich. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennice Państwowej w I półroczu 1977 roku - Aleksandra Kopydłowska. Kolejne medale chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. Inż. Antoni Domaradzki (1896 - 1978). 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  5
gda000004070
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 8

Jeszcze o groszach Albrechta, Fryderyka II i Jana z Kostrzyna bitych na wzór i stopę polską - Eugeniusz Mrowiński. Ordery i odznaczenia wojskowe PRL - Władysław Piekarz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Wilhelm Rentzmann, Numismatisches Wappen-Lexicon, [Reprint] - Stefan K. Kuczyński Marian Kowalski, Mirosław Bartoszewicki, Spółdzielnie wojskowe na Lubelszczyźnie i Podlasiu, ich zastępcze znaki pieniężne z lat 1926 - 1939, [w:] "Rocznik Międzyrzecki" - Włodzimierz Bagieński Głos o kopii donatywy gdańskiej z 1614 roku - Roman Nosowski. Notatki kolekcjonerskie. Najnowsze medale chełmskie - Konstanty Prożogo. Kronika. VI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli - Stanisław Bulkiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 3 Available:  5
gda000004071
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 9

W 60-lecie odzyskania niepodległości. Numizmatyczne pamiątki walk narodu polskiego o niepodległość - Mieczysław Czerski. Pierwsze odznaczenie powstającej Polski - Tadeusz R. Jeziorowski. 6% pożyczka miasta stołecznego warszawy z 1915 roku - Mieczysław Czerski. Pieniądze bez rewersu - Andrzej Schmidt. Notatki kolekcjonerskie. Medaliony wybitych numizmatyków - Maria Stahr. Kronika. Wystawa w Muzeum Mennicy w Paryżu - Liliana Gintowt-Dziewałtowska. Walny Zjazd Delegatów PTAiN - Wacława Szczygielska. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  7
gda000004072
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1978 NR 10

O pieniądzu zastępczym - Stanisław Gibasiewicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W.N. Riabcevic, O cem rasskazyvajut monety - Aleksander Szyszkin. "Poczta Butelkowa" - Janusz Maciaszek. Notatki kolekcjonerskie. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w II półroczu 1977 roku - Aleksandra Kopydłowska. Monety na znaczkach pocztowych. Kronika. Łódzkie wystawy numizmatyczne - Stanisław Bulkiewicz. XV-lecie Sekcji Numizmatycznej w Gnieźnie - Andrzej Schmidt. Rozmaitości. Fraszki numizmatyczne Edmunda Smulskiego. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  8
gda000004073
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 1

Gdy groziła katastrofa (geneza reformy Władysława Grabskiego) - F.Z. Weremiej. Recenzje, sprawozdania, zapiski. P.O. Hieronymussen, Handbuch europaischen Orden in Farben - Marek Budziarek. G. Graichen, Die Geldzeichen der DDR - Krzysztof Filipow. Notatki kolekcjonerskie. Okupacyjne młynarki fałszowano w kraju ? - Czesław Hołub. Żetony gastronomiczne - Roman Gaertig. Medale Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego - Jan Brzeski Kronika. Leon Różdżyński (1906 - 1978). Pięćdziesięciolecie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej w Warszawie -Aleksandra Kopydłowska. Jubileusz prof. dra Konrada Jażdżewskiego - Andrzej Mikołajczyk. Wystawa medali i monet Stanisławy Wątróbskiej - Małgorzata Dubrawska. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  26
gda000004074
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 2

Pieniądz zastępczy szpitala w Choroszczy - Antoni Choroszucho. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Jansen, P. Ramjoie, Das deutsche Notgeld, H.9 - Strassenbahngeld - Bogumił Sikorski. Nowe wydawnictwo z zakresu falerystyki - Wojciech Kicman. Świat zwierząt na monetach XX wieku - Edmund Smulski. Notatki kolekcjonerskie. Medal serii królewskiej - Mieszko I - Witold Korski. Monety republiki San Marino (cz. I) - Mieczysław Lipiński. Kronika. Doc. dr Zygmunt Wdowiczewski (1894 - 1978). 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  8
gda000004075
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 3

Mennictwo Rzeszy Niemieckiej w XVI-XVII w. (cz. I) - Andrzej Mikołajczyk. Nowości w NBP (wywiad z doradcą prezesa, mgr A. Czopko). O monetach spółdzielni wojskowych w książce W.N. Riabcewicza. O czym rasskazywajut monety - Mirosław Bartoszewicki, Stanisław Bulkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Monety Republiki San Marino (cz. II) - Mieczysław Lipiński. Jeszcze o bonach Gniezna z 1939 roku - Andrzej Schmidt. Kronika. Prof. dr Konstanty Stecki (1885 - 1978). Wspomnienie pośmiertne - Stanisław Gibasiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  6
gda000004076
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 4

