Sort by 
Categories : Banknoty / Papiergeld / Paper money
Categories  Higher level
Items of all sellers
 

Banknoty / Papiergeld /
Paper money

(9151)
Banknoty ¶wiata alfabetycznie
Paper money: Worldwide (8225)
Banknoty polskie
Paper money: Poland (27)
Banknoty niemieckie / Germany (32)
Banknoty USA (16)
Brytyjskie Imperium i Wspólnota Narodów (241)
Wzory, Specimeny i próby (9)
Banknoty polimerowe (338)
Bony / Notgeld / Local & Private (340)
Banknoty - literatura (5)

NIGERIA, 10 NAIRA 2003 Pick 25g

Stan I

$ 2.03
Sold: 1 Available:  4
gda000031910
SklepGGN

NIGERIA 50 NAIRA (1984-2000) Pick 27d

Stan I

$ 5.08
Sold: 1 Available:  4
gda000050446
SklepGGN

NIGERIA, 5 NAIRA 2007 Pick 32b

Stan I

$ 1.02
Sold: 6 Available:  9
gda000054397
SklepGGN

NIGERIA, 10 NAIRA 2008 Pick 33c

Stan I

$ 1.02
Sold: 5 Available:  10
gda000054398
SklepGGN

NIGERIA, 20 NAIRA 2006, plastik, Pick 34a

Stan I

$ 2.28
Sold: 0 Available:  6
gda000050451
SklepGGN

NIGERIA, 20 NAIRA 2007, plastik, Pick 34b

numer 7 cyfr, Stan I

$ 2.03
Sold: 0 Available:  6
gda000037412
SklepGGN

NIGERIA, 20 NAIRA 2013, plastik, Pick 34i

Stan I

$ 1.27
Sold: 2 Available:  9
gda000037610
SklepGGN

NIGERIA, 20 NAIRA 2016, plastik, Pick 34l

Stan I

$ 1.27
Sold: 0 Available:  14
gda000054399
SklepGGN

NIGERIA, 20 NAIRA 2018, plastik, Pick 34n

Stan I

$ 1.27
Sold: 0 Available:  14
gda000054400
SklepGGN

NIGERIA, 50 NAIRA 2006 Pick 35a

Stan I

$ 2.54
Sold: 0 Available:  6
gda000014103
SklepGGN

NIGERIA, 50 NAIRA 2010, plastik, Pick 37

50 Rocznica Niepodleg³o¶ci, Stan I

$ 3.81
Sold: 1 Available:  5
gda000034103
SklepGGN

NIGERIA, 5 NAIRA 2009, plastik, Pick 38a

Stan I

$ 1.02
Sold: 0 Available:  6
gda000050452
SklepGGN

NIGERIA, 5 NAIRA 2011, plastik, Pick 38c

Stan I

$ 0.76
Sold: 1 Available:  9
gda000037611
SklepGGN

NIGERIA, 5 NAIRA 2015, plastik, Pick 38f

Stan I

$ 0.76
Sold: 1 Available:  20
gda000039063
SklepGGN

NIGERIA, 5 NAIRA 2016, plastik, Pick 38

Stan I

$ 0.76
Sold: 12 Available:  38
gda000045236
SklepGGN

NIGERIA, 10 NAIRA 2009, plastik, Pick 39a

Stan I

$ 2.03
Sold: 0 Available:  6
gda000050453
SklepGGN

NIGERIA, 10 NAIRA 2011, plastik, Pick 39c

Stan I

$ 1.78
Sold: 0 Available:  25
gda000037421
SklepGGN

NIGERIA, 10 NAIRA 2013, plastik, Pick 39d

Stan I

$ 1.78
Sold: 0 Available:  10
gda000031321
SklepGGN

NIGERIA, 10 NAIRA 2015, plastik, Pick 39f

Stan I

$ 1.78
Sold: 0 Available:  16
gda000054401
SklepGGN

Nigeria - 5, 10, 20, 50 Naira 2018 - zestaw 4 banknotów nowego rocznika * polimer

Central Bank of Nigeria. Zestaw czterech banknotów nowego rocznika 2018. Druk na polimerze (tworzywie sztucznym). Set of four notes, all with the new date 2018. Printed on polimer plastic.

