Sort by 
Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Królewska Poczta Prus 1825-1867
Categories  Higher level
Items for sale from zbiory_ms
 

Gdynia - Królewska Poczta Prus 1825-1867

(16)

KACK (KATZ) - 1831.11.01 - PIERWSZY STEMPEL NADAWCZY KACKA

List sądowy zwolniony z opłaty. Pierwszy stempel nadawczy Kacka "KATZ / 01 11". Adnotacja zwolnienia z opłaty "H. Geriβte S(ache)".

Not for sale
gda000003069
zbiory_ms

GDAŃSK (DANZIG) - 1831.06.21 - EPIDEMIA CHOLERY DEZYNFEKCJA w KACKU

Urzędowy list ekspresowy (adnotacja "Cito") z Gdańska do Berlina. Nerkowy stempel nadawczy "DANZIG / 21 6". Odręczna adnotacja kolorem czerwonym "8" oznaczająca uiszczenie przez nadawcę opłaty 8 groszy srebrnych. Czerwony odręczny stempel "REININGUNG / STEMPEL / KATZ" poświadczający przeprowadzenie dezynfekcji. Autentyczność potwierdzona fotoatestem.

Not for sale
gda000003070
zbiory_ms

KACK - 1835.05.12 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zawierającego 5 srebrnych groszy i 7 fenigów.

Not for sale
gda000003071
zbiory_ms

KACK - 1835.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zawierającego 2 talary, 21 groszy srebrnych i 1 fenig. Formularz wypełniony w języku polskim: "Jeden List do Pana Talikowsky w Pu...y, Mały Katz".

Not for sale
gda000003072
zbiory_ms

KACK - 1842.06.27 - OKRĄGŁY NIE USZKODZONY STEMPEL NADANIA

List urzędowy z Kacka do Wejherowa zwolniony od opłaty pocztowej. Okrągły stempel nadania "KATZ / 27/7" z nie uszkodzonym obwodem.

Not for sale
gda000003073
zbiory_ms

KACK - 1860.04.25 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z PRZERWĄ

List urzędowy z Kacka do Wejherowa zwolniony z opłaty pocztowej. Stempel nadania "KATZ / 25/4" z przerwą w obwodzie, która powstała około roku 1852.

Not for sale
gda000003074
zbiory_ms

KACK - 1840.07.24 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z BŁĘDEM

List zwykły z Kacka do Wejherowa. Stempel nadania "KATZ / 24 7/" z błędnie wstawioną kreską w dacie.

Not for sale
gda000003075
zbiory_ms

KACK - 1851.07.24 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z BŁĘDEM

List urzędowy z Kacka do Gdańska (sprawa kościelna) zwolniony z opłaty pocztowej. Okrągły stempel nadania "KATZ //24 7" z kreską ułamkową wstawioną powyżej daty.

Not for sale
gda000003076
zbiory_ms

PELPLIN - 1841.06.30 - STEMPEL EKSPEDYCJI POCZTOWEJ W KACKU

List kościelny zwolniony z opłaty, nadany w Pelplinie przez Kack do Oksywia. Stempel odbiorczy Ekspedycji Pocztowej w Kacku. Dalej list przeniesiony został przez pocztowego posłańca pieszego.

Not for sale
gda000003077
zbiory_ms

KACK - 1850.06.26 - PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego z roku 1850 z Chojnic do Kacka. Zwolnione z opłaty pocztowej. Oprócz datownika na dokumencie odbito w tuszu pieczęć do laku.

Not for sale
gda000003078
zbiory_ms

KACK - 1855.09.08 - PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Poświadczenie odbioru dokumentu sądowego odesłane z Kacka do Wejherowa. Urzędowa pieczęć pocztowa do laku "KON.PR.POST.EXPED./KATZ" odbita tuszem. Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.

Not for sale
gda000003079
zbiory_ms

KACK - 1868.03.20 - URZĘDOWA PIECZĘĆ EKSPEDYCJI POCZTOWEJ

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego podpisanego w Gdyni, odesłane z Kacka do Wejherowa. Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej. Na dokumencie odbita tuszem pieczęć ekspedycji pocztowej w Kacku.

Not for sale
gda000003080
zbiory_ms

KACK - 1864.07.02 - ADNOTACJA ODRĘCZNA

List wysłany z Kacka 2 lipca do Wejherowa z odręczną adnotacją adresową "Katz" zamiast stempla nadawczego. Na odwrocie listu stempel odbiorczy Wejherowa z 5 lipca.

Not for sale
gda000003081
zbiory_ms

KACK - 1869.11.21 - DATOWNIK/GODZINNIK RAMKOWY

List urzędowy paczkowy. Datownik ramkowy Kacka 30x13 mm z oznaczeniem miesiąca, dnia i godziny. Odręczna adnotacja o wadze paczki "4" (funty). Adnotacja nadawcy z opisem oznakowania paczki "HDG 100". Nalepka paczkowa typ III z nazwą placówki pocztowej.

Not for sale
gda000003082
zbiory_ms

KACK - 1870.03.22 - ZNACZEK KASOWANY DATOWNIKIEM/GODZINNIKIEM Z LITERĄ PORY DNIA

List urzędowy wysłany z Kacka do Swarzewa przez Puck 22.03.1870 roku. Ofrankowany urzędowym znaczkiem Północnoniemieckiego Związku Pocztowego. Znaczek skasowany ramkowym datownikiem Kacka. Datownik z dodaną po oznaczeniu godziny nadania listu "A" (Abend) - wieczór.

Not for sale
gda000003083
zbiory_ms

KACK - 1864.10.15 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zwolnionego z opłaty pocztowej. List wysłany był 15 października z Kacka do Pelplina. Druk w kolorze czerwonym przeznaczony do wysyłania sum nie większych niż 500 talarów.

Not for sale
gda000003084
zbiory_ms
Items: 16   Pages: 1 (50 items per page)   
Page: 1