Mennictwo Rzeszy Niemieckiej w XVI-XVII w. (cz. II) - Andrzej Mikołajczyk. Warszawska firma brązownicza "Bracia Łopieńscy" i jej wkład w rozwój medalierstwa polskiego - Andrzej Sołtan. Sprawozdania, zapiski. H. Dietzel, Munzenkatalog Europa 19. u. 20 Jahrhundert - Bogumił Sikorski. Notatki kolekcjonerskie. Zestawienie znanych zastępczych emisji pieniężnych w armii rosyjskiej sprzed 1914 r. (cz. I) - Mirosław Bartoszewicki i Aleksander Szyszkin. Kronika. XIII Zjazd Przedstawicieli Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN w Warszawie - Wojciech Niemirycz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  0
gda000004077
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 5

"Starych pieniędzy skarb okrutny..." - Z historii numizmatyki - Teofila Opozda. Słynne Gabinety Numizmatyczne na świeci - Wiedeński Gabinet Numizmatyczny - Bernhard Koch. Sprawozdania, sprawozdania, zapiski. G. Schon, J.F. Cartier, Weltmunzkatalog 19. Jahrhundert - Maciej Trąmpczyński. Austria, Munzkatalog 1790 - 1979 - Maciej Trąmpczyński. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego. Cz. IX - Wojciech Niemirycz. Żetony elektrowni miejskiej. Kronika. Wycieczka numizmatyczna do Leningradu i Wilna - Wojciech Niemirycz, Stanisław Gibasiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000004078
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 6

Nowy konkurs z nagrodami. Numizmatyka i papiery wartościowe - Heinz Fengler. Gabinety numizmatyczne na świecie. Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Helsinkach - Tuukka Talvio. Recenzje. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów minet i banknotów Polski, t. I-III - Tadeusz Grudziński. Notatki kolekcjonerskie. Gdzie były bite polskie monety w latach 1975 - 1976 ? - R.H. Thompson. Kronika. Franciszek Sielawa 1914 - 1978. Dewaluacja pieniądza w starożytnym Rzymie - kolokwium w Gdańsku 19-21 X 1978 - Barbara Lichocka. Wykaz monet PRL wybitych w 1978 r. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000004079
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 7

Muzułmańskie mennice z przełomu XIX i XX wieku - Andrzej Mikołajczyk. Spuścizna rękopiśmienna prof. Mariana Gumowskiego - Stefan K. Kuczyński. Znaleziska monet współczesnych. Notatki kolekcjonerskie. Medal z Serii Królewskiej. Mieszko III - Witold Korski. Interesująca statystyka - Ryszard Kordek. Kolejne medale lubelskie - Henryk Stefanek. Kronika. Jubileusz 150-lecia Banku (wystawa) - Mieczysław Czerski. Łódzkie wystawy numizmatyczne - Stanisław Bulkiewicz. Szczecińska wystawa - Aleksander Bolszyc. Rozmaitości. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  2
gda000004080
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 8

Panorama miasta na donatywach - Adam Musiałowski. Moje wspomnienie o Pani Annie Szemiothowej - Aleksandra Krzyżanowska. Gabinet numizmatyczny Banku inwestycyjnego i Kredytowego w Stambule - Nuri Pere. Sprawozdania, zapiski. F.Gall, Osterreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwissenschaften - SKK. Niektóre fałszywe monety Zygmunta III - Wojciech Niemirycz. O nowym medalu Henryka Brodatedo - Ryszard Kiersnowski. Nowoczesna fizyka wspomaga numizmatykę - Janusz Maciaszek. Notatki kolekcjonerskie. "Pieniądz bez rewersu" - Czesław Kohn. Kronika. Nowości wydawnicze. Rozmaitości. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  1
gda000004081
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1979 NR 9

Mariaż oleśnicko-wirtemberski - Eugeniusz Mrowiński. Moje wspomnienie o Pani Annie Szemiothowej (cz. II) - Aleksandra Krzyżanowska. Dział Numizmatyczny Morawskiego Muzeum w Brnie (cz. I) - Jiri Sejbal. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Y. Bylicki, M. Pyrek-Ejsmont, Medale polskie XVI - XVIII w. - Włodzimierz Bagieński. Katalogi Muzeum Sztuki Medalierskiej - Grażyna Broda, Czesław Proszek. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze o asygnatach "mobilizacyjnych" - Stanisław Bulkiewicz. Nowe medale. Kronika. Zygmunt Wiśniewski (1917 - 1978). Sprawozdanie z Walnego Zjazdu PTAiN w Przemyślu. Spotkanie z Prezesem NBP. Sekcja Numizmatyczna w Ciechanowie. Wystawy. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  2
gda000004082
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 1