$ 3.55
Sold: 2 Available:  6
gda000053887
TomBanknot~

NIKARAGUA 1 Cordoba 1968 P115a B409a B UNC Valepor

Banknot o nominale 1 cordoba emisji datowanej 25.05.1968r. Na awersie budynek Banku Centralnego w Managui i gilosze z nomina³em, na rewersie hiszpañski konkwistador Francisco Hernández de Córdoba i gilosze z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Gustavo Guerrero Chávez i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue And Company Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 5.84
Sold: 0 Available:  1
gda000052527
Voyonick-C~

NIKARAGUA 2 Cordobas 1972 P121a B415a C UNC Bawe³na

Banknot o nominale 2 cordobas emisji datowanej 27.4.1972r. Na awersie budynek Banku Centralnego Nikaragui w Managui i gilosz z nomina³em, na rewersie pole uprawne bawe³ny (Sembradio de Algodon) i gilosz z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Roberto Incer Barquero i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue & Company Limited. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 1.65
Sold: 3 Available:  1
gda000051782
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5 Cordobas 1972 P122 B416a C UNC Owoce

Banknot o nominale 5 cordobas emisji datowanej 27.4.1972r. Na awersie wód¼ indiañski Cacique Nicarao, na rewersie kobieta (vivandera) sprzedaj±ca ¶wie¿e owoce na straganie i gilosz z nomina³em. Podpisy: Anastasio Somoza Debayle, Roberto Incer Barquero i Rodolfo Bojorge Moreira. Druk: Thomas De La Rue & Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.41
Sold: 5 Available:  1
gda000044865
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1979 P134 B428a E UNC Górnictwo

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 16.08.1979r. Na awersie bohater narodowy Andrés Castro Estrada,a na rewersie górnicy - nacjonalizacja górnictwa. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro , Alfredo Alaniz Downing i Adolfo Ubilla Montoya. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 1.78
Sold: 4 Available:  1
gda000042803
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 1979 P135 B429a E UNC German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 16.08.1979r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Alfredo Alaniz Downing i Adolfo Ubilla Montoya. Druk: Thomas de la Rue, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 1.90
Sold: 4 Available:  1
gda000022093
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 1984 P140 B434a F UNC Carlos Fonseca Amador

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 6.08.1984r. Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów,a na rewersie ¶wiêtowanie wyzwolenia 19.07.1979r. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company, Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.03
Sold: 7 Available:  1
gda000042754
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100 Cordobas 1984 P141 B435a F UNC Jose Dolores Estrada

Banknot o nominale 100 cordobas emisji datowanej 6.08.1984r. Na awersie bohater narodowy Jose Dolores Estrada,a na rewersie Sacuanjoche kwiat narodowy Nikaragui. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company, Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.03
Sold: 3 Available:  1
gda000042755
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5000 Cordobas 1985 P146 B440b G UNC gen. Benjamin Zeldon

Banknotu o nominale 5.000 cordobas emisji datowanej 11.06.1985r. Na awersie bohater narodowy genera³ Benjamin Zeldon,a na rewersie budynek Zgromadzenia Narodowego (Parlamentu Nikaragui) w Managui. Podpisy: William Hupper Arguello, Joaquin Cuadra Chamarro i Alejandro Martinez Cuenca. Druk: Thomas de la Rue and Company, Limited, London. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 2.28
Sold: 1 Available:  1
gda000054226
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20000 Cordobas 1987 P147 B441a F UNC Przedruk German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20.000 cordobas przedruk na 20 cordobas emisji datowanej 11.08.1987r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Widoczne pozosta³o¶ci farby przedruku na rewersach. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Noel Ramírez Sánchez. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 1.52
Sold: 4 Available:  1
gda000042808
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100000 Cordobas 1987 P149 B443a G UNC Przedruk Ruben Dario

Banknot o nominale 100.000 cordobas przedruk na 500 cordobas emisji datowanej 18.11.1987r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento (Ruben Dario) , na rewersie Teatr Narodowy im. Rubena Dario w Managui. Podpisy: William Hupper Argüello, Joaquín Cuadra Chamorro i Alejandro Martínez Cuenca. Druk: Thomas De La Rue and Company Limited. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.03
Sold: 6 Available:  1
gda000045393
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500000 Cordobas 1987 P150 B444a G UNC Genera³ Sandino Prowizorium

