Sort by 
Categories : Monety / Coins / Münzen
Categories  Higher level
Items for sale from g_d_a
 

Monety / Coins / Münzen

(908)
Monety keszowe
Asian cast coins (353)
Monety islamskie i staroindyjskie
Coins: Islamic & Indian (35)
Monety średniowieczne
Coins: Medieval (12)
Nowożytne monety świata
Coins: World (189)
Literatura numizmatyczna
Coins: Books & Magazines (319)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 1

Mennica elbląska XIII - XVI wiek. Moneta europejska w okresie II wojny światowej (część II). Pociągi pancerne i wojska kolejowe w falerystyce polskiej. Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (XIX). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  30
gda000004019
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 2

"Orzeł w słońce patrzący " - przyczynek do symboliki polskiego orła białego. Monety obce bite dla ziem polskich XVI - XX w. Ordery wojskowe państw niemieckich do 1918 roku (część I). Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (XX). 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  31
gda000004020
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2000 NR 3

Polski zwierzyniec numizmatyczny Kozioł Odonica. Nowożytni fałszerze monet (część I). Symboliczne interpretacje herbów władców polskich na medalach XVI i XVII wieku. Polskie monety w okresie porozbiorowym 1810 - 1835. 14 x 20 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  28
gda000004021
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2001 NR 2

Edward Soczewiński - Numizmatyka orientalna. Tomasz Panfil - Polski zwierzyniec numizmatyczny - smok. Jerzy Piniński - Monety krzyżackie. Krzysztof Filipow - Pieniądz zastępczy Suwalszczyzny i Białostoczyzny (2.poł. XIX - 1.poł. XX w. ). Krzysztof Szafran - Poznański urzędowy pieniądz zastępczy. Czesław Chmielecki - Moneta zastępcza majątku ziemskiego Mgowo. Czesław Chmielecki - Bon ze zjazdu Polaków z Ameryki w Toruniu. Michał Jaske - Nienotowana odmiana półgrosza świdnickiego. Bogumił Sikorski - Znaleziska monet zastępczych - część II. Recenzja, nowości wydawnicze. Wojciech Kicman - Oddział PTN w Pile. Z życia Towarzystwa. Pożegnania. Henryk Koitka (1929 - 2001) - Andrzej Leśniewski. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 1 Available:  1
gda000004022
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2001 NR 3

Witold Garbaczewski - Symbolika motywów architektonicznych na brakteatach polskich. Tomasz Panfil - Rara avis, czyli jeszcze o zwierzętach na monetach. Grzegorz Skąpski - Echa traktatu praskiego z 1549 r. w polskich źródłach numizmatycznych. Zygmunt K. Jagodziński - Pierwsze polskie pieniądze papierowe, sposoby zabezpieczenia oraz ich twórcy. Magdalena Karnicka, Śląskie medale lóż masońskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Adam Więcek - medal ku czci polskiego patrioty Franciszka Duchińskiego z Kijowa, orędownika wolnej Ukrainy. Zbigniew Puchalski - Unikatowe odznaczenia i odznaki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Lesław J. Welker, Orły konspiracji. Bogumił Sikorski - Znaleziska monet zastępczych - część III. Recenzja, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.81
Sold: 0 Available:  1
gda000012187
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 1

Kilka słów od Komitetu Redakcyjnego. Katarzyna Kluska - Euro - nowa waluta obiegowa w strefie Unii Gospodarczej i Walutowej. Nowe polskie monety kolekcjonerskie. Marcin Grzymkowski - Żółw w numizmatyce. Piotr Hayder - Magiczny krąg (rytualna wymiana Kula na Wyspach Trobrianda). Janusz Adam Kujat - Zastępcze znaki płatnicze w powiecie świdnickim w latach 1914 - 1924 (Cz. II). Andrzej Musiał - Powstańcze pieniądze. Wpływ pieniądza zastępczego na losy III Powstania Śląskiego. Czesław Chmielecki - Bony dominialne Zarządu Dóbr Aleksandrowa pogranicznego Czesław Chmielecki - Ciekawy żeton z brodnickich zbiorów muzealnych. Czesław Chmielecki - Nieznane żetony płatnicze wodociągów miejskich Białegostoku i Płocka. Tadeusz Bohatyrewicz - Mało znane żetony kolejki wąskotorowej Mrągowo - Kostrzyn. Tadeusz Bohatyrewicz - Mało znany żeton z Rynu. Wiesław Kopicki - Co przedstawia plakieta V Walnego Zjazdu w Augustowie. Lesław J. Welker - Konspiracja w medalierstwie. Recenzja, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 0 Available:  2
gda000004023
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 2

