Sort by 
Categories : All
Categories
Items for sale from zbiory_ms
 
All (146)
Prezentacje /
Not for sale (146)

KACK (KATZ) - 1831.11.01 - PIERWSZY STEMPEL NADAWCZY KACKA

List sądowy zwolniony z opłaty. Pierwszy stempel nadawczy Kacka "KATZ / 01 11". Adnotacja zwolnienia z opłaty "H. Geriβte S(ache)".

Not for sale
gda000003069
zbiory_ms

GDAŃSK (DANZIG) - 1831.06.21 - EPIDEMIA CHOLERY DEZYNFEKCJA w KACKU

Urzędowy list ekspresowy (adnotacja "Cito") z Gdańska do Berlina. Nerkowy stempel nadawczy "DANZIG / 21 6". Odręczna adnotacja kolorem czerwonym "8" oznaczająca uiszczenie przez nadawcę opłaty 8 groszy srebrnych. Czerwony odręczny stempel "REININGUNG / STEMPEL / KATZ" poświadczający przeprowadzenie dezynfekcji. Autentyczność potwierdzona fotoatestem.

Not for sale
gda000003070
zbiory_ms

KACK - 1835.05.12 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zawierającego 5 srebrnych groszy i 7 fenigów.

Not for sale
gda000003071
zbiory_ms

KACK - 1835.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zawierającego 2 talary, 21 groszy srebrnych i 1 fenig. Formularz wypełniony w języku polskim: "Jeden List do Pana Talikowsky w Pu...y, Mały Katz".

Not for sale
gda000003072
zbiory_ms

KACK - 1842.06.27 - OKRĄGŁY NIE USZKODZONY STEMPEL NADANIA

List urzędowy z Kacka do Wejherowa zwolniony od opłaty pocztowej. Okrągły stempel nadania "KATZ / 27/7" z nie uszkodzonym obwodem.

Not for sale
gda000003073
zbiory_ms

KACK - 1860.04.25 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z PRZERWĄ

List urzędowy z Kacka do Wejherowa zwolniony z opłaty pocztowej. Stempel nadania "KATZ / 25/4" z przerwą w obwodzie, która powstała około roku 1852.

Not for sale
gda000003074
zbiory_ms

KACK - 1840.07.24 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z BŁĘDEM

List zwykły z Kacka do Wejherowa. Stempel nadania "KATZ / 24 7/" z błędnie wstawioną kreską w dacie.

Not for sale
gda000003075
zbiory_ms

KACK - 1851.07.24 - OKRĄGŁY STEMPEL NADANIA Z BŁĘDEM

List urzędowy z Kacka do Gdańska (sprawa kościelna) zwolniony z opłaty pocztowej. Okrągły stempel nadania "KATZ //24 7" z kreską ułamkową wstawioną powyżej daty.

Not for sale
gda000003076
zbiory_ms

PELPLIN - 1841.06.30 - STEMPEL EKSPEDYCJI POCZTOWEJ W KACKU

List kościelny zwolniony z opłaty, nadany w Pelplinie przez Kack do Oksywia. Stempel odbiorczy Ekspedycji Pocztowej w Kacku. Dalej list przeniesiony został przez pocztowego posłańca pieszego.

Not for sale
gda000003077
zbiory_ms

KACK - 1850.06.26 - PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego z roku 1850 z Chojnic do Kacka. Zwolnione z opłaty pocztowej. Oprócz datownika na dokumencie odbito w tuszu pieczęć do laku.

Not for sale
gda000003078
zbiory_ms

KACK - 1855.09.08 - PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Poświadczenie odbioru dokumentu sądowego odesłane z Kacka do Wejherowa. Urzędowa pieczęć pocztowa do laku "KON.PR.POST.EXPED./KATZ" odbita tuszem. Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.

Not for sale
gda000003079
zbiory_ms

KACK - 1868.03.20 - URZĘDOWA PIECZĘĆ EKSPEDYCJI POCZTOWEJ

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego podpisanego w Gdyni, odesłane z Kacka do Wejherowa. Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej. Na dokumencie odbita tuszem pieczęć ekspedycji pocztowej w Kacku.