Banknot o nominale 500.000 cordobas - przedruk na 1.000 cordobas - prowizorium "Resolución BCN 17.11.1987 - Acuerdo Poder Ejecutivo 18.11.1987". Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego , na rewersie miejsce urodzenia gen. Sandino - Niquinohomo (Dept. Masaya). Podpisy: William Hupper Arguello, Joaquin Cuadra Chamarro i Alejandro Martinez Cuenca. Druk: Thomas de la Rue and Comapany Limited, London. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.54
Sold: 4 Available:  1
gda000045392
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1985/1988 P151 B445a FE UNC Carlos Fonseca Amador

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r . Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów ,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 1.78
Sold: 4 Available:  1
gda000046808
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 1985/1988 P152 B446a FB UNC German Pomares Ordonez

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 1985 - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie komendant German Pomares Ordonez,a na rewersie wprowadzanie reformy rolnej. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 1.78
Sold: 3 Available:  1
gda000042804
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 1985/1988 P153 B447a FA UNC José Dolores Estrada Vado

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie bohater narodowy gen. José Dolores Estrada Vado ,a na rewersie matki z dzieæmi - Dzieñ Zdrowia. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 1.90
Sold: 3 Available:  1
gda000046874
Voyonick-C~

NIKARAGUA 500 Cordobas 1985(1988) P155 B449a FB UNC Ruben Dario

Banknot o nominale 500 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento,a na rewersie edukacja - walka z analfabetyzmem. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro i Luis Enrique Figueroa Aguilar. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.54
Sold: 5 Available:  1
gda000042806
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1000 Cordobas 1985(1988) P156b B450b FC UNC Genera³ Sandino

Banknot o nominale 1.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu 15.02.1988r. Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego, na rewersie Dzieñ Wolno¶ci 19.06.1979r. Podpisy: Joaquín Cuadr i Luis Enrique Figueroa. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 2.54
Sold: 4 Available:  1
gda000042807
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10000 Cordobas 1985/1989 P158 B452a FA UNC Carlos Fonseca Amador Prowizorium

Banknot o nominale 10.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - przedruk na 10 cordobas - prowizorium - wprowadzony do obiegu 1989r. Na awersie Carlos Alberto Fonseca Amador przywódca Sandinowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FSLN) - organizator walki partyzanckiej przeciwko dyktaturze rodziny Somozów ,a na rewersie oddzia³ milicji ludowej Sandinistów. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Roberto Gutiérrez Huelva. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 3.81
Sold: 2 Available:  1
gda000053630
Voyonick-C~

NIKARAGUA 200000 Cordobas 1985(1990) P162 B456a FC UNC Genera³ Sandino

Banknot o nominale 200.000 cordobas przedruk na 1.000 cordobas emisji datowanej 1985r. - wprowadzony do obiegu w 1990r. Na awersie gen. Augusto César Sandino - przywódca nikaraguañskiego ruchu partyzanckiego, na rewersie Dzieñ Wolno¶ci 19.06.1979r. Widoczne pozosta³o¶ci farby przedruku na rewersach. Podpisy: Joaquín Cuadra Chamorro, Luis Enrique Figueroa Aguilar i Roberto Gutiérrez Huelva. Druk: w NRD. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 1.78
Sold: 5 Available:  1
gda000051783
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5000000 Cordobas ND/1990 P165 B459a FB UNC p³k. Cleto Ordoñez "V"

Banknot o nominale 5.000.000 cordobas emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 12.07.1990r. Na awersie p³k. Cleto Ordoñez aktywny uczestnik walk o niepodleg³o¶ciowych spod okupacji hiszpanskiej,a na rewersie ko¶ció³ ¶w. Franciszka w Grenadzie. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Bank of Finland Security Printing House. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 6.22
Sold: 5 Available:  0
gda000046084
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1 Centavo ND/1990 P167(1) B461a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 1 centavo emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 0.28
Sold: 0 Available:  5
gda000043138
Voyonick-C~