Od Redakcji - Przeprosiny. Prośba do Czytelników Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zygmunt K. Jagodziński - Polskie papiery bankowe ze znakiami wodnymi "portretowymi" i ich historia. Marek Rutkowski - Bank Polski w okresie przełomu. Główna instytucja Królestwa Polskiego przed i po powstaniu listopadowym. Krzysztof Filipow - Barwa, herby i godła na odznakach Wojska Polskiego w DOK nr III - Grodno. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (część I). Jerzy Piniński - Piśmiennictwo numizmatyczne Józefa Jadkowskiego. Recenzje, noty wydawnicze. Wspomnienie - Adam Więcek 23.01.1923 - 7.06.2002. Wydawnictwa ZG PTN. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 0 Available:  1
gda000004025
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2002 NR 3

Tomasz Panfil - Znak Królestwa - rozważania nad istnieniem i formą najstarszej polskiej chorągwi w świetle źródeł numizmatycznych i narracyjnych. Stanisław Kubiak - Monety Króla Władysława Jagiełły. Robert Pieńkowski - Mennictwo Złotoryi w latach 1622 - 1623 na tle sytuacji monetarnej ziem Korony św. Wacława. Czesław Chmielecki - Nieznana odmiana trojaka Stanisława Augusta poniatowskiego z roku 1787 ? Tadeusz Bohatyrewicz - Próbna czy fałszywa 3-groszówka Wolnego Miasta Krakowa z 1835 r ?. Marek Rutkowski - Zadłużenie wewnętrzne Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego. Zygmunt K. Jagodziński - Ocalone od zapomnienia. Dawne technologie wytwarzania papieru bankowego. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony z Wielkopolski, Pomorza i Mazur (część II). Katarzyna Kluska - Pieniądz elektroniczny - elektroniczny surogat monet i banknotów. Czesław Chmielecki - Karty telefoniczne z błędami "numizmatycznymi". Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. reklama Wiadomości Numizmatycznych. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 0 Available:  2
gda000004027
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2003 NR 4

Edmund Kopicki - Monety Stanów i Ziemi Pruskiej 1454-1585 oraz monety inflanckie 1572-1573. Maciej Widawski - Typy i odmiany groszy gdańskich Zygmunta Augusta z 1557 roku. Magdalena Karnicka - Medale i plakiety z wrocławskimi zabytkami w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Andrzej Schidt - Mało znany medal gnieźnieński z początku XIX wieku. Marian Cieslak - Bony zastępcze Włocławka emitowane przez Komitet Obywatelski w 1914 roku. Beata Marcisz - Notgeldiana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tadeusz Bohatyrewicz - Znane i nieznane pieczęcie oraz herb miasta Lubin. Wojciech Mischke - Wokół kujawskiego znaleziska znaku pielgrzymiego św. Stanisława. Bogumił Sikorski - Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część V). Wojciech Kicman - Ordery prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z życia Towarzystwa. Pożegnania - Gabriela Sukiennik 1938-2003. Wydawnictwa ZG PTN, Prenumerata BN w 2004 roku. 14 x 20 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012190
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 1

Edmund Kopicki - Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I. Dobrochna Gorlińska - Szkic o mennictwie Mieszka III Starego. Witold Borowski - nietypowy półgrosz koronny Władysława Jagiełły. Zbigniew Kiełb - Herby osobiste na monetach z czasów jagiellońskich. Artur Galas - Nieznane monety i żetony za Śląska. Czesław Chmielecki - Papierowy pieniądz zastępczy obozu jenieckiego toruńskiego poligonu. Jubileusz 80-lecia prof. Ryszarda Kiersnowskiego. Reprint pracy Moneta-świadek historii. Z życia Towarzystwa. Pro memoria. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012196
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 2