Moja droga do kolekcjonerstwa - Andrzej Gupieniec. Muzeum Numizmatyczne w Atenach - dr Mando Caramessini-Oekonomides. Recenzje, sprawozdania, zapiski. S.K. Kuczyński, Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego - Krzysztof Filipow. Kremnicka mincovna 1328 - 1978 - Borys Paszkiewicz. Raporty o małych emisjach - Janusz Maciaszek. Notatki kolekcjonerskie. Nieopisane odmiany biletów kasowych Królestwa Polskiego z 1824 r. i banknotów Banku Polskiego z lat 1841 - 1866 - Edmund Kopicki. Radzieckie monety olimpijskie - Borys Paszkiewicz. Nowości z USA - Artur Marquart. Jan Władysław Kubicha 1903 - 1978. Wystawa i katalog medali Mennicy Warszawskiej - Mieczysław Czerski. "Polonus" i "PANA" - Mieczysław Lipiński. Nowa wystawa z Muzeum Okręgowym w Lublinie - Henryk Wojtulewicz. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  1
gda000008547
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 2

Wykopano skarb - Marian Okulicz. Bilety skarbowe - Jan Moczydłowski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. K. Martin, Die preussische Munzpragungenvon 1701 - 1796 - Bogumił Sikorski. A.N. Djackov, V.V. Uzdenikov, Monety Rossii i SSSR - opredielitiel - Aleksander P. Szyszkin. Nowe informacje o potocznych nazwach współczesnych pieniędzy w Polsce - Edmund Smulski. Notatki kolekcjonerskie. Dukat gdański z 1632 r. - L. Gajewski. Ku pokrzepieniu serc - Eugeniusz Mrowiński. Uzupełnienia i uwagi do tomu IV (1795-1864) Katalogu monet i banknotów Polski E. Kopickiego - Tadeusz Grudziński. Medal Serii Królewskiej: Jan Olbracht - Witold Korski . Medal polsko-węgierski - M. Lipiński. IV Ogólnopolska Sesja Medalierska w Gorzowie Wlkp. - Janusz Hrybacz. Co z tą medalografią? - Stanisław Gibasiewicz. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000008548
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 3

Świątynie na monetach greckich - Aleksandra Krzyżanowska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A. Placek, Prehled ruskych a sovetskych minci - Borys Paszkiewicz. J. Nimmergut, Deutsche Orden - Krzysztof Filipow. Próbne monety Władysława IV z 1635 r. - Wojciech Niemirycz. Wywiad z dyrektorem Mennicy Warszawskiej, mgr Tadeuszem Retmaniakiem - Mieczysław Czerski. Notatki kolekcjonerskie. Medal z Serii Królewskiej: Aleksander Jagiellończyk - Witold Korski. Medal na jubileusz Krakowskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kronika. Jan Edward Kucharski 1914-1979. Nowe wystawy. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000008583
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 4

Ogólne zasady kolekcjonowania orderów, odznaczeń i znaczków zaszczytnych - Marian Kowalski. Dział monet i medali Muzeum Brytyjskiego w Londynie - R.A.G. Carson. Recenzje, sprawozdania, zapiski. K. Jaksch, A. Pick, Katalog des osterreichischen Notgeldes 1916 - 1921 - Bogumił Sikorski. G.A. Kolesnikow, A.M. Rozkow, Ordiena i medali SSSR - Wojciech Kicman. Pierwsze znalezisko krzyżackiego kwartnika na Litwie - Zenon Duksa. Liczman znaleziony w Gdańsku - Janusz Tarnacki. Notatki kolekcjonerskie. Odznaka Służby Porządkowej w częstochowskim getcie - Stanisław Bulkiewicz. Medal X-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim . Kronika. Doc. dr hab. Krzysztof Dąbrowski (1931 - 1979). Zjazd Przedstawicieli Sekcji i Kół numizmatycznych PTAiN. Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny w Brnie w Szwajcarii - Aleksandra Krzyżanowska. VI wystawa numizmatyczna w Żarach. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000004084
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 5

Litera E i jej symbolika na denarze Mieszka I - Eugeniusz Mrowiński. Zapomniane ordery polskie - Marek Budziarek. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Przykład do naśladowania - Borys Paszkiewicz. Zeznania Błażka o wykopanym garnku z talarami - Andzrej Mikołajczyk. Notatki kolekcjonerskie. Nieznana odmiana portugała litewskiego z 1562 r. - Zenon Duksa. Kronika. Sympozjum numizmatyczne w Brnie - Marta Męclewska. Łódzkie wystawy. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000008549
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 6

Ratujmy skarby! - Andrzej Grzymkowski. Dział Monet i Medali Muzeum Brytyjskiego w Londynie (cz.II) - R.A.G. Carson. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Kilka uwag o medalu Ziemi Gniewskiej - Aleksandra Kopydłowska. Polemika - Jerzy Pieniążek. Notatki kolekcjonerskie. Medale i monety okolicznościowe Jana Pawła II - Janusz Maciaszek, Borys Paszkiewicz. Drugi medal Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy - Lech Kokociński. Monety PRL emitowane w II półroczu 1979 r. Kronika. Numizmatyka w Nowogardzie - Stanisław Łowski. Rekordowe ceny monet na aukcjach w 1979 r. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  1
gda000008550
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 7

