Sort by 
Categories : Monety / Coins / Münzen
Categories  Higher level
Items for sale from g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(876)
Monety keszowe
Asian cast coins (347)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (28)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (11)
Nowożytne monety świata
Coins: World (171)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 5

Produkcja srebra w Polsce przedrozbiorowej - Danuta Molenda. Recenzje, sprawozdania, zapiski. U. Frenzel, G. Fritz, Marken, Zeichen, Notmunzen der Verkehrsunternehmen in Deutschland und Osterreich-Urngarn - Bogumił Sikorski. B. Stolpiak, Zygmunt zakrzewski - chemik, archeolog, numizmatyk - profesor Uniwersytetu Poznańskiego - Stanisław Gibasiewicz. Jeszcze w sprawie denarów Hermanowskich - Andrzej Schmidt. Notatki kolekcjonerskie. Dwuzłotówka z 1939 r. - falsyfikat czy odmiana ? - Tadeusz Rytych. Co to jest ? - Stanisław Bulkiewicz. 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 1 Available:  36
gda000004092
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 6-7

Rewizja procesów Boratiniego z 1661 - 1662 r. - Andrzej Mikołajczyk. Monety Imperium Ottomańskiego XV - XVIII w. - Edward Soczewiński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Czy wydano bony Włodawy w 1939 r.? - Stanisław Bulkiewicz. Notatki kolekcjonerskie. Rzadka ćwirćtalarówka opolsko-raciborska i nowa odmiana pruskiego półtoraka - Tadeusz Pitrzyński. Nowa emisja monet Watykanu - Mieczysław Lipiński. Srebrne monety pamiątkowe Austrii - Mieczysław Lipiński. Nowe monety. Medale i monety Jana Pawła II (cz. IV) - Janusz Maciaszek. Aukcja numizmatyczna w Krakowie. Kronika. Kogo czcic na monetach i medalach ? 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  25
gda000004093
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 8-9

Na pomoc skarbom - Andrzej Grzymkowski. Pieniądz zastępczy w Jeleniej Górze i Cieplicach - Janusz Ptaszyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Liczman Jana Chrystiana środkiem płatniczym ? - Andrzej Schmidt. Kilka szczegółów o "zielonym cielcu" - Andrzej Rayall de Ragan Notatki kolekcjonerskie. Fałszywy szeląg litewski Jana Kazimierza - Tadeusz Pietrzyński. Czy naśladownictwo litewskiego półgrosza ? - Ryszard Szczeglewski. Nowy funt szterling - Zygmunt Zimoń. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych (część 1.). Pieniądz zastępczy Bogatyni - Bogumił Sikorski. Nowe fałszerstwa monet gdańskich - Jacek Tylicki. Kronika. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.78
Sold: 1 Available:  6
gda000004094
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1983 NR 10

Pieniądz inflacyjny Jeleniej Góry - Janusz Ptaszyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Jeszcze o zakresie numizmatyki polskiej i o pieniądzu z nią powiązanym - Tadeusz Grudziński. Dziewczyna i Mazur na emigracyjnych banknotach - Jan Moczydłowski. Notatki kolekcjonerskie. Oglądajmy drobniaki Zygmuntowskie! - Jerzy Wojzbun. Nowa odmiana meklemburskiego denara. Ciekawa kontrasygnatura na szóstaku Jana Kazimierza - Ryszard H. Kordek. Nieznana moneta łotewska - Zbigniew H. Kuźma. Bilon zastępczy w zbiorze Tadeusza Szymańskiego. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych (część 2). Zastępcze znaki pieniężne w Wojsku Polskim 1925-1939, uzupełnienia do katalogu (część 1). Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  8
gda000008575
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 1-2

Srebro w monetach współczesnych - Jan P. Gromiec. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Klondike Radunia - Jarosław Dutkowski. Gdzie urodził się Kazimierz Stronczyński - Stefan K. Kuczyński. Znaki mennicze w Stanach Zjednoczonych - Mieczysław Lipiński. Notatki kolekcjonerskie. Mało znany liczman podskarbiego B. Stanisławskiego - Tadeusz Grudziński. Pomylona data na szóstaku Jana III. Znaki folwarczne hr. Mycielskich - Eugeniusz Mrowiński, Marta Olejniczak. Nowe monety. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 0 Available:  79
gda000008577
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 3-4