Edmund Kopicki - Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część II. Witold Garbaczewski - Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu. Andrij Kryżaniwskij - mennictwo halicko-ruskie Władysława Opolczyka. Artur Galas - "Sekretne znaki" na monetach zastępczych Lubania Śląskiego. Czesław Chmielecki - Papierowy pieniądz zastępczy obozu Zarządu Dóbr Aleksandrowa pogranicznego z roku 1914. Bogumił Sikorski - Nieznane, lub mało znane, śląskie monety zastępcze i żetony, część II. Zdzisław Czaplicki , Krzysztof Czaplicki - Zimowe igrzyska olimpijskie na monetach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kvetoslav Growka, Monety na mapie wrocławskiego biskupa Filipa Gottharda Schaffgotscha. Recenzje, nowości wydawnicze. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012197
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2006 NR 3

Edmund Kopicki - Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część I. Ryszard Kiersnowski - Nauka i pasja. 150-lecie działalności numizmatyków polskich. Rafał Janke, 10 groszy z 1840 roku - oryginał czy falsyfikat - pytanie bez odpowiedzi. Andrzej Leśniewski - Pieniądz zastępczy Gniezna, część I. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część I. Kazimierz Grabiński - Jastrzębskie pamiątki dwudziestej piątej rocznicy Sierpnia roku 1980. Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny toruńskiej gminy żydowskiej z połowy XIX wieku. Lesław J. Welker - Odznaczenia w konspiracji 1939-1945. Recenzje, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry. Bardzo interesujące opracowanie groszy krakowskich Zygmunta Starego.

$ 4.32
Sold: 1 Available:  0
gda000012198
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2007 NR 1

Jerzy Piniński - Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925-7.07.2006). Jerzy Piniński - Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Kiersnowskim. Edmund Kopicki - Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część I). Piotr Jaworski - Skarb monet rzymskich z Ptolemais w Libii. Witold Borowski - Dwie nowe odmiany półgroszy koronnych Władysława Jagiełły. Czesław Chmielecki - Nieznana podskarbiówka z roku 1565. Wojciech Mirocha - Pamiątkowy "medal" Przysposobienia Wojskowego z Żywcu. Krzysztof Filipow - Order Świętego Stanisława. Wojciech Kicman - Order Krzyża Wojskowego. Bogumił Sikorski - Nieznane, lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część III. Recenzje, nowości wydawnicze. VII Międzynarodowa konferencja Numizmatyczna. Z życia Towarzystwa. Henryk Janocha - Pro memoria. Barbara Mielniczuk 29.11.1955-10.11.2006. Sprawozdania finansowe PTN za rok 2005. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012200
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2007 NR 4

Edmund Kopicki - Bezkrólewie 1632. Bartosz Awianowicz - Wybrane monety kommemoratywne i okolicznościowe od środkowej Republiki do Oktawiana Augusta. Borys Paszkiewicz - o jagiellońskich "denarach z kółkiem" i denarze Jana Olbrachta. Zbigniew Kiełb - Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII wieku (część I). Tomasz Struk - Moneta Crossene. Produkcja monet i banknotów w dziejach Krosna Odrzańskiego (część II). Wacław Kopicki - Rusyfikacja monet polskich w XIX w. Łukasz Gaszewski, Izabela Prokopczuk-Runowska - Nowe odznaczenia III RP. Czesław Chmielecki - medal toruńskich Zawodów Balonowych z 1939 r. Czesław Chmielecki - Oryginalana klipa z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny toruńskiego cechu kapeluszników. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, (część VI). Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012203
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 1

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część I). Walery Kostrzębski - Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich. Bartosz Awianowicz - Pieśń na stulecie Horacego a personifikacja na monetach Oktawiana Augusta. Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz - Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część I). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu województwa lubuskiego. Kazimierz Drożdż - Nieznana 6-krajcarówka śląska. Eugeniusz Kępiński - Chrzanów-nieznane bony Wienera. Angelika Dłuska - Monety zastępcze i żetony wschodniopruskiego majątku rodziny von Rose w Dohlau (Dylewo - woj. warmińsko-mazurskie). Artur Galas - Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część I). Wojciech Kicman - Muzeum Legii Honorowej w Paryżu. Pro memoria. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012205
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 2