Mennictwo śląskie Leopolda I - Jan M. Kraszewski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. G. Schon, Weltmunzkatalog 20. jahrhundert - Adam Musiałowski. B. Peus, Schlesische Wallfahrtsmedaillen vor 1945 - Jaromir Kulas. A. Ehrlich, Von Tirol nach Schlesien. Der Weg des Martin Maximilian Wackerl - Jaromir Kulas. O. Orsini, Una staria fatta solo di oro - M.M. Zastosowanie maszyny parowej w mennictwie - Helmut Caspar. Notatki kolekcjonerskie. Medal z Serii Królewskiej - Kazimierz Jagiellończyk - Witold Korski. Żetony gazowni i tramwajów miejskich (II) - Bogumił Sikorski. Wieści z USA - Artur Marquart. Kronika. 30 lat pracy dr Al. Krzyżanowskiej w Gabinecie monet i medali Muzeum Narodowego w warszawie. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 2 Available:  1
gda000004085
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 8

Portugał Zygmunta III w helsinkach - Tuukka Talvio. Portugał z Helsinek pierwszą monetą Mennicy Warszawskiej. Dział Numizmatyki w Ermitażu (cz I) - Iwona G. Spesskijskiej ? - Edmund Kopicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A. Popioł-Szymańska, Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku - Andrzej Schmidt. Wkład Wojskowy Akademii Politycznej w rozwój polskiej falerystyki - Wojciech Kicman. Polski słownik numizmatyczny z połowy XIX wieku - Aleksander Szyszkin. Notatki kolekcjonerskie. Nieznane odmiany monet polskich - Franciszek Otto. Wątpliwe emisje oficjalnych monet zastępczych - Andrzej Schmidt. Medal "Chełmszczyzna - 9.II.1918" - Konstanty Prożogo. Medale mławski i ciechanowski - Tadeusz Woicki. Kronika. Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Jachrance k. Zgierza i w Ciechanowie w maju 1980 r. - Borys Paszkiewicz. Nauka polska w medalach - Stefan K. Kuczyński. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  8
gda000004086
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 9

Sejmowe dyskusje o odznakach honorowych (luty, wrzesień 1931 roku) - Marek Budziarek. Zabytkowy numizmat polski w zbiorach brytyjskich - Andrzej Mikołajczyk. Dział Numizmatyki w Emitażu (cz. II) - Iwan G. Spasskij. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Uwagi do tomu V cz. I i II (1916-1978) Katalogu monet i banknotów Polski E. Kopickiego - Tadeusz Grudziński. Puchar zdobiony monetami - Adam Musiałowski. Plon jednego programu - Marta Męclewska. Nowe okazy wypełnionych asygnat mobilizacyjnych - Czesław Hołub. Wykaz medali wybitych w Mennicy Państwowej w I półroczu 1979 roku - Aleksandra Kopydłowska. Kronika. Łódzka wystawa leninowska. Wystawa monet w Ciechanowcu - Krzysztof Filipow. Wystawa medali Bogumiła Nikołowa - Janusz Maciaszek. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  5
gda000008552
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1980 NR 10

Dwa wieki symboliki Rzeczypospolitej na monetach Kurlandii i Semigalii - Eugeniusz Mrowiński. Prywatne mennice angielskie biły polskie monety w latach 1923-1925 - R.H. Thomson. Recenzje, sprawozdania, zapiski. M.J. Brzezicki, Medale i odznaki polskie i Polski dotyczące bite poza Polską w latach 1939-1977 - Stefan Oberleitner. A. Pick, Standart Catalog of World Paper Money - BP. "Numismatisches Nachrichtenblatt" 1979 - Krzysztof Filipow. "Zbornik Narodnowo Muzeja" Beograd 1979 - Krzysztof Filipow. Publikacje nadesłane - Marek Bartczak. Notatki kolekcjonerskie. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego - cz. X - Wojciech Niemirycz. Kronika. Zbieractwo - handel - spekulacja - i sentyment? - Stanisław Gibasiewicz. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  8
gda000008553
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 1