Wprowadzenie waluty koronowej w Austrii w 1892 r. - Emil Grossel. Jeszcze o falsyfikatach żywieckich Komorowskiego. Fałszywe grosze koronne Zygmunta III znalezione w Krakowie - Józefa Natkaniec-Frasiowa. Jeszcze o obciętych monetach - Juliusz Mękicki. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Varia. Awers ? Rewers ? - Mieczysław Lipiński. Portugały w inwentarzu skarbca na Jasnej Górze z 1685 r. - Stanisław Życiński. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze o skarbie monet zastępczych z Wlenia - Stanisław Bulkiewicz. Nowe monety. Kronika. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  0
gda000012181
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 5-6

Lenne monety kurlandzkie na rynku pieniężnym Rzeczypospolitej - Andrzej Mikołajczyk. Fachowość i technika przeciw fałszowaniu banknotów - Jan Moczydłowski. Duński Królewski Zbiór Monet i Medali w Kopenhadze - Jorgen S. Jensen. Recenzje, sprawozdania, zapiski. Varia. Co to za moneta ? - Jaroslav Sula. Śląskie monety na emigracyjnych dwudziestozłotówkach - Borys Paszkiewicz. Nietypowa numeracja kościuszkowskich 25-złotówek - Włodzimierz Wojciechowski. Notatki kolekcjonerskie. Rarytas z mojego zbioru. Kronika. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  1
gda000012182
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 7-8

Co wiemy i czego nie wiemy o denarach Władysława Łokietka - Borys Paszkiewicz. Żetony czy monety koronacyjne ? - Andrzej Schmidt. Liczman Jana Chrystiana środkiem płatniczym - Eugeniusz Mrowiński. Skarby z lat dziecinnych - Marek Przeniosło. Recenzje, sprawozdania, zapiski. A. Houghton, Cions of the Seleucid Empire, C. Kamiński, J. Kurpiewski, katalog monet polskich 1632-1648, A. Muhammadijew, Bułgaro-tatarskaja monietnaja sistiema, "Sberatelske zpravy", H. Heinrich, AlteTaler... Varia. O pewnym skarbie, paradoksy i anegdoty, Nad Norwida projektem monety, Niezauważone sygnatury na banknotach. Notatki kolekcjonerskie. Zagadkowy miedziak szwedzki, Biała dwuzłotówka 1977, Nowe monety, Nieznany żeton apteki, Cegiełki na pomoc dla Wietnamu, Nieznane monety i żetony wrocławskie, Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Kronika. Monety czechosłowackie 1918-1953 (katalog podręczny). 14 x 20 cm - 40 stron. Stan dobry.

$ 1.78
Sold: 0 Available:  1
gda000012183
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 9-10

Stulecie polskiego czasopiśmiennictwa numizmatycznego - Borys Paszkiewicz. Numizmat z Wiskitek - Zbigniew Żółtowski, Lech Dunin. Recenzje, sprawozdania, zapiski. W sprawie prostowania pomyłek. Banknoty brytyjskiego utopisty. Notatki kolekcjonerskie. Jeszcze o półtorakach koronnych z 1623 r. Posrebrzany Zygmunt III i mosiężny Fryderyk. Nieznane odmiany monet Zygmuntowskich. Bony spółdzielni wojskowej w Dęblinie. Papierowe bony rabatowe i premiowe. Kopie bonów na rynku kolekcjonerskim. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Monety pamiątkowe PRL z data 1984. Dyskusja nad Katalogiem monet polskich 1649-1696. Monety Protektoratu Czech i Moraw (katalog podręczny). Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  15
gda000008579
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1984 NR 11-12