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część II). Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz - Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część II). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Wielkopolski. Kazimierz lach - Świątynie Artemidy na monetach bitych w Azji Mniejszej w okresie rzymskim. Tomasz Rudnicki - Fałszerstwa szelągów Zakony Krzyżackiego. Witold Borowski - Fałszowanie grubszej monety koronnej za czasów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Artur Galas - Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część II). Krzysztof Filipow - "Bez atu" - medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000012206
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 3

Edmund Kopicki - Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część III). Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kujaw i Ziemi Gostynińskiej. Witold Borowski - Półgrosz koronny Władysława Jagiełły z legendą otokową MONETA WLADISLAI. Dariusz Rop - Unikatowy szeląg Stefana Batorego z herbem Litwy, próba czy pomyłka ? Dariusz Ejzenhart - Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część I). Zbigniew Kiełb - Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII w. (część II). Czesław Chmielecki - Nieznany bon 5 markowy oflagu II C Woldenberg. Czesław Chmielecki - Gdański żeton żydowskiej kasy pożyczkowej. Wojciech Siwiak - Żetony DAG Fabrik Bromberg. Stanisław Skotny, Biżuteria patriotyczna stanu wojennego wykonana z monet - kilka refleksji. Witold Garbaczewski - Poznański medal na odrestaurowanie ratusza (23 sierpnia 1913 r.). Zbigniew Szczerbik - Jubileuszowe medale miasta Praszki. Wojciech Kicman - Ordery i odznaczenia Józefa Piłsudskiego. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część I). Recenzje, nowości wydawnicze. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012207
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2008 NR 4

Arkadiusz Dymowski - Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kielecczyzny i południowego Mazowsza. Dariusz Ejzenhart - Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część II). Piotr Czarnecki - Nowy wariant rewersu szóstaka Jana III Sobieskiego z mennicy krakowskiej. Tomasz Duchnowski - Wyobrażenia i legendy jako efekt przemian politycznych w Prusach od końca XVII do połowy XVIII w. (na podstawie znalezisk z okolic Reszla). Czesław Chmielecki - Pamiątkowy ryngraf kapitana Burzyńskiego z roku 1935. Czesław Chmielecki - Medal francuski Henryka Walezego. Czesław Chmielecki - odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II wojny światowej. Eugeniusz Kępiński - Chrzanów - bony Wiktora Bieleckiego. Witold Garbaczewski - Pieniądz zastępczy Koronowa nad Brdą (Crone a d. Brahe). Wojciech Kicman - Gen. Franciszek Wawrzyniec ps. "Zenon Trawiński", "Olsza". Wojciech Kicman - Artur Rubinstein i jego ordery. Jakub Maruszczak - Z historii polskiej falerystyki XX-lecia międzywojennego. Państwowa Odznaka Motorowa - projekt w trakcie realizacji. Bogumił Sikorski - Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część II). Tomas kleisner - Georg Hubner czy Georg Hautsch ? Pro memoria. Witold Garbaczewski - VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. Prenumerata BN w 2009 roku. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012208
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 1

Edward Soczewiński - Kilka rzadkich monet orientalnych. Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek - Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza . Piotr L. Czarnecki - Szóstaki krakowskie emisji 1659 roku. Analiza stylistyczna wraz z próbą zestawienia odmian (fragment opracowania). Tomasz Struk - Moneta zastępcza Paula Selera. Eugeniusz Kepiński - Chrzanów - bon Rubina Schnitzera. Jan Waluś, Konrad J. Waluś - Bony towarowe PSS "Zgoda" w Polsce. Konrad Waluś, Jan Waluś - Tatarski pułk ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza i jego pamiątkowe odznaki. Czesław Chmielecki - Pamiątkowy medal Bolonii nadawany żołnierzom polskim w roku 1945. Halina Młodecka - Wybrane problemy konserwacji srebrnych numizmatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Książki uzyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2009 roku. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry. Bardzo ważny, bogato ilustrowany artykuł o szóstakach Jana Kazimierza.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000012210
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 3

Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk - Analiza XRF denarów Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka Bolesławowica w świetle wybranych monet z przełomu X i XI wieku (część II). Krzysztof Filipow, Stanisław Szukalski - zapomniany twórca polskich monet i medali. Wsiewoład A. Jurgenson, Igor W. Morozow - Pieniądz i system pieniężny na Białorusi (1918-2007), (część I). Marcin Markowski - Papierowe środki płatnicze z II RP autorstwa Wacława Borowskiego. Wojciech Siwiak - Nowe żetony D.A.G. Fabrik Bromberg. Recenzje, nowości wydawnicze. Pro memoria. Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa ZG PTN. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  0
gda000012211
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY 2010 NR 4

Małgorzata Dziedzic - Etruskie aes grave. Tadeusz Szczurek - Koniec regionalizacji menniczej i początek "wiecznego" feniga w Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej. Najstarsze poglądy nauki niemieckiej o początku "wiecznego" feniga w Marchii Brandenburskiej. Wsiewoład A. Jurgenson, Igor W. Morozow - Pieniądz i system pieniężny na Białorusi (1918-2007), (część II). Czesław Chmielecki - Tłok pieczętny stacji kolejowej Toruń Miasto. Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś - Odznaka Ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa 1920 roku. Bogumił Sikorski - Żetony rabatowe firmy Czaplińskiego w Krakowie. Marcin Markowski - Polskie banknoty socrealistyczne (część I). Z życia Towarzystwa. 16,5 x 24 cm - 80 stron. Stan bardzo dobry.

$ 3.81
Sold: 0 Available:  1
gda000012212
g_d_a

BIULETYN NUMIZMATYCZNY SPIS TREŚCI AUTORÓW ROCZNIKÓW 1995 - 2009 NR 297 - 356

Numizmatyka. Medalierstwo. Falerystyka. Sfragistyka i heraldyka. Osoby - (medalierzy, badacze, kolekcjonerzy). Kolekcje, Muzea, Galerie, Wystawy. Recenzje, informacje o wydawnictwach, polemiki. Ruch numizmatyczny. Konkursy. Spis autorów. 16,5 x 24 cm - 56 stron. Stan bardzo dobry.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000012270
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1993 NR 1

Od redakcji. Aukcje. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. R. Buczak "Stany zachowania monet". J.Dutkowski "Podskarbiówki i ich emitenci". Katalog monet. J. Dutkowski "Mennica Malborska - cennik". Aukcje. Recenzje, znaleziska, noty. 21 x 29 cm - 32 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004125
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1993 NR 3

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Mennictwo Pomorza Zachodniego. 2 Aukcja WCN. Podskarbiówki - liczmany szlachty polskiej. Medale - Zarys ogólny. O zbieraniu numizmatów. Polemiki. Obieg talarów w XVI Europie. Z historii Numizmatyki profesjonalnej. Park Jurajski. Najstarsze gdańskie banknoty. Katalog monet. Rarytasy - Znaleziska - Notki. Noty. Katalog Ortów Miejskich. Cennik banknotów polskich. 21 x 29 cm - 44 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004127
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1994 NR 2/5

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Naśladownictwo w mennictwie europejskim. Serduszka. Tytulatura na monetach rzymskich. O Gdańskiej talarówce Jana Kazimierza. Monety Pomorza Wschodniego. Siódma aukcja WCN. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. Cennik monet kolekcjonerskich. Cennik monet pruskich. Aukcje, Noty, Recenzje. 21 x 29 cm - 52 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  0
gda000004128
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1994 NR 4/7 WYDANIE SPECJALNE WIELKA ORKIESTRA

Katalog monet i medali aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niemieckie gedanianum. Katalog Monet Polskich. Konkurs "PN". Kupon do licytacji woreczków Numizmatycznych. Dawne gdańskie kolekcje. Monety w przysłowiach. Jubileusz F. Otto. Noty, recenzje, zapiski. Prenumerata PN. 21 x 29 cm - 44 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  2
gda000004131
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1995 NR 1/8

Od Redakcji. Aukcje, Giełdy. Średniowieczne halerze śląskie. Medale - barok. 8 Aukcja WCN. Wywiad z Mennicy. Aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Skarb florenów. Rzeczoznawcy "SNP". Katalog monet polskich. Cennik minet kolekcjonerskich. Medale z imprez sportowych L.M.K. Katalog monet czeskich cz.II. Numizmatyczne sensacje. I Aukcja "Antyki, Znaczki, Monety". Noty - Wystawy. Recenzje - Omówienia. Rozwiązanie konkursu "PN". 21 x 29 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  0
gda000004132
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1995 NR 4/11