Not for sale
gda000003080
zbiory_ms

KACK - 1864.07.02 - ADNOTACJA ODRĘCZNA

List wysłany z Kacka 2 lipca do Wejherowa z odręczną adnotacją adresową "Katz" zamiast stempla nadawczego. Na odwrocie listu stempel odbiorczy Wejherowa z 5 lipca.

Not for sale
gda000003081
zbiory_ms

KACK - 1869.11.21 - DATOWNIK/GODZINNIK RAMKOWY

List urzędowy paczkowy. Datownik ramkowy Kacka 30x13 mm z oznaczeniem miesiąca, dnia i godziny. Odręczna adnotacja o wadze paczki "4" (funty). Adnotacja nadawcy z opisem oznakowania paczki "HDG 100". Nalepka paczkowa typ III z nazwą placówki pocztowej.

Not for sale
gda000003082
zbiory_ms

KACK - 1870.03.22 - ZNACZEK KASOWANY DATOWNIKIEM/GODZINNIKIEM Z LITERĄ PORY DNIA

List urzędowy wysłany z Kacka do Swarzewa przez Puck 22.03.1870 roku. Ofrankowany urzędowym znaczkiem Północnoniemieckiego Związku Pocztowego. Znaczek skasowany ramkowym datownikiem Kacka. Datownik z dodaną po oznaczeniu godziny nadania listu "A" (Abend) - wieczór.

Not for sale
gda000003083
zbiory_ms

KACK - 1864.10.15 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego zwolnionego z opłaty pocztowej. List wysłany był 15 października z Kacka do Pelplina. Druk w kolorze czerwonym przeznaczony do wysyłania sum nie większych niż 500 talarów.

Not for sale
gda000003084
zbiory_ms

CHYLONIA - 1871.08.12 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK/GODZINNIK

List urzędowy wysłany z Chyloni do Rumi przez Redę, opłacony znaczkami wydanymi w 1870 roku przez Pocztę Północnoniemieckigo Związku Pocztowego. Znaczki kasowane pierwszym datownikiem Chyloni - jednoobrączkowym z oznaczeniem daty, godziny i pory dnia.

Not for sale
gda000003085
zbiory_ms

CHYLONIA - 1875.03.02 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK/GODZINNIK

List prywatny wysłany z Chyloni do Rumi. Znaczek skasowany pierwszym datownikiem Chyloni.

Not for sale
gda000003086
zbiory_ms

CHYLONIA - 1870.12.30 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK/GODZINNIK - TRZECI MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI

Karta wysłana w trzecim miesiącu działalności Ekspedycji Pocztowej Kielau (Chylonia). Znaczek skasowany pierwszym datownikiem: "KIELAU / 30 12 / 70 / 4-5 N."

Not for sale
gda000003087
zbiory_ms

CHYLONIA - (1871).11.03 - ADNOTACJA ODRĘCZNA

Karta pocztowa. Odręczna adnotacja Pocztowa "KIELAU 3. 11.". Znaczek skasowano odręcznym podpisem.

Not for sale
gda000003088
zbiory_ms

CHYLONIA - 1870.11.13 - POTWIERDZENIE ODBIORU LISTU WYŁOŻENIOWEGO

Prawidłowe potwierdzenie odbioru listu forszusowego (wyłożeniowego) stemplem nadawczym z nazwą placówki pocztowej "KIELAU / 13.11.70 / 7-8V". Stempel odbiorczy "AUSG. / 14.11", oznacza czas ekspedycji listu do adresata w Oksywiu.

Not for sale
gda000003089
zbiory_ms

CHYLONIA - 1884.03.08 - LIST WOJSKOWY

List wojskowy "Militaria" zwolniony z opłaty pocztowej. Wysłany z Chyloni 8-go marca do Redy, tam przeadresowany i odesłany do Rumi.

Not for sale
gda000003090
zbiory_ms

CHYLONIA - 1871.03.23 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego, zwolnionego z opłaty pocztowej zawierającego 3 talary 11 srebrnych groszy i 3 fenigi, wysłanego z Chyloni. Druk w kolorze czerwonym przeznaczony dla sum nie większych niż 500 talarów.