Pierwowzory wizerunków historycznych na banknotach polskich - Jacek Lassociński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. J. Koppatz, Geldscheine des Deutschen Reiches, R. Kamenow, Byłgarski moneti, G. Graichen, Die Geldzeichen der Tschechoslowakei, Nowe nabytki biblioteki PTAiN. Notatki kolekcjonerskie. Półgrosze Stefana Batorego i inne rarytasy. O fałszywych półgroszach Władysława Jagiełły. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Bilon zastępczy w zbiorze Stanisława Bulkiewicza. Miscellanea. Monety słowackie 1939-1945 (katalog podręczny). Habent sua fata monetae - Stanisław Gibasiewicz . Spis rzeczy i autorów "Biuletynu Numizmatycznego" roczników 1980-1984 (nr 149-200). Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 20 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.51
Sold: 0 Available:  42
gda000008582
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1985-1989 (NR 201-260)

Spis treści i autorów "Biuletynu Numizmatycznego" roczników 1985-1989 (nr 201-260). Zeszyt dodatkowy 1990. 14 x 20 cm - 30 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  0
gda000010288
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 1-2

Ceny srebrnych monet polskich okresu międzywojennego - Jerzy Kordacki. Symbolika wyobrażeń monet Andegawenów w Polsce - Eugeniusz Mrowińki. Numizmatyczne pamiątki po Żydach polskich w zbiorach Ossolineum - Józef A. Szwagrzyk. Recenzje, sprawozdania, zapiski. M.Mixa, Starosti s papirovymi penezi CSR. M. Lipiński, Okolicznościowe i pamiątkowe monety srebrne współczesnej Austrii. Nowe reedycje z Lipska. Książki zapowiadane. Dwudziestolecie Mennicy Franklina. Notatki kolekcjonerskie. Listek klonowy na orcie gdańskim. Fałszywa półmarkówka Zakonu Inflanckiego. Nobel - moneta z platyny. Znana moneta łotewska. Monety dominialne Sielca. Ciąg dalszy śląskich żetonów. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Monety PRL z 1984 r. Kronika. Listy do redakcji. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  45
gda000004095
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 3-4

Pieniądz zastępczy opieki społecznej w Poznaniu. Cz. I - Zbigniew Bartkowiak. Lenne grosze i trojaki pruskie księcia Albrechta Hohenzollerna - Henryk Woźniak. Wrocławski pieniądz zastępczy w Cieplicach - Janusz Ptaszyński. Recenzje, sprawozdania, zapiski. H. Dzienis, Katalog zbioru numizmatycznego Biblioteki Gdańskiej. J. Bajer, Kubanska platidla. J. Haskova..., Die Geschichte des Geldes auf dem Territorium der Tschechoslowakei . Lubelskie foldery wystawowe. Jeszcze o awersach i rewersach. Wokół systematyki pieniądza zastępczego. Skarb monet w Batorzu. Notatki kolekcjonerskie. Moneta żydowska. Nieznane odmiany szóstaków Jana Kazimierza. Czyżby nieznana odmiana trojaka Poznańskiego ?. Kto stemplował rosyjskie bankonoty. Nowy tysiącszylingowy banknot austriacki. Bony Niezabitowa. Bony Kcyni z okresu Powstania Wlkp. Miejski bon Cieszyna bez numeracji. Nieznany bon z Sosnowca. Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych. Nieznane monety zastępcze polskiej Legii Oficerskiej. Polonijne monety zastępcze. Bony oszczędnościowe. Aluminiowa 10-złotówka. Kronika. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  65
gda000004096
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 5-6

Dum spiro spero. O europejskich monetach oblężniczych uwag kilka - Andrzej Mikołajczyk. Pieniądz oblężonego w 1577 r. Gdańska - Marta Męclewska. Monety i medale związane z oblężeniem Strzałowa w 1628 r. - Genowefa Horoszko. Pieniądz w oblężeniu Koźla (1760 - 1761) - Antoni Kogut. Pod królewską gwarancją. Bony z oblężenia Kołobrzegu w 1807 r. Monety z oblężenia Zamościa w 1813 r. - Janusz Kurpiewski. Kto widział bony kostrzyńskie z 1758 r.? Recenzja, sprawozdanie, zapiski. J. Mękicki, Monety Rusi Czerwonej. W odpowiedzi na recenzję Katalogu monet polskich 1632 - 1648 (Władysław IV). 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  29
gda000004097
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 7-8