Od redakcji. Monety Ameryki Płd. Rarytasy. Znalezisko liczmanów. Mandat menniczy z 1583L. Łódzki Sklep Numizmatyczny. Katalog monet polskich. Katalog monet pomorskich. Nieznany liczman Albrechta I. Żetony przemysłowe. Rozwiązanie konkursu. Mój pierwszy katalog. Ogłoszenia drobne. 21 x 29 cm - 52 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004134
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1996 NR 1/12

Od redakcji. Aukcje, giełdy. Złote monety bite w Legnicy. Bicie monet w Pł. Afryce. Nowe znaleziska liczmanów. O liczmanach raz jeszcze. Gdański Gabinet Numizmatyczny. Rzeczoznawcy SNP. Katalog monet polskich. Cennik monet kolekcjonerskich. Katalog - Estonia, Litwa, Łotwa. Rzadkość monet. Próbna odbitka talara z 1577 r. Próbna 10 gr. Księstwa Warszawskiego. Żetony Dominium Krokowa. Omyłkowe grosze Zygmunta I. Aukcja WCN. Noty, Recenzje. Prenumerata. 21 x 29 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004135
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1996 NR 4/15 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Od redakcji. Aukcje, giełdy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Katalog II Aukcji W.O.Ś.P. Monety Stanisława Augusta. Katalog monet polskich. Cennik monet kolekcjonerskich. Historia dolarów kanadyjskich. Obole ze Słuszkowa. Rzeczoznawcy z SNP. Noty. Prenumerata. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004138
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1997 NR 3/18

Od redakcji. Aukcje, giełdy. Zapomniane gdańskie banknoty. Medal abdykacyjny. Zaginione stemple. Nie tak szybko. Bony premiowe. Unikatowe 5 zł 1818. Rzeczoznawcy z SNP. Katalog monet polskich. Cennik monet Gdańskich. Brakteat z Grifi. Noty. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  0
gda000004141
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1998 NR 3/22

Od redakcji. Wizerunki zwierząt na monetach. Nagrody za marsze. Ceny monet dominialnych. Eksperci SNP. Katalog monet polskich. Cennik monet miedzianych. Kolekcja G. Zakosa. Recenzje. Dwusetna aukcja u Hirsch'a. Destrukt menniczy. 21 x 29 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004145
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1999 NR 1/24

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Monety Zakony Maltańskiego. Współczesne monety Azji Płd - Wsch. Pieniądz inflacyjny Schaffgotschów. Krótka historia mennictwa kłodzkiego. Katalog monet polskich. Skradziona kolekcja. Zapowiedzi aukcyjne. Eksperci SNP. Cennik monet miedzianych. Polemika. Noty. Kontrmarka z orłem. Fałszerstwa. Gulden gdański jako żeton. Nieznany szeląg litewski. Znaleziska. Nieznana odmiana szeląga H. Gansa. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  0
gda000004147
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 1999 NR 2/25

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Wspomnienia o K. Berezowskim. Nowe monety Euro. Złoto na rynku gdańskim. Polemika - interesująca kontrasygnatura. Katalog monet polskich. Cennik monet Rosji. Nieznane gdańskie monety i żetony. Trojak z fałszywymi znakami menniczymi. Czterotalarówka z 1621. Znaleziska - Gdańsk. Najrzadszy bon Schaffgotschów. Znaleziska - Sztum. List do redakcji - Fałszywe kontrmarki; Ciekawostka dominialna; Polka autorką monet papieskich. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  1
gda000004148
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2000 NR 1/28

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Datowanie monet rzymskich cz.II. Nowa metoda klasyfikacji monet PRL. Donatywy w zbiorach Ossolineum. Donatywy w zbiorze poznańskim. Kolekcja Numizmatyczna MHMG. Eksperci SNP. Katalog Monet Polskich. Monety Kolekcjonerskie. Monety Białorusi. Znaleziska. Nienotowane żetony gdańskie. Noty, Recenzje, Omówienia. Wystawy. Aukcje. Polemiki. Sklep Numizmatyczny w Gdyni. Jeszcze o pieniądzu Zakopanego. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  3
gda000004149
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2000 NR 3/30

