1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Królewska Poczta Prus 1825-1867
 
Auction
Views: 1047 

KACK - 1835.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO (number gda000003072)

Dowód nadania listu pieniężnego zawierającego 2 talary, 21 groszy srebrnych i 1 fenig. Formularz wypełniony w języku polskim: "Jeden List do Pana Talikowsky w Pu...y, Mały Katz".

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.1. KRÓLEWSKA POCZTA PRUS 1825 - 1867

Dowody nadania listów pieniężnych wolnych od opłaty pocztowej. Formularze wprowadzone około połowy lat 20-tych XIX w.

WIELKI KACK

1835 - List zawierający 2 talary 21 sr. groszy, 1 fenig. Waga listu 7 i 7/8 łuta wysłana z Kacka 8 kwietnia do Pucka. Dokument częściowo wypełniony w języku polskim "Jeden list, do Pana..., Mały Katz".