Not for sale
gda000003092
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1873.10.01 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK BEZ GODZINY

List wysłany z Małego Kacka do Oksywia przez Chylonię (obecnie wszystkie te miejscowości należą do Gdyni). Znaczek skasowany datownikiem jednoobrączkowym "KLEIN-KATZ / 1.10 / ...". Datownik Chyloni: "KIELAU / 1.10 / ...N".

Not for sale
gda000003094
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1875.05.31 - DATOWNIK BEZ GODZINY oraz URZĘDOWA PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Zwrotne poświadczenie doręczenia dokumentu sądowego. Jednoobrączkowy datownik bez oznaczenia godziny nadania: "KLEIN-KATZ / ... / 75" oraz urzędowa pieczęć do laku agencji pocztowej Mały Kack odbita tuszem.

Not for sale
gda000003096
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1898.02.08 - DATOWNIK/GODZINNIK Z ODWRÓCONĄ GODZINĄ

Zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki. Jednoobrączkowy datownik/godzinnik "KLEIN-KATZ / 8 2 / 98 / 7-8N." z omyłkowo odwróconym oznaczeniem godziny. Odbiorczy datownik "ZOPPOT / 8 2 / 98 / * 6-7N. *".

Not for sale
gda000003098
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1917.05.17 - DATOWNIK/GODZINNIK Z NAZWĄ POWIATU

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego skierowanego do adresata "Grablonski" z Kolibek. Odbity datownik "KLEIN-KATZ / (KR.NEUSTADT / WESTPR.) / 18 5 17 / * 6-7 N *".

Not for sale
gda000003095
zbiory_ms

CHYLONIA - 1898.12.31 - DRUGI DATOWNIK CHYLONI

Karta pocztowa opłacona znaczkiem za 5 fenigów. Znaczek skasowany datownikiem Chyloni wprowadzonym w roku 1895 i stosowanym do roku 1920.

Not for sale
gda000003091
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.03.12 - PIERWSZY DATOWNIK jako KASOWNIK i STEMPEL NADAWCZY

Karta pocztowa wysłana z Gdyni do Gdańska. Znak opłaty skasowany pierwszym datownikiem Gdyni z gwiazdką: "GDINGEN / 12 3 / 83 / *".

Not for sale
gda000003100
zbiory_ms

GDYNIA - 1882.11.23 - PIERWSZY DATOWNIK jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Na awersie ramkowy datownik Pelplina. Na rewersie pierwszy datownik Gdyni odbity w trzecim miesiącu istnienia agencji pocztowej. Adresat Roszczynialski.

Not for sale
gda000003103
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.06.14 - PIERWSZY DATOWNIK w OSTATNIM ROKU STOSOWANIA

List wysłany z Gdyni do Swarzewa przez Puck. Znaczek za 10 fenigów skasowany pierwszym datownikiem Gdyni w ostatnim roku stosowania tego datownika.

Not for sale
gda000003104
zbiory_ms

GDYNIA - 1888.01.24 - DRUGI DATOWNIK/GODZINNIK

Cięższy list zwykły opłacony znaczkiem za 20 fenigów. Znaczek skasowany drugim datownikiem Gdyni z oznaczeniem godziny: "GDINGEN / 24 1 / * 88 * / 4-5N.". Na rewersie odbiorczy datownik ramkowy Wejherowa.

Not for sale
gda000003101
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.18 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

Karta poczty polowej wysłana do Krakowa z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni - z oznaczeniem godziny. Stempel dodatkowy ośrodka rehabilitacyjnego odbity kolorze fioletowym. Stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Not for sale
gda000003105
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.08 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

List poczty polowej, zwolniony z opłaty pocztowej, wysłany do Bydgoszczy z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni. Dodatkowy stempel ośrodka rehabilitacji odbity w kolorze czarnym oraz stempel drugiego regimentu grenadierów IX (?) batalionu.

Not for sale
gda000003106
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.09.20 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Not for sale
gda000003107
zbiory_ms

GDYNIA - 1895.06.02 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Not for sale
gda000003108
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.04.18 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Not for sale
gda000003109
zbiory_ms

GDYNIA - 1911.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Not for sale
gda000003110
zbiory_ms

GDYNIA - 1922.05.22 - PIERWSZY POLSKI DATOWNIK - Z NAZWĄ STAROSTWA

Karta pocztowa opłacona parą 4-markowych znaczków Fi.117. Znaczki skasowane pierwszym polskim datownikiem "GDYNIA (STAR.WEJHEROWO)".

