1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920
 
Auction
Views: 1628 

GDYNIA - 1895.06.02 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY (number gda000003108)

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.3. POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ 1872 - 1920

Agencja Pocztowa w Gdyni nie posiadała datownika oddawczego. ("Ausg." - abestemoel). Listy nadchodzące do tej placówki pocztowej poświadczane były datownikiem nadawczym.

GDYNIA

1895 - List wysłany z Pelplina 2 lipca, w godzinach między 8 - 9, po czterch godzinach przyjęty w Gdyni "GDUNGEN / 2.7. / 95 / 12-IN".