NIKARAGUA 5 Centavos ND/1990 P168a(1) B462a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 5 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 0.36
Sold: 1 Available:  4
gda000043137
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Centavos ND/1990 P169a(1) B463a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 10 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 0.36
Sold: 2 Available:  3
gda000043135
Voyonick-C~

NIKARAGUA 25 Centavos ND/1991 P170a(1) B464a A/A UNC F.H.Cordoba

Banknot o nominale 25 centavos emisji niedatowanej 1990r. - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie Francisco Hernández de Cordoba,a na rewersie kwiat narodowy - Plumeria alba. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga i Raúl Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons, Ltd. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 0.38
Sold: 1 Available:  4
gda000043136
Voyonick-C~

NIKARAGUA 1-25 Centavos ND/1990 P167-70a(1) A/A UNC F.H.Cordoba Komplet SET

Komplet 4 banknotów Nikaragui o nomina³ach 1,5,10 i 25 centavos emisji niedatowanej - wprowadzony do obiegu 13.08.1990r. Na awersie F.H.Cordoba, na rewersie kwiat. Prefix A/A. Podpisy: Emilio Pereira Alegría, Francisco Mayorga Raúl i Lacayo Solórzano. Druk: Harrison & Sons Limited. Banknoty w I stanie bankowym UNC.

$ 1.17
Sold: 0 Available:  1
gda000056065
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 1996 P181 B477a B UNC M.Larreynaga "V"

Banknot o nominale 10 cordoba emisji datowanej 1996r. - wprowadzony do obiegu 19.08.1996r. Na awersie filozof, humanista i poeta Miguel Jerónimo Larreynaga y Silva,a na rewersie god³o Nikaragui. Podpisy: José Evenor Taboada Arana i Emilio Pereira Alegría. Druk: Giesecke & Devrient GmbH. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 4.70
Sold: 2 Available:  1
gda000046155
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2002 P191 B488a A UNC M.Larreynaga

Banknot o nominale 10 cordobas emisji datowanej 10.04.2002r. Na awersie filozof, humanista i poeta Miguel Jerónimo Larreynaga y Silva,a na rewersie god³o Nikaragui i ma³e wyspy na J. Nikaragua zwane "Isletas de Granada". Podpisy: Mario Alonso Icabalceta i Eduardo Montealegre Rivas. Banknot w I stanie bankowym (UNC).

$ 1.90
Sold: 3 Available:  1
gda000042761
Voyonick-C~

NIKARAGUA 20 Cordobas 2006 P197 B493a B UNC José Santos Zelaya López

Banknot o nominale 20 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie prezydent José Santos Zelaya López, na rewersie pla¿a nad Atlantykiem, palmy, ³ód¼. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 3.05
Sold: 8 Available:  1
gda000042846
Voyonick-C~

NIKARAGUA 50 Cordobas 2006 P198 B494a B UNC Pedro Joaquin Chamorro

Banknot o nominale 50 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie dziennikarz i dzia³acz polityczny Pedro Joaquin Chamorro zamordowany przez najemników Somozy,a na rewersie forteca Inmaculada Concepción nad rzek± San Juan. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 7.11
Sold: 3 Available:  0
gda000048896
Voyonick-C~

NIKARAGUA 100 Cordobas P199 B495a 2006 B UNC Ruben Dario

Banknot o nominale 100 cordobas emisji datowanej 10.03.2006r. Na awersie pisarz nikaraguañski Félix Rubén García Sarmiento,a na rewersie Teatr Narodowy im. Rubena Dario w Managui. Podpisy: Mario Arana Sevilla i Mario José Flores Loáisiga. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 11.42
Sold: 0 Available:  1
gda000042874
Voyonick-C~

NIKARAGUA 10 Cordobas 2007(2009) P201a B497a A/1 UNC Polimer

Banknot polimerowy o nominale 10 cordobas emisji datowany 12.09.2007 - wprowadzony do obiegu 15.5.2009r. Na awersie Castillo Inmaculada Concepción na po³udniowym brzegu rz.San Juan, na rewersie Hacienda San Jacinto w Managui. Podpis: Antenor Rosales Bolanos. Druk: G&D. Banknot w I stanie bankowym UNC.

$ 1.65
Sold: 1 Available:  1
gda000049033
Voyonick-C~
Items: 9151   Pages: 184 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184