Not for sale
gda000003114
zbiory_ms

GDYNIA 1928.02.09 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Na polecenie Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy, zlikwidowano Agencję i utworzono Urząd P.T. klasy IV, który był przeklasyfikowany w 1926 roku do klasy III, a w 1928 roku do klasy II. "GDYNIA / 10.VII 1926 /a". Drugi polski datownik U.P.GDYNIA. "GDYNIA / 9.II.28 /a".

Not for sale
gda000003115
zbiory_ms

GDYNIA - 1920.11.22 - DRUGI NIEMIECKI DATOWNIK jako STEMPEL ODBIORCZY

List urzędowy z Pelplina do Gdyni. Drugi niemiecki datownik "GDINGEN" użyty jako stempel odbiorczy.

Not for sale
gda000003119
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1928.02.09 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Widokówka opłacona trzema znaczkami Fi.208. Znaczki skasowane datownikiem "GDYNIA 1" / *h*".

Not for sale
gda000003116
zbiory_ms

GDYNIA PORT POLSKI - 1922.07.30 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List polecony opłacony trójką 25-groszowych znaczków Fi.244. Datownik "GDYNIA PORT POLSKI / GDYNIA 1 c /**". Najrzadszy datownik tego typu.

Not for sale
gda000003117
zbiory_ms

GDYNIA PORT POLSKI - 1939.08.07 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List zwykły opłacony 25-groszowym znaczkiem Fi.314. Datownik "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / i / **" Brak rusztu poniżej napisu "GDYNIA 1". Ostatnia odmiana tego kasownika, spotykana tylko na korespondencji z 1939 roku.

Not for sale
gda000003118
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1938.03.25 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Zastępczy adres pomocniczy z 30-groszowym znaczkiem dopłaty Fi.D86. Znaczek skasowany kasownikiem "GDYNIA 1. / 25.III.38 / *k* /".

Not for sale
gda000003120
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1938.06.30 / 1938.07.02 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Dwa zlecenia inkasowe z datownikami: "GDYNIA - PORT POLSKI / GDYNIA 1 / 30 VI 38 23 / i / **" ; "GDYNIA 1 / 4.VII.38 / *n* /" ; "GDYNIA 1 / 7.VII.38 / *o* /".

Not for sale
gda000003121
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1936.12.23 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List opłacony jako druk znaczkiem 5-groszowym Fi.280. Datownik "WITAJ GWIAZDKO / ZŁOTA / GDYNIA 1 / 23.XII.36 / ***" stosowany w styczniu i grudniu 1936 roku.

Not for sale
gda000003123
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1937.12.21 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Kartka opłacona znaczkiem 5-groszowym Fi.294. Datownik "GDYNIA 1 / 21.XII.37 / *** / WESOŁYCH ŚWIĄT" stosowany w grudniu 1937 roku.

Not for sale
gda000003122
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1934 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

Widokówka opłacona 15-groszowym znaczkiem Fi.240. Datownik "GDYNIA 1 / m / GDYNIA CIĘ OCZEKUJE MORZE CIĘ WITA". Stempel propagandowy "Święto Morza 1934 / Powszechny Zlot Młodzieży / w Gdyni".

Not for sale
gda000003124
zbiory_ms

GDYNIA 1 - 1939.05.29 - ROZWÓJ SIECI I USŁUG POCZTOWYCH W GDYNI

List miejscowy przefrankowany. Znaczek przedrukowy "Kopiec Marszałka Piłsudkiego" oraz znaczki wydane dla polskiej placówki pocztowej na terytorium W.M.Gdańska - "Port Gdańsk" - skasowane datownikiem okolicznościowym "PIERWSZA / WYSTAWA / ZBIORÓW / GDYŃSKIEGO / TOWARZYSTWA / FILATELISTÓW". Na rewersie naklejona 50-groszowa cegiełka Komitetu Floty Narodowej.

Not for sale
gda000003125
zbiory_ms
Items: 146   Pages: 3 (50 items per page)   
Page: 1 2 3