Sort by 
Categories : Fotograding > Banknoty w/g katalogu cz. Miłczaka II
Categories  Higher level
Items of all sellers
 

Banknoty w/g katalogu cz. Miłczaka II

(289)
Mił.A11ax1 (1)
Mił.A12bx2 (1)
Mił.13a (1)
Mił.47Wd (2)
Mił.50Wd (1)
Mił.60Wb (1)
Mił.61w2 (1)
Mił.63Wa (1)
Mił.70x1 (1)
Mił.72x1 (3)
Mił.77px1 (1)
Mił.97x1 (1)
Mił.115x1 (1)
Mił.126x1 (1)
Mił.131Wa (1)
Mił.133Wc (1)
Mił.136Wa (1)
Mił.142Wc (11)
Mił.142w1 (1)
Mił.142w2 (1)
Mił.143Wc (1)
Mił.144Wa (8)
Mił.144w2 (1)
Mił.145Wa (9)
Mił.146Wa (15)
Mił.146Wb (5)
Mił.147Wa (11)
Mił.148Wa (4)
Mił.149Wa (6)
Mił.150Wa (6)
Mił.152Wa (9)
Mił.157ax1 (10)
Mił.158Wa (2)
Mił.159Wa (4)
Mił.160Wa (3)
Mił.161Wa (3)
Mił.162x2 (1)
Mił.162Wa (5)
MIł.163Wa (6)
Mił.164ax1 (2)
Mił.164Wa (2)
Mił.165Wa (2)
Mił.166x1 (1)
Mił.169Wa (1)
Mił.170x1 (1)
Mił.171x1 (1)
Mił.176w1 (1)
Mił.190Wa (5)
Mił.190Wb (3)
Mił.191Wa (9)
Mił.192Wa (7)
Mił.193Wa (4)
Mił.194Wa (4)
Mił.195Wa (4)
Mił.196Wa (8)
Mił.197Wa (4)
Mił.198Wa (4)
Mił.199Wa (4)
Mił.200dx1 (1)
Mił.200Wa (2)
Mił.201xa (17)
Mił.202xa (18)
Mił.203xa (16)
Mił.204xa (8)
Mił.204xb (1)
Mił.205xa (2)
Mił.206xa (3)
Mił.G41x1 (1)
Mił.KL1Wa (2)
Mił.KL2Wa (1)
Mił.KL3Wa (1)
Mił.KL4Wa (1)
Mił.KL5Wa (1)
Mił.KL6Wa (1)
Mił.B18bx1 (1)
Mił.B19bx1 (1)
Mił.B28bx1 (1)
Mił.B33x1 (1)

* 63 NET * ZGDA00000107-005 * 4 złp - 13.08.1794 - ( I ) ( K ) * Mił.A11ax1 *

Odwrócony ozdobnik w narożniku

Not for sale
gda000025696
g_d_a

* 12 * ZGDA00000187-004 * 1 talar - 01.12.1810 - Lit. A. No. 11687 * Mił.A12bx2 *

S.Osoliński - Piramowicz - ze stemplem

Not for sale
gda000040322
g_d_a

* 25 * ZGDA00000076-006 * 10 mkp - 09.12.1916 / 17 - A 3838357 * Mił.13a *

"Generał" - numeracja podwójna "Berlin III"

Not for sale
gda000022901
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000172-005 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 44 B 060,545 3344 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Not for sale
gda000036889
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000172-006 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 46 B 061,313 3813 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Not for sale
gda000036890
g_d_a

* 53 NET * ZGDA00000170-004 * 10 zł - 28.02.1919 - S.4.A. 031204 4478 * Mił.50Wd *

WZÓR - perforacja 9 mm

Not for sale
gda000036579
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000078-008 * 2 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.60Wb *

WZÓR - perforacja

Not for sale
gda000023138
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000078-007 * 5 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.61w2 *

WZÓR - perforacja - bez numeru wzoru

Not for sale
gda000023137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000175-277 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. G. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Not for sale
gda000040202
g_d_a

* 64 * ZGDA00000172-007 * 50 zł - 01.09.1929 - * Mił.70x1 *

Bez numeru i bez podpisów - perforacja

Not for sale
gda000036891
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000093-023 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024157
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000091-015 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024436
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-011 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024932
g_d_a

* 35 * ZGDA00000172-009 * 50 zł - (11.11.1936) - * Mił.77px1 *

Próba rw - zielona - papier bez znw - wąskie cięcie

Not for sale
gda000036893
g_d_a

* 40 NET * ZGDA00000175-415 * 100 zł - 01.03.1940 - Ser. B 1050345 * Mił.97bx1 *

Falsyfikat ZWZ - stempel "Falsch"

Not for sale
gda000041137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000172-013 * 10 zł - 1944 - * Mił.115x1 *

OBOWIĄZKOWE - bez numeracji

Not for sale
gda000036895
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000200-003 * 10 zł - (15.05.1946) - * Mił.126x1 *

Druk niedokończony - na aw i rw tylko poddruk

Not for sale
gda000043227
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000170-005 * 100 zł - 15.07.1947 - Ser. F 0000000 * Mił.131Wa *

Numeracja zerowa

Not for sale
gda000036580
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000117-001 * 1 000 zł - 15.07.1947 - Ser. A 1234567 * Mił.133Wc *

SPECIMEN - numeracja kolejna

Not for sale
gda000026753
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000100-027 * 10 zł - 01.07.1948 - D 0000000 * Mił.136Wax1 *

SPECIMEN - numeracja zerowa - perforacja

Not for sale
gda000025134
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000071-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1640 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000022341
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-075 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1917 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000022965
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000104-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1582 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000025204
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000125-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1246 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000027852
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000145-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1349 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000031956
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-002 * 500 zł - 16.12.1974 - A 0000000 No 0146 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000037095
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1668 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000037096
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000177-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1338 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000038299
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000180-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1407 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000039595
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1565 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000039661
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1921 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000040261
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000091-018 * 500 zł - 16.12.1974 - T 0000029 * Mił.142w1 *

WZÓR Jaroszewicza - seria jednoliterowa

Not for sale
gda000024439
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000091-019 * 500 zł - 16.12.1974 - AA 0000014 * Mił.142w2 *

WZÓR Jaroszewicza - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000024440
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-005 * 100 zł - 15.01.1975 - A 0000000 No 0322 * * Mił.143Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000037098
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000162-003 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1377 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000035494
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-084 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1585 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000022973
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-022 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1712 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000024941
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000079-226 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0107 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000025319
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-007 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0749 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000037100
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000177-002 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1302 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000038300
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000180-003 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 1347 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000039596
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000185-005 * 50 zł - 09.05.1975 - A 0000000 No 0559 * * Mił.144Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000040265
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000145-002 * 50 zł - 09.05.1975 - AY 0000328 * Mił.144w2 *

WZÓR Jaroszewicza - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000031957
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000229-002 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 0811 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000053064
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000086-017 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 0201 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000023378
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000086-018 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 1141 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000023379
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000112-001 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 0779 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000026071
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000145-004 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 0135 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000031959
g_d_a

* 68 EPQ * ZGDA00000175-006 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 1280 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000037099
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000180-004 * 1 000 zł - 02.07.1975 - A 0000000 No 0621 * * Mił.145Wa *

WZÓR

Not for sale
gda000039597
g_d_a
Items: 289   Pages: 6 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6