Nieznana odmiana grosza litewskiego Zygmunta I z 1536 r. - Eugeniusz Mrowiński. Zbiory numizmatyczne Lozanny. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu (Warszawa 1979) - Eugeniusz Mrowiński. A. Ehrlich, Die Munzstatte Oppeln zur Piastenzeit (1162-1532) - Jaromir Kalus. E. Polivka, Mince Ferdinanda V. 1835-1848 - Krzysztof Filipow. Znaleziska monet współczesnych. Ujednolicenie nazewnictwa numizmatycznego (polemika) - Grzegorz M. Mykowski. Notatki kolekcjonerskie. Nowe nieznane monety zastępcze i żetony - Borys Paszkiewicz. Medal z Serii Królewskiej 0 Zygmunt I Stary - Witold Korski. Kronika. Medale i monety 20-lecia szkolnictwa morskiego. 25 lat Oddziału Bydgoskiego. VII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Wystawa "Ordery Polskie" Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  0
gda000008555
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 2

"Medal za uratowanie ginących" w Królestwie Polskim - Krzysztof Filipow. Zbiór banknotów i monet Węgierskiego Banku Narodowego - Włodzimierz Bagieński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W. Sturmer, Verzeichnis und Gaprage der grossen und kleinen Munzsorten - Stanisław Gibasiewicz. Ch. L. Krause, C. Mishle, Standard Catalog of World Coins - Tadeusz Szwedzicki. Nowości firmy wydawniczej "Battenberg". Liczmany w Gdańsku - Janusz Tarnecki. O pieniądzu zastępczym - Czesław Kohn. Notatki kolekcjonerskie. Nieopisane bony łódzkie - Stanisław Bulkiewicz. Medal z Serii Królewskiej - Zygmunt II August - Witold Korski. Kronika. 5 lat pracy Sekscji PTAiN w Będzinie. Tydzień Archeologii i Numizmatyki we Wrocławiu. II wystawa "Górnicze Kolekcje". Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 2 Available:  34
gda000008557
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 3

Czy numizmatyczny ukłon Birona w stronę carycy Katarzyny II? - Eugeniusz Mrowiński. Królewskie Towarzystwo Numizmatyczne. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus 1855-1980 - Juliusz Mękicki. H. Dietzel, Munzenkatalog Europa 19. und 20. Jahrhundert - Bogumił Sikorski. Głos za specjalizacją w kolekcjonerstwie numizmatycznym - Wojciech Niemirycz. Monety polskie w zbiorze mediolańskim - Zenon Duksa. Notatki kolekcjonerkie. Fałszerstwo czy odmiana? - Borys Paszkiewicz. Nieznane żetony. Medale z Serii Królewskiej (Stefan Batory) - Witold Korski. Kronika. Wystawy numizmatyczne. Jubileusz Sekcji Gliwickiej. Rozmaitości. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  9
gda000008558
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 4

O monecie esperanckiej - Antoni Choroszucho. Zestawienie znanych zastępczych emisji pieniężnych w armii rosyjskiej sprzed 1914 r. (cz. II) - Mirosław Bartoszewski i Aleksander P. Szyszkin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. D.F. Allan, An Introduction to Celtic - Lesław Morawiecki. S. Oberleitner, Katalog polskich orderów, odznaczeń i niektórych wyróżnień zaszczytnych - Wojciech Kicman. O pieniądzu we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego - Edmund Smulski. Terminologia w numizmatyce - Grzegorz M. Mykowski. Tajemnica fosy w Warmątowicach - Emilia Kunawicz. Notatki kolekcjonerskie. Nieznane odmiany monet polskich - Tadeusz Grudziński. Odmiany banknotów 100-złotowych z 1948 r. - Stanisław Pokorski. Pomnik stoczniowców gdańskich na medalu. Kronika. Uroczystości w Katowicach. Patriotyczna wystawa w Łodzi. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 2 Available:  4
gda000008560
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 5

Kajetan Kwiatkowski i jego kolekcja numizmatyczna - Marek Czechowski. Współczesne fałszerstwa znaków pieniężnych - Karol Sławik. Recenzje, sprawozdania, zapiski. E. Kopicki, Katalog t. VI - Monety obce władców Polski i pretendentów do Korony polskiej - Andrzej Schmidt. Uproszczony sposób wykonywania przeźroczy - Edward Soczewiński. Notatki kolekcjonerskie. Polska moneta prywatna i wewnętrzna w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie - cz. I - Aleksander P. Szyszkin. Znaczki rozliczeniowe folwarków Bytyń i Chlewiska - Tadeusz Szymański. Znaczek rozliczeniowy dominium Lubin - Andrzej Schmidt . Medal 75-lecia Międzyrzeckiej Straży. Monety polskie z datą 1980. O warszawskim żetonie słów kilka - Jerzy Kasprzycki. Kronika. Wiadomości z Łodzi. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 2 Available:  0
gda000008561
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 6

Uwagi kolekcjonera o naszych monetach i banknotach - rozstrzygnięcie konkursu-ankiety. Szweckie Towarzystwo Numizmatyczne - Lars O. Lagerquist. Metody ilościowe w badaniach numizmatycznych (cz. I) Zbigniew Żabiński Recenzje, sprawozdania, zapiski. Cz. Kamiński i J. Żukowski, Katalog monet polskich 1697-1763 (KAW) - Edmund Kopicki. "Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne" 1980. Termin "folwarczne znaczki rozliczeniowe" - Andrzej Chyl. Kronika. Aukcja numizmatyczna na rzecz funduszu Panoramy Racławickiej - Lubomir Wędzicha . 60 łódzka Supergiełda Staroci. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  6
gda000008562
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 7