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Datowanie monet rzymskich cz.II. Nowa metoda klasyfikacji monet PRL. Donatywy w zbiorach Ossolineum. Donatywy w zbiorze poznańskim. Kolekcja Numizmatyczna MHMG. Eksperci SNP. Katalog Monet Polskich. Monety Kolekcjonerskie. Monety Białorusi. Znaleziska. Nienotowane żetony gdańskie. Noty, Recenzje, Omówienia. Wystawy. Aukcje. Polemiki. Sklep Numizmatyczny w Gdyni. Jeszcze o pieniądzu Zakopanego. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  2
gda000004150
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2001 NR 1/32

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Pomnik Bitwy Warszawskiej 1656. Unikatowy medalion Licyniusza. Medale nagrodowe dla hodowców gołębi . Odmiany i usterki na monetach podenominacyjnych. Ołowiane żetony. Tajemniczy gdański talar. Katalog monet polskich. Katalog monet próbnych i kolekcjonerskich. Katalog portretów na monetach Rzymu cz.II. Recenzje - Corpus Nummorum Gedanensis. Nowe gdańskie monety zastępcze. Omówienie - nowy Tyszkiewicz. Nieznana odmiana talara pomorskiego. Recenzja - srebrne i miedziane monety na aukcjach. Istnieje czy nie istnieje?. 21 x 29 cm - 58 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  2
gda000004151
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2001 NR 2/33

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Donatywy w zbiorach MNwK. Dukaty oblężnicze. Nieznane odmiany monet polskich. 65-lecie prof. St. Suchodolskiego. Znaleziska dirchemów z Gdańska. Spotkanie z monetą i finansami. Giełda numizmatyczna w Warszawie. Katalog Monet Polskich. Kobiety na monetach Rzymu cz.III (katalog). XVIII wieczne monety dominialne. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  2
gda000004152
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2001 NR 3/34

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Tytus Liwiusz Boratini. Donatywy w zbiorach MNwK. Kobiece losy i ich portrety. Nienotowane odmiany szóstaków. Monety Polskie - Katalog. Kobiety na monetach Rzymu cz.IV (katalog). Recenzje. Monety zastępcze znalezione w Gdańsku> Noty. Gdańskie złoto z Zurichu. 21 x 29 cm - 60 stron. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  1
gda000004153
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2001 NR 4/35

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Donatywy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Katalog monet Euro. Katalog monet polskich. Eksperci SN. Kobiety na monetach Rzymu cz.V. Monety z kościoła św. Jakuba. Nieznane bony pańszczyźniane. Miejskie zastępcze pieniądze Zabrza. 21 x 29 cm - 56 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  1
gda000004154
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2002 NR 1/36

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Donatywy w Muzeum Narodowym w Krakowie cz.III, ostatnia. Szelągi z mennicy Zakonnej w Elblągu. Monety Zjednoczonej Europy. Uwagi o monetach platynowych. Łódzkie żetony kolekcjonerskie. Katalog monet polskich. Rzeczoznawcy SNP. Katalog monet elbląskich Kazimierza Jagiellończyka. Nieznana moneta. Recenzje (jeszcze o monetach dominialnych). 21 x 29 cm - 57 stron. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 0 Available:  1
gda000004155
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2002 NR 3/38

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Denary z Pyzdr i Gniewkowa. Długa historia pewnej brody. Odmiany stempla monety 20 gr. z 1957 r. Wu-el po raz szósty. Banknoty. Orty elbląskie Gustawa Adolfa. Katalog monet polskich. Rzeczoznawcy SNP. Jan Paweł II na monetach świata. Noty, recenzje, omówienia. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Supraślu. Gdański żeton PTN. 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  2
gda000004156
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2002 NR 4/39

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Monety próbne z wizerunkiem. Ciekawostki wśród monet ostatnich Grifitów. Odmiany monet niklowych wybitych z datą 1923 r. Banknoty. Katalog monet polskich. Rzeczoznawcy SNP. Świat brakteatów - recenzja. Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1974 r. Ogólnopolskie Targi. Corpus Nummorum Civitatis. Elbingensis - recenzja. 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.55
Sold: 2 Available:  0
gda000004157
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2003 NR 2/41