Pierwsze monety litewskie. Mennictwo litewskie 1569 - 1792. Moneta obojga narodów. Pieniądz na Litwie 1914 - 1940. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 2 Available:  19
gda000004098
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 9-10

Rodzinne koligacje i urzędowe protekcje. Wspomnienia Ruth Węsierskiej. Recenzje. Raduńskie rzadkości. Rarytasy, falsyfikaty, sprostowania. Batoriańskie rarytasy. 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  16
gda000004099
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1985 NR 11-12

Historia mennicza Rostocku I. Medal a nie moneta. Monety ze srebra krajowego. Pieniądz pogranicza. Monety obiegowe pod lupą. "Pamiątki wojenne". 14 x 20 cm - 40 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  20
gda000004100
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 1-4

Wyobrażenia heraldyczne na monetach, pieczęciach i medalach Piastów cieszyńskich. Historia mennicza Rostocku II. Banknoty Powstania Warszawskiego. Pieniądz papierowy Ukrainy 1917 - 1920. Nowe denary Włodywoja ?. Nieznany banknot gdański. Bibliografia pieniądza dominialnego. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 1 Available:  1
gda000004101
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 5-8

Wyobrażenia heraldyczne na monetach, pieczęciach i medalach Piastów cieszyńskich. Związek Numizmatyków Lwowskich. Znak swastyki na denarze Mieszka I. Portugały i kontakty portugalsko-polskie. Żeton Alżbiety z Bobolusk. Pieniądz zastępczy m. Poznania 1916 - 1923. Jeszcze o falerystyce. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 2.54
Sold: 0 Available:  1
gda000004102
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1986 NR 9-12

O skarbie monet rzymskich z Połańca. Numizmatyczne odkrycia nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim. Krótka historia grosza praskiego. Monogram ks. Jakuba Kurlandzkiego. Numizmaty w szlacheckich skarbcach. Płatnicze żetony prądowe. Projekty monet z 1924 r. Żelazne 50-groszówki 1938. Litewskie monety Władysława Jagiełły. Telszewskie bony - odnalezione. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  14
gda000004103
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 1-3

Monety zaboru austriackiego i Wolnego Miasta Krakowa. Polityka Monetarna Prus wobec zajętych terenów Rzeczypospolitej w końcu XVIII i na początku XIX w. O liczmanach norymberskich i innych. Polskie srebro i złoto na aukcji w Bazylei. Rarytasy ze zbioru Antoniego Domaradzkiego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  1
gda000003984
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 4-6

Ogólna charakterystyka i systematyka pieniądza państw zaborczych i okupacyjnych. Monety Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego. Talar kłodzki na aukcji wiedeńskiej, przyczynek do losów zbioru numizmatycznego Śląskiego Muzeum Starożytności. Relikwiarz królowej Jadwigi na Wawelu. Konkurs dla Czytelników "Biuletynu Numizmatycznego". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  2
gda000003983
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 7-9

Mennica malborska. Charakterystyka emitentów papierów wartościowych w Polsce międzywojennej. Datowanie i określanie niektórych spornych minet średniowiecznych znajdywanych na Łotwie. Pieniądz w Afryce, cz.1. Złoty skarb z Piechowic k/Jeleniej Góry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 6 Available:  5
gda000003985
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1987 NR 10-12

Od marki PKKP do banknotów złotowych. Polskie państwowe papiery wartościowe okresu międzywojennego. Fałszywe monety polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pieniądz w Afryce, cz.2. Polak - twórcą banknotów Izraela, Argentyny, Brazylii, Wenezueli. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 0 Available:  2
gda000008563
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 1-3

Grzywna w średniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi. Moneta Pruska w Gdańsku. Dlaczego za Zygmunta III podjęto bicie półtoraków? Mennictwo Papieskie. Rozstrzygnięcie konkursu "Rarytas z mojego zbioru". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  1
gda000003986
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 4-6