Supremus Dux in Prussia - Eugeniusz Mrowiński. Metody ilościowe w badaniach numizmatycznych (cz. II) - Zbigniew Żabiński Recenzje, sprawozdania, zapiski. K. Madej, Polskie symbole wojskowe 1943-1978 - Wojciech Kicman. A. Pick, C. Siemsen, Das Nodgeld des II. Weltkrieges - Borys Paszkiewicz. Nowości. Varia. Jan Henryk VI - pan na Książu - Janusz Ptaszyński. Notatki kolekcjonerskie. Bony Śląska Cieszyńskiego - Jaromir Kalus. Kronika. Walny Zjazd Delegatów PTAiN w Łodzi - Borys Paszkiewicz. Sesja Numizmatyczna w Białymstoku - Janusz Lewkowicz. Numizmaty na emigracji - Stanisław Gibasiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  0
gda000012176
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 8

Monety Bratysławy - Anton Fiala. Ordery też czekają na odnowę - Marek Budziarek. Metody ilościowe w badaniach numizmatycznych (cz. III) - Zbigniew Żabiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Marian J. Brzezicki, Medale i odznaki polskie i Polski dotyczące, bite poza Polską w latach 1939 - 1977 - Krzysztof Filipow. Notatki kolekcjonerskie. Polska moneta prywatna i wewnętrzna w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie (cz. II) - Aleksander P. Szyszkin. Medale i monety Jana Pawła II (cz. II) - Janusz Maciaszek. Rozmaitości. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  4
gda000004087
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 9

Uwagi kolekcjonera o naszych monetach i banknotach - Jan Piotr Gromiec. Metody ilościowe w badaniach numizmatycznych (cz. IV) - Zbigniew Żabiński. Związek Niemieckich Towarzystw Numizmatycznych (RFN)- Gerd Frese Recenzje, sprawozdania, zapiski. E. Waligóra, Znaki rozliczeniowe folwarków polskich od XVI do XX wieku - Borys Paszkiewicz. "P.A.N.A. Bulletin" - Janusz Maciaszek. Publikacje nadesłane do Biblioteki PTAiN. Notatki kolekcjonerskie. Medal z serii Królewskiej: Zygmunt III Waza - Witold Korski. Polska moneta prywatna i wewnętrzna w zbiorach Państwowego Muzeum historycznego w Moskwie (cz. III) - Aleksander Szyszkin. Metalowe znaki kredytowe spółdzielni wojskowych w Polsce okresu międzywojennego (cz. XI) - Wojciech Niemirycz. Kronika. Wystawa Numizmatyczna z okazji XXIX Walnego Zjazdu Delegatów PTAiN - Stanisław Bulkiewicz. Rozmaitości. Ceny monet na numizmatycznych mini-giełdach. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  6
gda000004088
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1981 NR 10

Falsyfikaty majnertowskie w świetle korespondencji Karola Beyera - Eugenia Triller. Z dziejów jednej pieczęci - Stefan K. Kuczyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. J.R. Cayon, C. Castan, Catologo unificado de las monedas y billetes espanoles 1868 - 1980 - Wojciech Gogoliński. B. Golonka, Finanse miasta Brzegu w ostatnim ćwierćwieczu panowania Piastów 1649 - 1675 - Borys Paszkiewicz. W. Sikorski, Odznaczenia łowieckie - Borys Paszkiewicz. Datowanie numizmatów XIX i XX wieku - Czesław Hołub. Notatki kolekcjonerskie. Polska moneta prywatna i wewnętrzna w zbiorach Państwowego Muzeum historycznego w Moskwie (cz. IV) - Aleksander P. Szyszkin. Kim był Abraham Thorn ? - Jacek Lassociński. Kronika. Fraszki numizmatyczne. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 1 Available:  50
gda000004089
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 1-2

Okolicznościowe hasła i sentencje na monetach polskich - Edmund Smulski. Warszawa zdobywana i odzyskana w odznaczeniach i odznakach bojowych - Michał Gradowski. Metody ilościowe w badaniach numizmatycznych (cz. V) - Zbigniew Żabiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Russkaja numizmatika XI-XX viekov - Eugeniusz Mrowiński. Coins, 1981 Ed. - Wojciech Gogoliński. "Irish Numismatics" - janusz Maciaszek. A. Pick, C. Siemsen, Das Lagergeld der Konzentrations-und D. P.-Lager 1933-1945 - Botys Paszkiewicz. Varia. Nieznana odmiana denara wschowskiego Jadwigi i niepewny denar poznański Ludwika Węgierskiego - Janusz Ptaszyński. Notatki kolekcjonerskie. Dalszy ciąg zestawienia żetonów gazowni i tramwajów miejskich - Andrzej Schmidt. Kim był Abraham Thorn ? - Jacek Lassociński. Kronika. Tadeusz Jabłoński 1910-1981. Ks. Walenty Ślusarczyk 1914-1981. Zjazd przedstawicieli Sekcji i Kół Numizmatycznych PTAiN. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  1
gda000012177
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 3-4