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. W boskim kręgu. Banknoty. Monety Stanów Pruskich bite w mennicy w Toruniu. Egzotyka, świecidełka, farbowanki z czym to jeśc?. Oficjalne, okolicznościowe emisje strefy euro. Katalog monet polskich. Ernest Bogusław - ostatni Gryfita. Rzeczoznawcy SNP. Mennica Bydgoszcz. Aukcja numizmatyczna w internecie. Miedziany żeton reklamowy (...). 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 2.03
Sold: 1 Available:  2
gda000004159
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2004 NR 1/44

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Gdańskie żetony Kościelne. Polski rynek aukcyjny. Banknoty. Katalog monet polskich. Noty. Gdańskie monety Kazimierza Jagiellończyka. Fałszerstwo orta gdańskiego. Ćwiartka szeląga. Znaczek jako element pieniądza zastępczego. Monety na guzikach. 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 0 Available:  2
gda000004161
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2004 NR 2/45

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Śląskie kwartniki na aukcjach. Katalog monet polskich. Noty. Oficjalne monety zastępcze Wielkopolski. Banknoty. Bony miasta województwa Iwowskiego (1914 - 1923). Nienotowana odmiana stempla awersu szeląga gdańskiego z z 1715 r. Eksilibris numizmatyka F.R. Mayera z Kolonii. Z wizytą w Mennicy Państwowej w warszawie. 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 2 Available:  0
gda000004162
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2004 NR 4/47

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Dukat gdański z 1614. Oblężenie miasta i ikonografii monet XVI i XVII wieku Katalog monet polskich. Z lotu czarnego ptaka. Nowe, nowsze, najnowsze. Kącik zbieracza egzotyki. Pracownia mincerza. Liczman renesansowy. Stempel bonu. Banknoty. Nieznane monety Radziwiłłów. Katalog polskich bonów zastępczych. 21 x 29 cm - 56 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 1 Available:  1
gda000004164
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2005 NR 1/48

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Złoto na ziemiach polskich w czasach Jagiellonów. Ołowiane żetony z twierdzy Wisłoujście. Żetony z Gdańska. Sprawa klasyfikacji żetonów. Banknoty. Katalog monet polskich. Nowa książka o historii polskiego pieniądza. Nowożytne złoto czasów Jagiellonów. Złotówka i rubel. Z lotu czarnego ptaka. Nowe, nowsze, najnowsze. 21 x 29 cm - 64 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 1 Available:  0
gda000004165
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2005 NR 2/49

Od redakcji. Aukcje, Giełdy. Pasaż czy kłus ?. Medal religijny ze scenami Pokłonu Trzech Króli i Ukrzyżowania. Nienotowany szóstak 1625 z mennicy krakowskiej. "Wojciechowski bez granic". Jan Paweł II na monetach. Banknoty. Katalog monet polskich. Nowożytne złoto czasów Jagiellonów cd. 21 x 29 cm - 64 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.81
Sold: 1 Available:  1
gda000004166
g_d_a

PRZEGLĄD NUMIZMATYCZNY 2005 NR 3/50

Rzekomy medal Bolesława Chrobrego, czyli co Beyer pisał o Lelewelu. Bony zastępcze miast a inflacja niemiecka w latach 1919 - 1923. Drobne monety Zjednoczonych Niemiec 1871 - 1918. Katalog monet. Złote mennictwo czasów Jagiellonów cz.III. Przyczynki do trzech publikacji. Trajan na kniu. Mennica stargardzka. Czy istnieją półgrosze Fryderyka II. Czy wybito 10 dukatów w 1530 roku w mennicy wrocławskiej?. Rzadki talar gdański Jana Kazimierza. Banknoty. "Greckie monety scytyjskiego króla". Unikatowa boratynka koronna z 1659 roku. Żeton poświęcony pamięci Friedricha Schillera z wizerunkiem dzwonu i inskrypcją MORTUOS PLANGO. 21 x 29 cm - 72 strony. Stan prawie idealny.

$ 3.05
Sold: 1 Available:  1
gda000004167
g_d_a
Items: 908   Pages: 19 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19