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.1. O medalach za zasługi dla numizmatyki i archeologii polskiej. Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes. Żetony wodociągowe na ziemiach polskich. Monety olimpijskie antycznej Grecji. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.52
Sold: 0 Available:  13
gda000003987
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1988 NR 7-12

Konserwacja i przechowywanie banknotów, cz.2. Mennictwo śląskie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Znaki na rewersach denarów Mieszka I. Pamiątkowe monety Cesarstwa Rosyjskiego. 14 x 20 cm - 64 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 3 Available:  19
gda000003988
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 1-3

Monogramy władców na monetach polskich. Koronacyjne "numizmata" Stanisława Augusta. Polskie monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Jana Pawła II. Emisje pieniężne Rządu Tymczasowego w Rosji w 1917 r. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  15
gda000003989
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 4-6

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.1. Nazwy monet pruskich w Wielkopolsce. Dobry żart tymfa wart. Wspomnienia o znanych numizmatykach - kolekcjonerach ostatnich dziesięcioleci. Ekslibris numizmatyczny. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  84
gda000003990
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 7-9

Mennictwo heskie landgrafa Maurycego w okresie "Kipper und Wipper", cz.2. Pieniądz w okupowanej Polsce w aspekcie prawa międzynarodowego. 70 lat Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Medale Mennicy Państwowej Stanów Zjednoczonych. 500-lecie suwerena. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  83
gda000003991
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1989 NR 10-12

Produkcja banknotów przez Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Wojna obronna 1939 r. i okupacja w numizmatyce polskiej. Polska falerystyka w okresie II wojny światowej 1939 - 1945. żołnierzom polskim drugiej wojny światowej. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  45
gda000003992
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI I AUTORÓW ROCZNIKÓW 1990-1994 (NR 261-296)

Spis treści i autorów "Biuletynu Numizmatycznego" roczników 1990-1994 (nr 201-260). Zeszyt dodatkowy 1990. 14 x 20 cm - 32 strony. Stan bardzo dobry.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  1
gda000010289
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 1-3

Pieniądz papierowy rosyjskiego Dalekiego Wschodu w latach 1918 - 1922. Znaki pieniężne konsorcjum rosyjskich banków komercyjnych. Polski orzeł na holenderskiej monecie. Podwodne skarby mórz południowych. Fragment skarbu wczesnośredniowiecznych denarów czeskich w X w. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  32
gda000003978
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 4-6

Srebrny Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Szóstaki Jana Kazimierza bite w mennicy Lwowskiej w latach 1662 - 1663. Pierwsze polskie akcje. Monety z Madonną. Większe medale (rzecz o medalionach). Żetony kasyn gry. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 0.76
Sold: 3 Available:  49
gda000003979
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1990 NR 7-12

Monety Chin do XIX w. Czyn numizmatyczny romantyków. Błędy na monetach na przykładzie mennictwa Zygmunta III. Polak twórcą papierów wartościowych Skonfederowanych Stanów Ameryki. Banknoty z nadrukami. 14 x 20 cm - 76 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.02
Sold: 2 Available:  19
gda000003977
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 1-3

Wojna polsko-radziecka 1919 - 1920. Rok 1920 w medalierstwie i sztuce polskiej. Odznaki falerystyczne z wojny 1920. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  36
gda000003980
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 4-6

Medale Księstwa Kurlandii i Semigalli. Monety z Chrystusem. Zarys historii Mennicy warszawskiej. Monety polskie na rynku amerykańskim. XXXVII Walne Zebranie Delegatów Oddziałów PTAiN - powstało Polskie Towarzystwo Numizmatyczne! 14 x 20 cm - 60 stron. Stan bardzo dobry.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  48
gda000003981
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1991 NR 7-12

"Gnezdvn civitas" - najstarszym denarem Bolesława Chrobrego. Ordery i odznaczenia Litwy, Łotwy i Estonii. Jak powstał dolar i jego symbol. Wielka aukcja monet rosyjskich w Kalifornii. Orty Gdańskie Jana Kazimierza z 1650 roku. 14 x 20 cm - 68 stron. Stan prawie idealny.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  52
gda000003982
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 1