O genezie "ruskich" denarów Chrobrego - Andrzej Schmidt. Jeszcze o denarach "ruskich" Chrobrego - Stanisław Suchodolski. Uwagi na temat powiązań pieniądza obcego z numizmatyką polską - Edmund Kopicki. Oddział Numizmatyczny Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie - Ałła S. Mielnikowa. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Józef A. Szwagrzyk, Portrety na monetach i banknotach polskich - Witold Głębowicz. David L. Genz, The World of Coins and Coin Collecting - Edwin Rozenkranz. Robert Obojski, a Catalog of Polish Coins since 1506 - Edmund Kopicki. Varia. Talary Marii Teresy zdobyły świat - Courtney L. Coffing. Skarb monet zastępczych z okolic Wlenia - Janusz Ptaszyński. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  1
gda000012178
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 5-6

Złotostocki grosz ks. Karola Podiebradowicza bity w 1519 r. - Eugeniusz Mrowiński. Monety Gubina - Stanisław Suchodolski. Gabinet Numizmatyczny w Dreźnie - Paul Arnold Recenzje, sprawozdania, zapiski. Erramecum (Marian Kowalski, Vademecum kolekcjonera monet i banknotów polskich) - Borys Paszkiewicz. Recenzji Vademecum kolekcjonera monet i banknotów - uzupełnienie - Tadeusz Pietrzyński. Chester L. Krause, Clifford Mishler, Standard Catalog of World Coins wyd. 1982 - Bogumił Sikorski. Systematyka i nazewnictwo monetarnego pieniądza zastępczego - Andrzej Schmidt. Wyprawy po skarby - Stanisław Bulkiewicz Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Monety litewskie 1925 - 1938 - katalog podręczny. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  41
gda000004090
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 7

Jeszcze o sprawie chronologii denarów typu SCS IOHANNES - Eugeniusz Mrowiński. Jednak nie Chrobry ! (polemika) - Stanisław Suchodolski. "Ostrubel" i "Ostmarka". o pieniądzu okupacji niemieckiej na Litwie - Borys Paszkiewicz. Recenzje, sprawozdania, zapiski. S. Lamparski, Pieniądz zastępczy powiatu noteckiego - Bogumił Sikorski. Przezwiska i wyzwiska (w numizmatyce) - Aleksander P. Szyszkin. Notatki kolekcjonerskie. Medal cieszyńskiego jubileuszu. Monety polskie 1978-1981 (wg informacji NBP). Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  11
gda000008570
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 8

Karol Beyer tropicielem Igla - Eugenia Triller. Za kulisami "zielonego cielca" - Mieczysław Lipiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. "Numizmaticna informacija" 1981 - BRP. Nowości wydawnicze. Kronika. Wesołe i smutne myśli w dwudziestolecie "Łódzkiego Numizmatyka". Medal, sesja i wystawa upamiętniły jubileusz Oddziału Częstochowskiego. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan dobry.

$ 1.78
Sold: 0 Available:  1
gda000012179
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 9

"Podskarbiówka" Jana Chrystiana, ks. Brzeskiego - Eugeniusz Mrowiński. Gabinet Numizmatyczny na Zamku Królewskim w Warszawie - Marta Męclewska. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Mirosław Bartoszewicki, Zastępcze znaki pieniężne w Wojsku Polskim 1925-1939 - Henryk Wojtulewicz, Stanisław Bulkiewicz. Hans Meyer, Hartmut Schoenawa, Das Papiernotgeld der Mark Brandenburg und Berlin - Bogumił Sikorski. Varia. uwagi o technice wykonywania starożytnych stempli monetarnych - Edward Soczewiński. o tym, co nie weszło w zakres numizmatyki polskiej, choć powinno - Borys Paszkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  0
gda000012180
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1982 NR 10

Mennica tykocińska w 1566 r. - Krzysztof Filipow. Towarzystwo Numizmatyczne w Puebla (Meksyk) - Antonio Deana Salmaron. Recenzje, sprawozdania, zapiski. L. Buck, Die Munzen des Kurfurstentums Sachsen 1763 - 1806 - Borys Paszkiewicz. L. Huszar, Munzkatalog Ungarn von 1000 bis heute - Eugeniusz Mrowiński. B. Hlinka, P. Radomersky, Penize caleho sveta - Eugeniusz Mrowiński. Zagraniczna litera numizmatyczna - Bogumił Sikorski. Skarby monetarne na Litwie - Zenon Duksa. Notatki kolekcjonerskie. Spiżowe piórka - Stanisław Bulkiewicz. Marki piwne - Janusz Ptaszyński. Zestawienie nieopublikowanych dotychczas monet zastępczych i żetonów - Michał Łukomski. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 3 Available:  8
gda000004091
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 1-2

Fałszerska mennica w Żywcu w czasach Zygmunta III - Teofila Opozda. Węgierskie Towarzystwo Numizmatyczne - Lajos Huszar. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Fengler, G. Gierow, W. Unger, Słowar' numizmata - Borys Paszkiewicz. K. Matthiae, E. Schonert-Geiss, Munzen aus der urchristlichen Umwelt - Eugeniusz Mrowiński. A. Pohl, Munzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Munzen - Stanisław Gibasiewicz. Zagraniczna literatura numizmatyczna (II) - Bogumił Sikorski. Numizmaty i koryta Raduni - Janusz Tarnacki. O asygnatach skarbowych Królestwa Polskiego - Stanisław Tota. Notatki kolekcjonerskie. Kronika. Monety estońskie 1922-1939 (katalog podręczny). Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 2 Available:  4
gda000008572
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 4

Manifestacyjne denary (i obol?) Władysława Hermana - Andrzej Schmidt. Ponownie o denarach Władysława Hermana - Stanisław Suchodolski. Recenzje, sprawozdania, zapiski. S.K. Kuczyński, Pieczęcie i herb Sierpca - Krzysztof Filipow. S. Mossakowski, sztuka jako świadectwo czsu - Leon Krzemieniecki. Nowe nabytki z zagranicznej literatury numizmatycznej w bibliotece PTAiN - Janusz Maciaszek. Paradoksy i anegdoty w numizmatyce "Łuczniki" perskie - Edward Soczewiński. Notatki kolekcjonerskie. Polskie monety z wizerunkiem papieża Jana Pawła II - Janusz Maciaszek. Monety polskie z datą 1982. Czyj portret znajduje się na banknocie 5-złotowym z 1930 r.? - Jacek Lassociński. NBP i numizmatycy - rozmowa z Adamem Czopko. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  11
gda000008574
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 5

Produkcja srebra w Polsce przedrozbiorowej - Danuta Molenda. Recenzje, sprawozdania, zapiski. U. Frenzel, G. Fritz, Marken, Zeichen, Notmunzen der Verkehrsunternehmen in Deutschland und Osterreich-Urngarn - Bogumił Sikorski. B. Stolpiak, Zygmunt zakrzewski - chemik, archeolog, numizmatyk - profesor Uniwersytetu Poznańskiego - Stanisław Gibasiewicz. Jeszcze w sprawie denarów Hermanowskich - Andrzej Schmidt. Notatki kolekcjonerskie. Dwuzłotówka z 1939 r. - falsyfikat czy odmiana ? - Tadeusz Rytych. Co to jest ? - Stanisław Bulkiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 1 Available:  36
gda000004092
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 6-7

Rewizja procesów Boratiniego z 1661 - 1662 r. - Andrzej Mikołajczyk. Monety Imperium Ottomańskiego XV - XVIII w. - Edward Soczewiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Czy wydano bony Włodawy w 1939 r.? - Stanisław Bulkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Rzadka ćwirćtalarówka opolsko-raciborska i nowa odmiana pruskiego półtoraka - Tadeusz Pitrzyński. Nowa emisja monet Watykanu - Mieczysław Lipiński. Srebrne monety pamiątkowe Austrii - Mieczysław Lipiński. Nowe monety. Medale i monety Jana Pawła II (cz. IV) - Janusz Maciaszek. Aukcja numizmatyczna w Krakowie. Kronika. Kogo czcic na monetach i medalach ? 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  25
gda000004093
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 8-9

Na pomoc skarbom - Andrzej Grzymkowski. Pieniądz zastępczy w Jeleniej Górze i Cieplicach - Janusz Ptaszyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Liczman Jana Chrystiana środkiem płatniczym ? - Andrzej Schmidt. Kilka szczegółów o "zielonym cielcu" - Andrzej Rayall de Ragan Notatki kolekcjonerskie. Fałszywy szeląg litewski Jana Kazimierza - Tadeusz Pietrzyński. Czy naśladownictwo litewskiego półgrosza ? - Ryszard Szczeglewski. Nowy funt szterling - Zygmunt Zimoń. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych (część 1.). Pieniądz zastępczy Bogatyni - Bogumił Sikorski. Nowe fałszerstwa monet gdańskich - Jacek Tylicki. Kronika. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 1 Available:  6
gda000004094
g_d_a
Items: 873   Pages: 18 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18