Nie opisane monety próbne II Rzeczypospolitej. Pieniądz Ukrainy podczas I wojny światowej i później na tle stosunków polsko - ukraińskich. Daty na monetach. Nieznany portugał koronny Zygmunta III Wazy z 1614 r. Znalezisko brązowej monety Tyberiusza z hiszpańskiej mennicy Calagurris dokonane w Wołominie na Mazowszu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 0 Available:  1
gda000003993
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 2

Order Virtuti Militari (I). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990. Amerykański rynek numizmatyczny w 1990 roku a monety polskie. Rzadkości monetarne spółdzielni wojskowych. Rozstrzygnięcie konkursu BN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 0 Available:  0
gda000003994
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 3

Order Virtuti Militari (II). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (II). Monety polskie na światowych aukcjach (I). Radziecki pieniądz Spitsbergenu. Nowe pieniądze Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  31
gda000003995
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1992 NR 4

Order Virtuti Militari (III). Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919 - 1990 (III). Monety polskie na światowych aukcjach (II). Środki płatnicze w komedii Fredry. Rewolucja 1978 roku i jej przejawy na banknotach Iranu. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.28
Sold: 0 Available:  8
gda000003996
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 2

500-lecie odkrycia Ameryki na monetach świata (I). Bony ze śląską tematyką plebiscytową i powstańczą (I). O medalach, monetach i odznaczeniach w Dziennikach Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Nowy Konkurs "Biuletynu Numizmatycznego" na najpiękniejszą polską monetę roku. Problemy kampanii sprawozdawczej w PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  23
gda000008564
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1993 NR 4

Order Orła Białego i jego pierwszy historiograf. Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej. Bony miasta Lwowa z lat 1914-1919. Duże szelągi miedziane Jana Kazimierza z 1650. Zapomniane numizmaty. Medaliki religijne - tradycja i kult. Wymiary - objętość - stan: 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.54
Sold: 2 Available:  3
gda000008565
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 1

Odznaki Litwy Środkowej. Medalierzy włoscy na dworze Zygmunta I Starego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (I). Emisje pieniężne Republik Czeskiej i Słowackiej w 1993 r. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (I). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  23
gda000003997
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2

Banknoty polskich powstań narodowych - postulaty badawcze. Aukcja kolekcji banknotów polskich Wacława Dąbrowskiego. Polskie monety na aukcjach świata w latach 1991 - 1993 (II). Znaki rozliczeniowe majątku Machcin. Obchody 200-lecia banknotu polskiego w oddziałach PTN. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.52
Sold: 1 Available:  19
gda000003998
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 3

Kształtowanie polskiego systemu pieniężnego po 11 listopada 1918 r. Skarb groszy, florenów i złotych ozdób ze Środy Śląskiej. Kontakty Karola Beyera z Juliuszem Iversenem. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (II). Odkryto pierwszą monetę Proculusa, rzymskiego cesarza - uzurpatora !. II Narada Prezesów Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 2 Available:  34
gda000003999
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4

O chronologii guziczkowych brakteatów gdańskich. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Jaka była naprawdę wielkość emisji banknotów kościuszkowskich z 1794 r. Order Orła Białego (I). Mennica Państwowa w nowym gmachu. Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.78
Sold: 1 Available:  6
gda000004000
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 1

Odmiany "piorunków" Kazimierza Jagielończyka. Karol Beyer - prekursorem zainteresowań polskim pieniądzem papierowym. Order Orła Białego (II). Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (IV). Nieznana sześciodukatówka legnicko - brzesko - wołowska z 1605 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina - wspólne dzieje pieniądza". 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.52
Sold: 0 Available:  22
gda000004001
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 1995 NR 2

Na trzydziestoletni Jubileusz "Biuletynu Numizmatycznego". Polskie brakteaty guziczkowe ok. 2 poł. XIII - 1 poł. XIV w. Order Orła Białego (III). Bony upamietniające plebiscyt z 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu. Nieznane monety śląskie. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  48
gda000004002
g_d_a
Items: 876   Pages: 18 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18